Trakya Eğitim Dergisi
Cover Image
ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trkefd

Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Trakya Eğitim Dergisi

ISSN 2630-6301 | Period Tri-annual | Founded: 2011 | Publisher Trakya University | http://dergipark.gov.tr/trkefd
Cover Image

63.129

212.725

Trakya Journal of Education is a peer-reviewed journal that publishes academic studies in different disciplines of teacher education.

The aim of our journal is to contribute to the field of teacher training by publishing original and ethical academic studies.

Our journal publishes full-text research articles three times a year.

Turkish, English and German languages are supported by our journal.

The studies submitted to the journal should not have been previously published elsewhere or submitted for publication in another journal.

Article evaluation process is carried out only through Dergipark.

Trakya Journal of Education does not charge a fee for publication. 

Trakya Journal of Education, May 2019 Last Issue
Volume 9 - Issue 2 - May 2019
 1. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Okuldaki Oyun Olanaklarının İncelenmesi
  Pages 185 - 198
  Belma Tuğrul, Menekşe Boz, Gonca Uludağ, Özge Metin Aslan, Serap Sevimli Çelik, Aylin Sözer Çapan
 2. Blog Kullanımının Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerin Okumaya Yönelik Tutumları Üzerindeki Etkisi
  Pages 199 - 210
  Murat Sami Türker
 3. Okul Yöneticisinin Kullandığı Motivasyonel Dil ile Öğretmenin Okuldan Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki
  Pages 211 - 221
  Selçuk Demir
 4. Investigation of Science Teachers' Technological Pedagogical Content Knowledge According to Activity Theory
  Pages 222 - 243
  Tuna Gencosman, Mustafa Aydoğdu, Mustafa Doğru
 5. Okulun Hazır Oluşu Üzerine Nitel Bir İnceleme (Öğretmen Görüşlerine Göre Durum Tespiti)
  Pages 244 - 259
  Fatih Güner, Hülya Kartal
 6. Teoriden Uygulamaya Argümantaston Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Yaklaşımı: Kimya Laboratuvarlarında Uygulama Örneği
  Pages 260 - 286
  Fatma Yaman, Ali Çıkmaz, Erçin Şahin, Brian Hand
 7. Çocuk Kitaplarında Yer Alan Hayvan Karakterlerine Çevre Eğitimi Açısından Bakış: İçerik Analizi Çalışması
  Pages 287 - 301
  Arife Peker, Berat Ahi
 8. Yükseköğretim Öğrencilerinin Transaksiyonel Uzaklık Algısı ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
  Pages 302 - 325
  Nazire Burçin Hamutoğlu, Gözde Sezen-Gültekin, Merve Savaşçı, Muhammed Bağcı
 9. Farklı Lise Türlerinde Öğrenim Gören Ergenlerin Mizah Tarzların İncelenmesi
  Pages 326 - 335
  Elifcan Cesur, Aysel Köksal Akyol
 10. Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının ‘Öğretmen’ Algıları
  Pages 336 - 349
  Gamze Tezcan
 11. Tekirdağ’da Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Dışlanma Düzeyi
  Pages 350 - 365
  Huriye Dönmez, Yar Ali Mete
 12. Bilimin Doğası Kapsamında Gözlem: Meteoroloji Gözlem Etkinliği Örneği
  Pages 366 - 379
  Gülşah Uluay, Nihat Arıkan
Journal History
Journal Previous Name ISSN eISSN Year
Trakya University Journal of Education 2146-071X 2011-2018