About

Obstetri, Jinekoloji, Pediatri, Pediatrik Cerrahi, bu branşların yan dalları ve kısmen de patoloji,tıbbi genetik gibi yakından ilgili alanlardaki orijinal klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, kısa iletişimleri ve editöre mektupları yayınlar. Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak 3 ayda bir yayınlanır. Yayın dili Türkçe veya İngilizcedir. Özet her iki dilde yayınlanır.

Zeynep Kamil Tıp Bülteni hakemli bir dergidir, ve amacı obstetri , jinekoloji, pediatri ve pediatrik cerrahi klinik uygulamalarında mükemmeliyete ulaşmayı desteklemektir. Dergi en yüksek editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Derginin editoryal kurulu 'World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors' tarafından belirtilen editoryal politikayı takip eder. Dergi 'International Committee of Medical Journal Editors' tarafından biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar. Editörler, 'Committee on Publications Ethics (COPE) ' tarafından ortaya konan önerilere bağlıdırlar.

Dergiye gönderilen tüm taslaklar bilimsel katkı, orijinallik ve içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenir. Yazarlar verilerinin doğruluğu konusunda sorumludurlar. Dergi, taslağın dili ve grameri konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taslak uygun görülürse hakemlere değerlendirme amacıyla gönderilir, editör uygun görmediği taslakları hakemlere göndermeden reddetme hakkına sahiptir. 

Taslaklar incelenmek amacıyla en az 2 adet konuyla ilgili hakeme gönderilir. Hakem değerlendirmeleri yaklaşık bir ay kadar sürebilir. Değerlendirilmiş taslak ile ilgili hakem önerileri yazara iletilir.

Bu aşamalardan sonra yazarlardan hakem önerilerine göre yeniden gözden geçirme (revizyon) yapılması gerek görülürse bu süre en fazla 30 gündür. 30 günü geçen cevaplarda editör yayını reddetme hakkını saklı tutar. Hakemlerin tüm yorum istekleri karşılanmalıdır. Düzeltilmiş taslak, yapılan düzeltmelerin ayrıca belirtildiği bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir. Ayrıca yapılan düzeltmelerin listesi eklenmelidir. Editör düzeltmeler sonrası gelen taslağı yeterli görerek kabul edebilir, hakemlere tekrar gönderebilir veya uygun düzeltmeler yapılmamışsa reddedebilir.

Kabul edilen yazılar iletişimci yazarlara bildirildikten sonra ilerleyen dergi sayılarında basılır. Yazarlar sundukları veri ve kaynakların gerçekliğinden sorumludurlar. Bu konuda herhangi bir ispatlanmış gerçek dışılık tespit edilirse, editör makaleyi yayınlanmış olsa bile bilimsel literatürden geri çekme hakkını saklı tutar.

 

Değerli Hakemlerimiz,

Dergimizde çift kör hakemlik sistemi uygulanır, yazarlar ve hakemler biribirinden habersizdir. Taslaklar editör yardımcıları tarafından incelenip uygun olanlar Editöryal kurulda görüşülerek hakemler belirlenir. Taslaklar incelenmek amacıyla en az 2 adet ilgili hakeme gönderilir. Taslaklarda yazar isimleri veya kimliğini açıklayıcı herhangi bir bilgi bulunmaz.

Değerlendirme süreci:

Taslak ismi ve hakemlik önerisi hakemlere gönderildikten sonra 1 hafta içerisinde hakemlerden hakemlik işini kabul ettiklerine dair cevap beklenir. Bu süre geçerse uygun olmayan hakemin yerine yenisi belirlenir. Taslağın hakemlerce değerlendirme süresi en fazla 28 gündür. 28 günü geçen cevaplarda editör yerinize başka hakem tayin etme hakkını saklı tutar.

Değerlendirme:

Yeterlilik:İlgi alanı bakımından taslak içeriğini değerlendirmenin size uygun olmadığını düşünüyorsanız lütfen editörle iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

Etik: Değerlendirilen makalede akademik sahtekarlık ör: intihal(plagiarism), sahtelik (fraud), üretme (fabrication) vb. etik olmayan durumlar varsa editörle temasa geçmekten çekinmeyiniz. İntihal (plagiarism: çalışmanın kendinden önce yapılmış bir başka çalışmanın kısmen veya epey bir miktarının kopyası olduğunu) düşündüğünüzde orjinal makaleyi mümkün olduğunca belirtiterek editörle temasa geçmekten çekinmeyin belirtmeyi, sahteciliğin tespiti çok zor olmakla beraber şüphelenilen durumların editöre bildirilmesinden çekinmeyiniz. Ayrıca makalede insan ve hayvan denekler varsa helsinki deklerasyonuna uyulmuş olduğunu, hayvan denekler için uygun etik prensiplere (ör: OLAW) bağlı kalındığının beyanı olmasına dikkat edilmelidir.

Gizlilik: Değerlendirmek için gönderilen herhangi bir belge gizli belge statüsündedir. Bu tür belgeler editörün yetkilendirdiği kimseler dışında 3. şahıslarla paylaşılmamalı. Bu belge içeriği yazarın izni alınmadan ve henüz basılı belge haline gelmeden kişisel avantaj ve çıkar için kullanılmamalıdır. Üstte de belirtildiği üzere dergimizde hakemlerin yazarları, yazarların da hakemleri bilmeyeceği şekilde çift kör değerlendirme sistemi kullanılmaktadır. Siz de danışma yazınızda kimliğinizi belli edecek bilgi ve isminizi uygun yerler haricinde uzun yorum metinleri içerisine eklemekten kaçınınız.

Orjinallik: Belge bilimsel bilgi birikimine katkı sağlıyor mu? Derginin amaçlarına uygun içeriğe sahip mi? Yayınlanmaya değecek ilgi çekici içeriğe sahip mi?

Başlık: Yazıyla uyumlu mu

Özet: Makale içeriğini uygun yansıtıyor mu, kısa ve anlaşılır mı?

Giriş: yazarın ulaşmaya çalıştığı şeyi tam açıklıyor mu? araştırılan problemi net ortaya koyuyor mu? normalde giriş kısmında hipotezi ortaya koyabilmek ve çalışmaya dayanak ve bilimsel içerik oluşturmak için konuyla ilgili çalışmaları içermelidir. Deney, hipotez ve çalışma hakkında da kısa bilgi içermelidir.

Metod: Yazar verileri nasıl topladığını açıkça ortaya koyuyor mu, aynı deneyi tekrarlayabilmek için gerekli ve yeterli bilgiye sahip olunabiliyor mu?

Sonuçlar: Bu kısımda yazarlar buldukları sonuçları mantıklı sırayla açıklamalılar. Yorumlara yer verilmemeli. Yeterli analizin yapılıp yapılmadığı ve istatistik doğruluğu bu kısımda değerlendirilmeli. istatistik: Sık yapılan istatistik hatalarını bu adreste bulabilirsiniz:http://cdn.elsevier.com/assets/pdf_file/0008/110996/reviewers_statistics.pdf

Tartışma: Hipotezler sonuçlarla desteklenebiliyor mu? Mantıklı mı? Sonuçlar beklentilerle nasıl ilşkili tartışılıyor mu? Sonuçların önceki çalışmaların bulgularıyla ilişkisi tartışılıyor mu, bilimsel birikime nasıl yön veriyor?

Dil: Burada dil hatalarını düzeltmeniz beklenmiyor, çok sayıda hata varsa bunu rapor etmeniz yeterlidir.

Referanslar: Uygun, güncel ve doğru referanslar verilmiş mi?

Danışman formu buradan indirilebilir. Formun doldurulmasında dikkat edilecek hususlar: Lütfen adınızı, soyadınızı, aynı taslağı kaçıncı incelemeniz olduğunu, tarihi ve taslak adını ilgili yere yazınız.

Değerlendirme süreciyle ilgili ek bilgi için aşağıdaki web adreslerine başvurulabilir:

http://www.elsevier.com/reviewers/home

http://www.elsevier.com/reviewers/reviewer-guidelines

http://uvt.ulakbim.gov.tr/tip/sempozyum10/ulus.pdf

http://uvt.ulakbim.gov.tr/toplanti/uay10/osert.pdf

Dergi Kapsamı
Zeynep Kamil Tıp Bülteni (ISSN 1300-7971), Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi yayın organıdır. Obstetrik, Jinekoloji, Pediatri ve Pediatrik cerrahi alanlarındaki orijinal klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, kısa iletişimleri ve editöre mektupları yayınlar. Ocak, Nisan ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda 4 sayı olarak 3 ayda bir yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. İngilizce makalelerde türkçe özet, türkçe makalelerde ise ingilizce özet yayınlanır.

Editöryal Politika

Zeynep Kamil Tıp Bülteni hakemli bir dergidir, ve amacı obstetri , jinekoloji, pediatri ve pediatrik cerrahi klinik uygulamalarında mükemmeliyete ulaşmayı desteklemektir. Dergi en yüksek editoryal ve etik standartlara bağlı kalmayı taahhüt eder. Derginin editoryal kurulu 'World Association of Medical Editors (WAME) Board of Directors' tarafından belirtilen editoryal politikayı takip eder. Dergi 'International Committee of Medical Journal Editors' tarafından biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar. Editörler, 'Committee on Publications Ethics (COPE) ' tarafından ortaya konan önerilere bağlıdırlar.

Dergiye gönderilen tüm taslaklar bilimsel katkı, orijinallik ve içerik açısından bilimsel kurul tarafından incelenir. Yazarlar verilerinin doğruluğu konusunda sorumludurlar. Dergi, taslağın dili ve grameri konusunda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Taslak uygun görülürse ilgili yazara revize edilmesi için geri gönderilir. Yayınlanmış olan makale derginin mülkiyetindedir ve yayım hakları dergiye geçer. Daha önce herhangi bir şekilde makale olarak yayınlanmış hiçbir taslak dergide yayınlanmak için kabul edilmez. Yazarlar göndermiş oldukları taslağı başka bir dergiye aynı anda gönderemezler. Taslaktaki tüm değişiklikler yazar ve yayımcının yazılı izni alındıktan sonra yapılır.


Taslakların Hazırlanması

Aşağıdaki açıklamaları karmaşık bulan yazarlar taslak yazılarını şekillendirmekte Orijinal Araştırma veya Olgu Sunumu şablon dosyalarını kullanabilirler. 

Yazarlar kontrol formu, kapak mektubu, başlık sayfası, ve makale taslağını ayrı dosyalar şeklinde göndermelidir.

Kontrol ve Telif Hakları Devir Formu (Control and Copyright Transfer Form)
Zeynep Kamil Tıp Bülteni, biyomedikal dergilere gönderilen taslaklar için belirtilen değişmez şartlara uyar (International Committee of Medical Journal Editors: Br Med J 1988; 296: 401-5)'. Yazarlar, taslaklarını gönderirken standart kontrol listelerini kullanmalı ve taslaklarının ne tür olduğunu belirterek, çalışma tiplerine göre aşağıda listelenen yönergelere uyduklarını gösteren imzalı kontrol formunu taslak beraberinde sunmak zorundadırlar. Revizyon sonrasında yazar sırası değişikliği olursa bu form iletişimci yazar tarafından son revizyon dosyasına ek olarak tekrar yüklenmelidir. Bu şekilde yapılan düzeltmelerde son kopyaya itibar edillir. Bu aşamadan sonra yazar  sıralamasında değişiklik yapılamaz. İletişim ve yazışmadan sorumlu yazarın diğer yazarlar adına formu imzalaması yeterli olsa da formun tüm yazarlarca imzalanması daha sonra ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda iletişimci yazarın menfaatinedir. Bu form yazıcıdan bastırılıp el yazısıyla doldurulmalıdır, dijital ortamda fare yardımıyla imza atılmamalıdır. Tarayıcının her ortamda bulunamaması nedeniyle kolaylık olması açısından; doldurulmuş formun cep telefonuyla iyi kalitede çekilmiş fotografının ek dosya olarak gönderilmesi yeterlidir. Kontrol formunun bir örneği www.zeynepkamiltipbulteni.org/images/kontrol_formu.pdf adresinden edinilebilir. kontrol formu içerisinde doldurulması gerekli başlıklar ve form doldurma yönergesi aşağıda listelenmiştir:

Çalışmanın Tipi
Yazarlar çalışmanın tipini belirterek, yaptıkları çalışma tiplerinde bilimsel araştırma ve makale yazımında belirlenmiş uluslararası standartlara ve önerilere uyulduğunu beyan etmelidirler.

 • Randomize kontrollü çalışmalar: Yetersiz sunumdan kaynaklanan problemleri gidermek üzere açık ve şeffaf yazımları özendirme amacıyla yayınlanmış kanıta dayalı minimum gereksinimler CONSORT (CONsolidated Standards of Reporting Trials) beyanatı ile bildirilmiştir, beyanata uyulmuş olmalıdır.
  http://www.consort-statement.org/
 • Prospektif çalışmalar: İçerisinde sonuçta bir sensitivite ve spesifisite değeri bildiriyor ise tanısal doğruluk ile ilgili yapılan çalışmalardır. Okuyucunun çalışmanın dizaynı, yürütülmesi, analizleri ve sonuçlarını daha iyi anlaması yazarın yanlı olabileceği noktaları ve test sonuçlarının genele uygulanabilirliğini daha iyi değerlendirebilmesi idealdir. Bu amaçla şeffaf makale yazımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan STARD (STAndards for the Reporting of Diagnostic accuracy studies ) beyanatı yayınlanmıştır.
  http://www.stard-statement.org/
 • Gözlemsel çalışmalar: (Kohort, Vaka kontrol, kesitsel): Çalışma sonuçlarının daha güçlü ifade edilebilmesi ve çalışmanın şeffaf ve anlaşılır biçimde okuyuculara iletilebilmesi için: STROBE (STrengthening the Reporting of OBservational studies in Epidemiology ) beyanatna uyulmuş olmalıdır.
  http://www.strobe-statement.org/
 • Sistematik derleme ve meta-analizler: Tam ve şeffaf sonuç ifade edilebilmesi için PRISMA (Preferred ferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses) beyanatına uyulmalıdır. Son tıp literatürünü içine alacak şekilde güncel olmalıdır. Yazarın o konu ile ilgili yayınlamış makalelerinin olması tercih nedenidir.
  http://www.prisma-statement.org/
 • Gözlemsel çalışmaların meta-analizleri: MOOSE (Meta-analysis Of Observational Studies in Epidemiology) beyanatına uygun şekilde düzenlenmiş olmalıdır.
  http://www.consort-statement.org/mod_product/uploads/MOOSE%20Statement%202000.pdf
 • İnsanlar Üzerinde yapılan Çalışmalar : Yazıların etik kurallara uygunluğu, yazarın sorumluluğundadır. Yayınlanmak amacıyla gönderilen taslaklarda yer alan insan çalışmalarının bir kurumsal etik komite tarafından incelenip, Helsinki Deklarasyonuna ve Tıbbi Deontoloji tüzüğüne uygun olduğu belgelenmelidir.
  Çalışmaya katılan tüm hastalardan aydınlatılmış onam alındığı açık bir şekilde belirtilmelidir. Kişilerin kimliklerini ortaya çıkarabilecek ayrıntılar taslakta yer almamalıdır.
 • Hayvan Deneklerle yapılan Çalışmalar: Hayvan deneylerinin laboratuvar hayvanların bakım ve kullanımı ile ilgili olan kurumsal ulusal ve uluslararası etik prensiplere uygun olarak gerçekleştiği belirtilmelidir. Hayvan çalışmalarını yazarı, OLAW (Office of Laboratory Animal Welfare) önerilerini takip ettiklerini belirtmek zorundadır (http://grants.nih.gov/grants/olaw/olaw.htm).

Editör yukarda önerilen şartları içermeyen taslakları reddetme hakkını saklı tutar. Yazarlar bu şartların doğru ve tam olarak yerine getirilmesinden sorumludur. Yazarlar çalışmada kullanılan tüm verileri hazır ve eksiksiz bulundurmaktan ve istendiği takdirde bu verileri dergiye sunmaktan sorumludurlar.

 

Çıkar Çatışması
Yazarlar çalışmalarının sponsorluğunu yapan herhangi bir kurum olup olmadığını ve varsa bu kurumla herhangi bir finansal ilişki olup olmadığını veya potansiyel çıkar ilişkilerini belirtmek zorundadırlar.

Telif Hakları
Yazarlar, taslakları Zeynep Kamil Tıp Bülteni'nde yayımlanmak için kabul edildiği andan itibaren tüm telif haklarını yayımcıya devretmiş sayılırlar. Telif hakları makalenin kısmen veya tümüyle, tüm ülkelerde ve dillerde tercüme edilmesini ve istendiğinde herhangi bir yayım ortamında yayınlanmasını içerir.

Kapak mektubu (Cover Letter)
İletişimci yazar, çalışmanın ismini, tüm yazarların çalışmaya katkı sağladığını açıklayan ve iletişimci yazarın imzaladığı, mevcut çalışmanın herhangi bir dergide yayınlanmak üzere değerlendirilmekte olmadığını belirten bir 'kapak mektubu' göndermelidir. Taslaktaki herhangi bir ögenin her hangi bir yerde yayınlanmış veya yayınlanması planlanmışsa bu kısımda belirtilmelidir. Yazarlar, araştırılan konunun uzmanı niteliğinde aynı kurumda çalışmayan ve yazıda adı geçmeyen 2 adet hakem belirlemeleri uygun olur. Yazarların çalışmalarını değerlendirmesini istemedikleri hakemleri de ayrıca nedeni ile birlikte kapak mektubunda editöre iletebilirler. Tüm bunlar değerlendirme süreciyle ilgili yazarın da görüşlerinin alındığı öneri ve temel fikir niteliğindedir, hakem belirlenmesinde nihai karar, çift kör değerlendirme sürecini etkilemeyecek şekilde editöryal kurul değerlendirmesi sonrasında verilmektedir.

Başlık Sayfası (Title Page)

Başlık sayfası taslaktan ayrı olarak gönderilmelidir. Taslağın başlığını, yazarların isimlerini, kurumlarını ve ünvanlarını, eğer varsa çalışmanın bildiri olarak sunulduğu kongreleri ve iletişim yazarının bilgilerini içermelidir. İletişim yazarının adı, soyadı, adresi, telefon numarası ve e-posta adresi açık olarak yazılmalıdır. Yazar isimleri ve kurumlar sadece bu kısımda yer almalı, makale taslağı belgesi (manuscript) içerisinde geçmemelidir. Bu sayfadaki bilgileri yazışmadan sorumlu yazar ayrıca makale gönderiminin 3. adımındaki üst veri düzenleme sayfasına uygun şekilde doldurmalıdır. 

 

Makale Taslağı (Manuscript)

Aşağıdaki açıklamaları karmaşık bulan yazarlar taslak yazılarını  şekillendirmekte Orijinal Araştırma veya Olgu Sunumu şablon dosyalarını kullanabilirler. 

Makale taslağı 'Microsoft Office Word' programında A4 büyüklüğündeki sayfaya tek aralıklı ve kenarlarında 25 mm bırakılarak Times New Roman veya Arial fontu kullanılarak 12 puntoda hazırlanmalıdır. Klinik çalışmalar tablo ve figürler dahil olmak üzere 15 sayfayı, olgu sunumları ve kısa iletişimler 5 sayfayı geçmemelidir. Kısa iletişimler ve editöre mektup türü yazılarda en fazla bir resim ve 2 tablo kabul edilir. Makaleleri hazırlarken uluslararası yazım kurallarına ait bilgi için http://www.atifdizini.com/standarts/tr-index.html,

Tüm bilimsel çalışma taslakları aşağıda belirtilen şekilde hazırlanmalıdır.

Makale Başlığı: Türkçe ve ingilizce dillerinde 2 adet başlık verilmelidir.

Orjinal Araştırma

Özet (Abstract) : Ortalama 350 kelime türkçe ve ingilizce iki ayrı dilde hazırlanmış, ve aşağıdaki şekilde yapılandırılmış olacaktır.

Amaç (Objective) :
Gereç ve Yöntem (Material and Method) :
Bulgular (Results) :
Sonuç (Conclusion) :
Anahtar kelimeler (Keywords) :

Giriş (Introduction) :
Gereç ve Yöntem (Material and Method) :
Bulgular (Results) :
Tartışma (Discussion) :
Tartışma kısmının son paragrafı sonuç paragrafı şeklinde yazılacaktır.
Kaynaklar (References) : 25 adetle sınırlanmalıdır

Derleme (Review)

Özet (Abstract) : Ortalama 150 kelime türkçe ve ingilizce, bölümsüz hazırlanmış olacaktır.
Derleme yazısının ilk paragrafları konuyla ilgili (Giriş / Introduction şeklinde) fakat bu başlıklar olmadan genel bilgi vermeli, derlenmiş yazı konuyla ilgili uygun alt başlıklarla yapılandırılmış olmalı, son paragrafında konuyu toparlayıcı sonuç kısmı olmalıdır.
Kaynaklar (References) :

Olgu Sunumu

Özet (Absract)

Giriş (Introduction) : Ortalama 150 kelime türkçe ve ingilizce hazırlanmış olacaktır.
Olgu (Case) :
Sonuç(Conclusion):
Anahtar kelimeler (Keywords) :

Giriş (Introduction) :
Olgu (Case) :
Tartışma (Discussion) :
Tartışma kısmının son paragrafı sonuç paragrafı şeklinde yazılacaktır.
Kaynaklar (References) : 10 adetle sınırlanmalıdır

Editöre Mektup (Kısa iletişim)

Başlık ve özet bölümü yoktur, Kelime sayısı 750 ile kaynak sayısı 5 ile sınırlıdır, en fazla 1 adet resim ve 2 adet tablo içerebilir.

 

MAKALE TASLAĞI İÇERİĞİ AÇIKLAMALARI

Özet (Abstract)
Tüm taslaklarda yapılandırılmış bir özet bulunmalıdır. Taslak Türkçe ise İngilizce özet, İngilizce ise Türkçe özet eklenmelidir. Özet bölümleri çeşitli araştırmalara göre yukarda belirtildiği şekilde hazırlanmalıdır. Klinik çalışmalarda tercihen 350 kelimeyi, diğer taslaklarda 150 kelimeyi aşmamalıdır.

Anahtar Kelimeler (Keywords)
Hem Türkçe hem de İngilizce özet bölümlerinin altında her iki dile ait en az 2 adet ve en fazla 5 adet olan anahtar kelimeler olmalıdır.
Türkçe anahtar kelimeler için http://www.bilimterimleri.com sitesinin,
İngilizce anahtar kelimeleri için ( http://www.nlm.nih.gov/mesh/) sitesinin önerileri dikkate alınmalıdır. Anahtar kelime bulmakta zorlanan yazarlar (https://www.nlm.nih.gov/mesh/MeSHonDemand.html) adresine taslak veya makale özetlerini yükleyerek anahtar kelime önerilerini görebilirler. 

Giriş (Introduction)
Çalışmanın amacı ve nedenleri kesin olarak ortaya konmalı ve en öne çıkan referanslara atıf yapılmalıdır.

Gereç ve Yöntem (Material and Method)
Çalışmanın planlanması, olgular, deney hayvanları, diğer materyaller, kontroller, metodoloji ve kullanılan istatistiksel yöntemler açıklanmalıdır. Normal hakemli incelemenin yanı sıra, randomize kontrollü çalışmalar profesyonel biyoistatistik uzmanlarınca da değerlendirmeye alınabilir. 'Taslakların hazırlanması' bölümünde yer alan ve çalışmanın cinsine göre uygun olan ifadeler bu bölümde yer alır.

Bulgular (Results)
İstatistiksel metodlarla desteklenmiş bulgular ayrıntılı olarak sunulmalıdır. Tablo ve şekiller metinde tekrarlanmamalı, metini desteklemelidir. Verilerin metinde veya tablo ve şekillerde tek seferde sunulması yeterlidir.

Tartışma (Discussion)
Bulguların önemi ve anlamı, bulgular bölümü tekrar edilmeden açıklanmalıdır. Öne sürülen kanaatler sadece çalışmadaki gerçeklere dayanmalıdır. Bulgular diğer çalışmaların bulguları ile kıyaslanabilir.

Kaynaklar (References)
Taslakta kullanıldığı sıra ile '1' den başlayarak numaralandırılmalı ve metin içerisinde uygun yerlerde köşeli parantez '[ ]' içinde belirtilmelidir. Uluslararası kurallara uygun olarak kaynak yazım şekilleri için http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html adresinde yer alan kaynak stili ve formatları hakkındaki yönergeler takip edilmelidir. Dergi kısa adları ve ulusal dergilere atıf yapmak için http://www.atifdizini.com/journals/tr-index.html adresleri takip edilmelidir.

Kaynak verme örnekleri:


 (Resim www.atifdizini.com'dan alıntıdır)

Makale: (1) Steiner U, Klein J, Eiser E, Budkowski A, Fetters LJ. Complete wetting from polymer mixtures. Science 1992;258(1):1122-9.
Kitap bölümü: (2) Kuret JA, Murad F. Adenohypophyseal hormones and related substances. In: Gilman AG, Rall TW, Nies AS, Taylor P, editors. The pharmacological basis of therapeutics. 8th ed. New York: Pergamon; 1990. pp 1334-60.
Konferans proceedings: (3) Irvin AD, Cunningham MP, Young As, editors. Advances in the control of Theileriosis. International Conference held at the International Laboratory for Research on Animal Dieseases; 1981Feb 9-13; Nairobi. Boston: Martinu Nijhoff Publishers; 1981.427p.
İnternetteki makale: (4) Loker WM. ''Campesinos'' and the crisis of modernization in Latin America. Jour of Pol Ecol [serial online] 1996; 3(1). Available: http://www.library.arizona.edu/ej/jpe/ volume_3/ascii-lokeriso.txt via the INTERNET. Accessed 1996 Aug 11.
Web sayfası: (5) British Medical Journal [Internet]. Stanford, CA: Stanford Univ; 2004 July 10-[cited 2004 Aug 12]; Available from http://bmj.bmjjournals.com/
Internet database: (6) Prevention News Update Database [Internet]. Rockville (MD): Centers for Disease Control and Prevention (US), National Prevention Information Network. 1988 Jun - [cited 2001 Apr 12]. Available from http://www.cdcnpin.org/

Tablo ve Şekiller
Tablo ve şekiller metinde kullanıldıkları sıra ile numaralandırılmalıdırlar. Tablo ve şekillere metinde atıf yapılmalı, ve kontrol edilmelidir. Tüm tablo ve şekiller metinde geçtiği paragrafın sonunda yer almalıdır, taslak sonunda ayrı sayfalarda olmamalıdır. Her tablonun üstünde açıklayıcı bir başlık olmalıdır. Tablonun içinde dikey çizgiler yer almamalıdır. Tablodaki tüm kısaltmalar tablo altında açıklanmalıdır. Tabloya ait açıklayıcı ek notlar, tablonun alt kısmına yazılmalıdır. Her şekil altında yer alan açıklayıcı bir altyazı olmalıdır. Şekiller veya resimler anlaşılabilecek düzeyde net olmalıdır. Word belgesi içerisine yerleştirilmiş resimler genellikle yeterlidir. "*.tiff", "*.jpg" veya "*.pdf" formatında yüksek çözünürlüklü resimler belge boyutunu çok artırıyorsa ek dosya olarak gönderilebilir. Gönderilen fotoğraflarda kişinin kimliği belli oluyorsa, kimliği tanınmayacak şekilde değişiklik yapılmalı veya kişiden yazılı izin alındığı eklenmelidir. Başka bir yerde yayınlanmış bir resim kullanılıyorsa özgün kaynak belirtilmeli veya yayımcısından yazılı izin alınmış olmalıdır.

Ölçümler ve Kısaltmalar
Systéme International (SI) ölçü birimleri kullanılır. Taslağın başlığında kısaltmalar kullanılmaz. Sadece standart kısaltmalar kullanılmalıdır. Metinde geçen kısaltmalar, ilk kullanıldıkları yerde açıklanırlar.

Makale Taslaklarının Gönderilmesi:
Tüm taslaklar online makale kabul sistemi (Tübitak-Dergipark) yolu ile gönderilmelidir. E-posta yoluyla yapılan gönderiler kabul edilmemektedir. Beş adımda kolay makale gönderimi aşağıda açıklanmaktadır:

Öncelikle web sitesine giriş yapınız, dergiye gönderdiğiniz taslağın takibi ve sistem üzerinden tanınabilmeniz için sağda yer alan kayıt ol tuşuna basınız ve kolay kayıt aşamasını tamamlayınız. Bkz. alttaki resim

Yeni kullanıcı kaydını oluşturunuz: Bkz alttaki resim

Kayıt olduktan sonra sisteme girerek 5 adımda kolay makale göndermeye başlayabilirsiniz.

Makale göndermek için kullanıcı sayfasında "Yazar" satırının sağ tarafında yer alan [Yeni gönderi] bağlantısına tıklayınız. Bkz: alttaki resim

1.Adım: Bu kısımda sayfada yer alan dergi bölümünü, dili ve tüm onay kutularını kutu karşısındaki gerekliliklere uyarak seçiniz. Telif hakkın bölümünü onaylayınız.Bu kısımda editöre ileteceğiniz mesaj varsa buraya yazınız ör: hakem tercihleri, çalışmanın poster bildiri özeti olarak yayınlandığı kongre varsa, vs.

2.Adım: Bu kısma Makale Taslağı (manuscript) dosyasını yükleyiniz. Bu dosyanın düzeni için gereksinimler aşağıda belirtilmiştir. Metin içerisinde geçen kurum isimlerini [değerlendirme öncesi gizlendi] şeklinde değiştiriniz veya siliniz. Bu kısım hakem değerlendirmesi sonrasında düzeltilecektir.

3. Adım: Gönderinizin üst verisinin düzenlenmesi: Bu kısım iki aşamalı (türkçe ve ingilizce) olarak düzenlenmelidir ve burada yazım hatası yapılmaması önemlidir.

Bu kısma tüm yazar ismi, e-maili, kurumunu, bölümünü ve ünvanını (kıdem) ve çıkar ilişkisi varsa yazınız. Birden fazla yazar varsa yazar ekle tuşuna basarak ekleyiniz. Yazar isimlerinin baş harfi ve soyadlarının tamamı büyük harfle yazılmalıdır. Yazının başlığını (Normal tümce düzeninde sadece baş harf büyük olmalıdır. Ör: "Gençlerde hemoglobin düzeyi.") ve özetini ekleyiniz yazının branşını anahtar kelimeleri ve yazının türünü alt kısımdaki boşluklara yazınız.

İkinci aşamada sayfanın en üstünde yer alan form dilini (Bkz: Alttaki Resim) İngilizce seçerek yazarlarla ilgili eksik bölümleri de doldurunuz: (yazarların kurumları, kıdem) title ve abstract kısmı doldururken yazının İngilizce başlığı (Normal tümce düzeni, sadece baş harf büyük)  ve İngilizce özetini her buraya yazınız. Özet içerisine yazar veya kurum isimlerini yazmayınız. 

 

Türkçe başlık ve özetin girilmesi


İngilizce başlık ve özetin girilmesi

4.Adım: Bu kısım göndereceğiniz ek dosyalar içindir.

Kontrol ve telif hakkı devir formunu,

Başlık sayfasını (Çalışma adı, tüm yazar isimleri ve kurumlarının, iletişim yazarı bilgilerinin olduğu),

Kapak mektubunu, ve diğer gerekli gördüğünüz dosyaları tek tek ekleyiniz.

Bu kısma gerekmedikçe resim ve tabloları ayrı ayrı yüklemeyiniz (Tablo ve resimleri Word belgesi Taslak/Manuscript belgesi içerisinde tablo veya resmin isminin geçtiği paragrafın altına veya belgenin sonuna ayrı sayfalarda olacak şekilde ekleyiniz)

5.Adım: Bu son aşamada gönderinizi onaylayarak sisteme kaydettiriniz.

Bu aşamalardan sonra her zaman online sistem aracılığıyla şifrenizle giriş yaparak yazar ve kurum güncellemesi yapabilir, editöre ek dosya veya mesaj iletebilirsiniz.

Hakem Değerlendirme süreci ve Revizyonlar
Taslaklar incelenmek amacıyla en az 2 adet ilgili hakeme gönderilir. Hakemler bir hafta içerisinde değerlendirme işlemini kabul edip etmediklerini bildirirler, 4 hafta içerisinde de değerlendirmeyi tamamlamalıdırlar.

Değerlendirilmiş taslağın yazarlarca revize edilme süresi en fazla 30 gündür. 30 günü geçen cevaplarda editör yayını reddetme hakkını saklı tutar. Hakemlerin tüm yorum istekleri karşılanmalıdır. Düzeltilmiş taslak, yapılan düzeltmelerin ayrıca belirtildiği bir kopyası ile birlikte gönderilmelidir. Ayrıca yapılan düzeltmelerin listesi eklenmelidir. Bu aşamada 2 türlü düzeltme uygulanabilir birincisi yazarlar Word programında "Gözden Geçir" ve "Değişiklikleri izle" seçeneğini seçtikten sonra makale üzerinde düzetme yaparak.

Yazarlar sundukları veri ve kaynakların gerçekliğinden sorumludurlar. Bu konuda herhangi bir ispatlanmış gerçek dışılık tespit edilirse, editör makaleyi bilimsel literatürden geri çekme hakkını saklı tutar.

Düzeltilmiş makalenin sisteme yüklenmesi için yazarlar sisteme girmelidir, ilgili gönderinin üzerine tıkladıktan sonra karşılarına makalenin özetinin görüntülendiği bir ekran gelecektir. 

Bu kısımda iletişimci yazar isterse revizyon esnasında katkıda bulunan yazarları ekleyebilmektedir. Başlık ve özette yer alan değişiklikler bu kısımda düzeltilmelidir. Bunun için üst veri düzenle seçeneği kullanılmalıdır. Bkz. Alttaki resim:

 

Makale dosyası ile ilgili hakem değerlendirmelerine, hakemlerin yükledikleri dosyalara ulaşmak için ise değerlendirme başlığına tıklanmalıdır. Bkz. Alttaki resim:

 

Düzeltmelerin yapıldığı makale (taslak dosya, manuscript)son şeklkinin sisteme yüklenmesi ise "düzenleme" sayfasınının en altında yer alan "yazar sürümünü yükle" seçeneğinden yapılmalıdır. Böylece yazarlar düzeltilmiş makale dosyasını sisteme yükleyebilirler. Bu işlem sonrası editöre otomatik olarak bilgilendirme mesajı gönderilmektedir, iletişimci yazarın ayrıca iletişime geçmesine gerek yoktur .Bkz. Alttaki Resim:

 

Kabul Edilen Makaleler
Kabul edilen makalelerin telif hakları Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçer editoryal kurul makaleyi her türlü ortamda yayınlama hakkına sahip olur.

İletişim
Dergiyle ilgili her türlü soru görüş ve öneriler için zeynepkamiltipbulteni@gmail.com adresine e-mail yoluyla başvurulmalı veya editör yardımcısı Uzm.Dr. Birol DURUKAN'la iletişime geçilmelidir. Makaleler sadece online sistem üzerinden kabul edilmektedir.

Adres: Zeynep Kamil Mahallesi, Dr. Burhanettin Üstünel Sokak No:3-4 ÜSKÜDAR 34668 İSTANBUL
Tel: +90 216 391 06 80 (pbx)
Faks: +90 216 391 06 90
E-mail: zeynepkamiltipbulteni@gmail.com
© Zeynep Kamil Tıp Bülteninde yayınlanan yazıların tüm hakları Zeynep Kamil Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne aittir.

 

Dergimize makale başvurusunda bulunmayı düşünüyorsanız, Dergi Hakkında sayfasındaki dergi yayın politikasını ve Yazar Rehberi'ni incelemenizi öneririz. Yazarlar dergiye gönderi yapmadan önce kayıt olmalıdır. Kaydolduktan sonra, Giriş bağlantısı aracılığıyla 5 basamaklı gönderi işlemine başlayabilir.Okuyucuların yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilir. Bu işlem dergi giriş sayfasının üst kısmında yer alan Kayıt bağlantısından gerçekleştirilebilir. Bu servise kayıt yaptıran okuyucuya her yeni sayı yayınlandığında İÇİNDEKİLER sayfası e-posta aracılığı ile iletilir. Derginin gizlilik bildiriminde belirtildiği gibi, yazarların kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır.Araştırma kütüphanelerine, bu dergiyi elektronik dergi kolleksiyonuna almalarını önermekteyiz. Derginin açık kodlu yayın sistemi, kütüphaneyi kullanan akademisyenlerin yayın sürecine katıldıkları diğer dergilerde kullanım için de uygun olabileceğini belirtmek gerekir. Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project sayfasından elde edilebilir.Yazarlar bu dergide yayınlanan çalışmalarını, yayın öncesinde ve sonrasında, kişisel web sitelerinde veya kurumsal arşivlerde, bu dergiye kütüphanecilik kurallarına uygun şekilde referans vererek yayınlayabilirler.

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü: Prof.Dr.Ateş KARATEKE (Hastane Yöneticisi)

Kabul edilen makaleler içindekiler tablosu olan bir sayıda uygun zaman ve kombinasyonda yayınlanırlar. Yeni sayı 3 (üç) ayda bir yayınlanır.Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.Bu dergi sitesindeki isimler ve eposta adresleri sadece bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacaktır; farklı herhangi bir amaç için veya diğer kişilerin kullanımına açılmayacaktır.Kopya düzenleme aşaması, makalenin akıcılığını, anlaşılırlığını, gramer yapısını, sözcük seçimini ve biçimini geliştirmeyi amaçlar. Bu, yazarın makalesinde yapabileceği önemli değişiklikler için son fırsattır; çünkü bundan sonraki aşamada yalnızca dizgi ve formata ilişkin düzeltmeler yapılacaktır. Kopya düzenlemesi yapılacak dosya MS Word veya .rtf dosyası biçiminde olduğundan, kelime işlem dokümanı olarak kolayca düzenlenebilir. Burada düzeltmeler için iki yaklaşım önerilmektedir. Birincisi MS Word programının "Değişiklikleri İzleme" (Track Changes) özelliğini kullanmaktır. Ancak bu yol seçildiğinde yazar, kopya editörü ve editörün programa erişebilmesi gerekir. Önerilen ikinci sistem ise, yazılımdan bağımsızdır ve Harward Educational Review izniyle buraya alınmıştır. Dergi editörü bu talimatları değiştirerek, derginin kendi işleyişine daha uygun biçime getirebilir.

Kopya düzenleme sistemleri

1. MS Word'ün “Değişiklikleri İzleme” özelliği ile Menü çubuğundaki Araçlar'ın altında yer alan "Değişiklikleri İzleme" özelliği etkinleştirilince, kopya editörü gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Eklediği metinler farklı renkle, çıkardığı yerler üstü çizili, renkli veya silinmiş olarak kenar boşluğunda gösterilir. Kopya editörü, yazara veya editöre sormak istediklerini köşeli parantez içinde yazabilir. Kopya editöründen geçen belge editöre iletilmek üzere sisteme yüklenir. Editör metni gözden geçirip yazarın görüşüne sunar. Editör ve yazar uygun gördükleri düzeltmeleri onaylayarak normal biçime getirirler, isterlerse değiştirebilir, ya da farklı renklerde yeni eklentiler veya çıkarmalar yapabilirler. Metinde köşeli parantez içinde sorular var ise yazar ve editör kendilerine yöneltilen bu soruları ilgili parantezin içinde yanıtlamalıdır. Yazar ve editörün incelemesinden geçen metni kopya editörü son bir kez daha gözden geçirerek değişiklikleri onaylar ve metin sayfa düzenleme ve dizgi aşamasına hazır hale gelir.


2. Harward Educational Review yöntemi ile Makale taslağında elektronik düzenlemeler yapmak için talimatlar Taslak metinde elektronik düzenlemeler yaparken, aşağıdaki yöntemi izleyin: Önerilen değişikliklere yanıt verme   Önerilen değişiklikleri onaylıyorsanız, ilgili metni kalın fonttan, normal fonta değiştirin.   Önerilen değişiklikleri onaylamıyorsanız, orijinal metni yeniden girip, kalın font yapın. Ekleme ve çıkarmalar yapma   Eklediğiniz kısmı kalın font yaparak işaretleyin.   Silinecek metni yandaki gibi köşeli parantezle işaretleyin: [silinecek metin]   Eğer bir cümle veya daha fazlasını siliyorsanız, ilgili alana bir not ekleyin. Örneğin : [silinen 2 cümle: silinecek metin] Yazara yöneltilen sorulara yanıt verme   Yazara yöneltilen sorulara dokunmayın, silmeyin, metin içinde kalın fontla bırakın.   Yazara yöneltilen soruların sonuna, verdiğiniz yanıtı [Yazar notu:] şeklinde ekleyiniz. Örneğin:[Yazar notu: Metodoloji tartışması önerdiğiniz şekilde genişletildi.] Yorum yapma   Makale düzenlemesi ile ilgili değişiklik ve büyük çaplı revizyonları açıklamak için Yorum kısmını kullanınız   örneğin, [Yorum: Üsteki paragraf 5. sayfadan 7. sayfaya taşındı]  Not: Sayfa numaralarını verirken, size gelen basılı kopyadaki sayfa numaralarını kullanınız. Elektronik işlemler sırasında sayfa numaraları değişebilir.

Elektronik düzenleme için bir örnek

İlk kopya editörü dosyasıDerginin kopya editörü metni akıcılık, anlaşılırlık, gramer, sözcük seçimi ve biçim açısından gözden geçirip düzenleyerek, gerekli noktalarda yazara iletilecek soruları ekler. Bu ilk düzenlemesi tamamlanan makaleyi, derginin web sayfasına yükler. Yazara da makaleyi incelemesi için bir not gönderir.
 • Yazar düzenleme dosyası Yazar, ilk düzenlemesi tamamlanmış makalenin yapısı veya düzeni ile ilgili büyük değişiklikler yapmadan önce, makalesini izleyen editörlerin görüşlerini almalıdır. İlk düzenleme sırasında yapılan değişilikleri uygun görüyorsa onaylayarak, görmüyorsa reddederek, yöneltilen tüm soruları cevaplandırmalıdır. Yazar bu işlemi tamamladığında dosya adını YazaradiQA.doc'tan YazaradiQAR.doc'a değiştirmeli (örn: LeeQA.doc yerine LeeQAR.doc) ve web sayfasına yüklemelidir.
 • Son kopya düzenlemeDergi kopya editörü yazarın yaptığı değişiklikleri onaylayacak ve cevapları da metinle bütünleştirerek son kopyayı hazırlayacaktır. Son kopyayı dergi web sayfasına yükledikten sonra formatlamayı tamamlaması için sayfa düzeni editörünü uyaracaktır.

 

DERGİMİZDE YER ALAN YÖNERGE İSE ŞU ŞEKİLDEDİR:

 

Makaleyi mizanpaja göndermeden önce yapılması gereken sayfa düzenlemesi:

1-Yazar sürümünün veya en son tarihte yazar tarafından yüklenmiş sürümün üzerinde çalıştığınıza emin olunuz, ve gereken dosyaları bir klasöre indiriniz
2-Yazar tarafından yüklenmiş ek dosyaları (Düzenleme sekmesinden girerek en altta) tek tek inceleyiniz.  Resimler ve yazar kurumlarını içeren dosyaları gereğinde faydalanmak üzere belirleyiniz.
3-Makaleyi tek bir dosya şeklinde düzenleyerek aşağıdaki yapıda olmasına dikkat ediniz... 
4- Dosyanın son halini DÜZENLEME  >> BASKI HAZIRLIĞI >> Dosya Yükle  Adım 1 e dosya seç ve dosya yükle diyerek gönderiniz....

Dosya Düzenlemesi, mizanpajı yapacak kimsenin yazıyla ilgili tüm ayrıntıları gönderilen dosya içerisinde görmesini sağlamalıdır ve aşağıdaki şekilde olacaktır. Word dosyası içinde aşağıdaki başlıklar  ve yazılması gerekenler doldurulmalıdır.

 

 

BRANŞ(KadınDoğum, Çocuk, Çocuk Cerrahisi)
MAKALE TÜRÜ (Olgu, Orjinal Araştırma, Derleme) 
MAKALENİN DİLİ İNGİLİZCE İSE BELİRTİLECEKTİR 

TÜRKÇE BAŞLIK

   Yazar isimleri
   Yazar Kurumları

        İletişim Bilgileri:
        Yazışmadan Sorumlu Yazar:
        Email:
        Tel:

Makalenin Geliş Tarihi:
Makalenin Kabul Tarihi: 

 

TÜRKÇE ÖZET (Başlıklara bölünerek Yapılandırılmış)

İNGİLİZCE BAŞLIK

İNGİLİZCE ÖZET (Başlıklara bölünerek Yapılandırılmış)

MAKALE METNİ (Başlıklar altında yapılandırılmış olacaktır. Bu yapılandırma dergi kuralları içinde belirtilmiştir.) 

Metin içerisinde geçtiği yerlerde resimler ve tablolar olacak (sığmazsa sonda da olabilir)
Resim yazıları resmin altında
Tablo başlıkları üstte,
Tablo kısaltmaları ve açıklamalar tablo altında
Tablo ve resimlere metin içinde referans verilmiş olmasına dikkat edilecek.

KAYNAKLAR

--------------