Yazar Kontrol Listesi

v  Yazar talimatlarını okudunuz ve doğruladınız mı?

v  Sorumlu yazar tarafından; e-posta adresi, posta adresi,  kurum bilgisi, telefon numarası eksiksiz olarak belirtildi mi?

v  Editöre yazılan başvuru mektubu mevcut mu?

v  Türkçe ve İngilizce başlıklar talimatlara uygun olarak hazırlandı mı ?

v  İngilizce ve Türkçe yapılandırılmış özetler hazırlandı mı? (250 kelimeyi geçmemeli, vaka sunumları için yapılandırılmış bir özet gerekmemektedir)

v  Makalenin içeriğine göre İngilizce ve Türkçe anahtar kelimeler hazırlandı mı? (MeSH en fazla 6 anahtar kelime)

v  Makale türüne göre talimatlara uygun şekilde yapılandırıldı mı? (Giriş, Gereç –Yöntemler ,Bulgular Tartışma vs..)

v  Tüm şekiller ve tablolardaki veriler kurallara uygun olarak yerleştirilmiştir (En fazla 5 adet kullanılabilir).

v  Tablolar

·  Tablolardaki referanslar sayısal sırada mı gösteriliyor?

·  Tablolar orijinal olarak mı yoksa kaynaklarının detaylarıyla mı etiketlenmiş?

·  Tablolar metinde belirtilmiş mi?

v  Şekiller:

· Orijinal olarak veya kaynaklarının ayrıntılarıyla etiketlenmiş mi?

· Şekiller ve/veya başlıkları metinde işaretlenmiş mi?

v  Kaynak kullanımı, referanslar kurallara uygun olarak ve eksiksiz yazılmıştır ( Makale için 30 , olgu için 20, derleme için 50 referans kullanılabilir). 

v  Makale türüne göre maksimum kelime sayısı aşılmamıştır. (Orjinal makaleler ve Derlemeler için  en fazla 3.000  kelime, Olgu sunumları en fazla 1.500 kelime kullanılabilir.) 

v  Bu makale, katkıda bulunan tüm yazarlar tarafından görüldü, incelendi ve onaylandı mı? ve  Herhangi bir çıkar çatışması var mı ?

v  Etik kurul onayı var mı? yoksa  neden gerekmediği makale de belirtildi mi?

v  İnsan üzerinde yapılan tüm çalışmalar için katılımcılardan imzalı "Bilgilendirilmiş Onam Formu" mevcut mu? (Forma https://dergipark.org.tr/journal/1455/file-manager/14436/download adresinden ulaşabilirsiniz.)

v  Sorumlu yazar tarafından  imzalanan "Yazar Katkı ve Telif Hakkı Devir Formu" dolduruldu mu? (Forma https://dergipark.org.tr/journal/1455/file-manager/14440/download adresinden ulaşabilirsiniz.)