Year 2014, Volume 3, Issue 1, Pages 33 - 56 2014-03-01

BİR YEREL YÖNETİM BANKASI OLARAK İLBANK’IN FİNANSAL YAPISININ İNCELENMESİ

Hakan YAŞ [1]

743 0

Journal Section Makaleler
Authors

Author: Hakan YAŞ

APA YAŞ, H . (2014). BİR YEREL YÖNETİM BANKASI OLARAK İLBANK’IN FİNANSAL YAPISININ İNCELENMESİ. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3 (1), 33-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trakyaiibf/issue/27455/288687