Kabul Edilmiş Makaleler

 • Bağ ve Elma Bahçelerinde Toprak Agregasyonunun Değerlendirilmesi
  Metin MÜJDECİ , Pelin ALABOZ , Ahmet Ali IŞILDAR , Veli UYGUR 11 May 2020
 • The Effects of Hungarian Vetch (Vicia Pannonica Crantz.) and Triticale (Xtriticosecale Wittmack) Sown in Different Seed Rates on Feed Value and Ruminal Degradability Characteristics of Nutrients
  Numan KILIÇALP , Mahir ÖZKURT , Yaşar KARADAĞ 16 Haz 2020
 • COWPEA FARMERS’ VULNERABILITY AND ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE IN IDDO LOCAL GOVERNMENT AREA OF OYO STATE, NIGERIA
  Kayode S. ARİMİ , Micheal Faith KOLAYEMİ , Oluranti FATUFE , Joshua Theophilus AKPAN 16 Haz 2020
 • Birinci Ürün Koşullarında Yerel Cin Mısır (Zea mays everta) Genotiplerinde Verim Performanslarının Araştırılması
  Leyla İDİKUT , Mustafa ÖNEM , Gülay ZULKADİR 16 Haz 2020
 • Kırsal Turizmde Yerel Halk Bileşeni: Ankara-Ayaş Örneği’nde Bir Tutum Belirleme Çalışması
  Pinar BOLLUKCU , Asli CESUR 16 Haz 2020
 • Is The Natural Honey Bee Biodiversity in Anatolia in the Process Of Extinction?
  Merve KAMBUR ACAR, Meral KEKEÇOĞLU 16 Haz 2020
 • Termografi Tekniği ile Biber Bitkisinde Su Stresinin ve Bazı Fizyolojik Özelliklerin Belirlenmesi
  İlker EROĞLU , Gökhan ÇAMOĞLU , Kürşad DEMİREL 16 Haz 2020
 • Evaluating and Ranking the Development level of Rural Areas of Tabriz using Copeland Model and Comparison the Results with Topsis, Vikor and Electre Models
  Razieh POURDARBANİ , Soheila HEİDARZADEH , Fatemeh ZADVALİ 16 Haz 2020
 • Laktik Asit ve Fumarik Asit Salgılayan Topraktaki Önemli Fosfor Çözücü Fungusların Belirlenmesi
  İdris BEKTAŞ 16 Haz 2020
 • Phylogeny of Indole Acetic Acid Producing Actinobacteria Isolated from Legume Nodules
  Hilal AY 16 Haz 2020
 • Factors Affecting the Adoption of Innovations in Dairy Cattle Farms in TR22 South Marmara Region of Turkey
  Damla ÖZSAYIN 16 Haz 2020
 • Farklı Ekolojilerde Yetişen Fındık (Corylus avellana L.) Çeşit ve Genotiplerinin Stoma Yoğunluk ve Dağılımlarının Belirlenmesi
  Haydar KURT , Adnan DOĞAN 16 Haz 2020
 • Su Ürünlerinde Nisin Uygulamaları
  Yılmaz UÇAR 16 Haz 2020
 • Cassava Farmers’ Attitude towards Participation in Root and Tuber Expansion Programme in Delta State, Nigeria
  Ogheneakpobor OYIBO 16 Haz 2020
 • Determination of the Optimum Mulch-Irrigation Program Combination for Young Apple Trees
  Cenk KÜÇÜKYUMUK , Halit YILDIZ 16 Haz 2020
 • Çeşitli Kültür Bitkilerden İzole Edilen Endofitik Bakterilerin Karakterizasyonu ve Antagonist Etkilerinin Belirlenmesi
  Yasin BABİER , Ahmet AKKÖPRÜ 16 Haz 2020
 • Bazı Ağaç Yapraklarının İn Vitro Gaz Üretim Tekniğiyle Yem Değerlerinin Belirlenmesi
  Özlem ÖZDEMİR , Adem KAYA 16 Haz 2020
 • Effects of low temperature and sowing date on the germination and seedling characteristics of forage peas
  Gülçin KÜÇÜKÖZCÜ , Süleyman AVCI 16 Haz 2020
 • An Overview of Doubled Haploid Plant Production in Cucurbita Species
  Ertan Sait KURTAR , Musa SEYMEN , Ünal KAL 21 Haz 2020
 • Chemical Profile of Cichorium intybus L. (Chicory) Extracts and Cytotoxic Effects of The Extracts on HepG2 Cell Line
  Neşe ERAY , Deniz İRTEM KARTAL , İsmail ÇELİK 21 Haz 2020
 • The effect of preservation methods on some biochemical properties of opuntia ficus-indica fruit
  Meltem ÇAKMAK , Büşra BAKAR , Muhammad Salihu IBRAHİM , Dursun ÖZER , Fikret KARATAŞ , Sinan SAYDAM 21 Haz 2020
 • Phenolic Compounds And Antıoxidant Capacities In Grape Berry Skin, Seed and Stems of Six Winegrape Varieties Grown in Urla-İzmir
  Hande TAHMAZ KARAMAN, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU 1 Tem 2020
 • Analysis of Fisheries Support Estimate for Sustainable Blue Economy
  Özlem YILMAZ TOPLU 8 Tem 2020
 • Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Antepfıstığında Salkım ve Sürgün Yanıklığı Hastalığı (Botryosphaeria dothidea)’nın Yaygınlığı ve Hastalık Şiddeti
  Serap TOKER DEMİRAY , Efkan AKÇALI 9 Tem 2020
 • Bazı Aspir Çeşitlerinin Kök ve Sap Ekstraklarının Allelopatik ve Ototoksik Etkilerinin Belirlenmesi
  Engin Gökhan KULAN , Nurgül ERGİN , Mehmet Demir Demir KAYA 9 Tem 2020
 • Ekim Sıklığının Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde (Triticum aestivum L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkisi
  İbrahim ULUCAN , Mehmet ATAK 9 Tem 2020
 • Seçilmiş Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tekirdağ Koşullarında Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
  Burhan ARSLAN , Emrullah CULPAN 9 Tem 2020
 • Yerli turunçta nuseller embriyoni ve oluşum mekanizmasının incelenmesi
  Şenay KARABIYIK , Sinan ETİ 9 Tem 2020
 • An Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used in Hizan District (Bitlis-Turkey)
  İbrahim DEMİR 10 Tem 2020
 • Yeni Pamuk (G. hirsutum L.) Hatlarının Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi
  Ramazan MIZRAK , Remzi EKİNCİ EKİNCİ, Sema BAŞBAĞ 10 Tem 2020
 • Van Ekolojik Koşullarında İki Sıralı Arpa Çeşitlerinde Fenolojik Dönemler, Tane Verimi ve Bazı Verim Bileşenleri Arasındaki İlişkiler
  Yunus YILKAN , Yusuf ÖZTÜRKCİ ÖZTÜRKCİ, Diğdem ARPALI , Suna AKKOL 10 Tem 2020
 • Hakkari İlinde Gezgin Arıcılık Faaliyetleri
  Mesut KANAKAN , Cengiz ERKAN 21 Tem 2020