Year 2019, Volume 9, Issue 17, Pages 24 - 53 2019-01-20

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ

V. Türkan DOĞRUÖZ [1]

80 305

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında olası bir tehlike karşısında yurdun savunmasını sağlamak üzere ordusundaki asker sayısını arttırarak her an savaşa hazır bir ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmıştır. Savaşa hazır bir ordu bulundurulmasının bir boyutu, ülke savunması olmakla birlikte; diğer boyutu, ülke ekonomisi üzerinde yarattığı etkilerdir. Üretici kesiminin büyük kısmının silahaltına alınması üretimin düşmesine, tüketim maddelerinde fiyatların artmasına ve halkın alım gücünün azalmasına yol açmıştır. Halkın sosyal ekonomik durumunu rahatlatmak için ülkenin her yerinde sosyal yardım amaçlı kurumlar kurulmuştur. Bunların başında da Halkevlerinin Sosyal Yardım Şubeleri, Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yardımseverler Cemiyetleri gelmektedir. Ülke genelinde kurulan bu yardım kuruluşları savaş koşullarının dar gelirli ve yoksul kesimler üzerinde savaşın yarattığı sıkıntıları hafifletmek, temel ihtiyaçların karşılanmasına hizmet etmek, yoksul çocukları korumak, onlara sahip çıkmak gibi işlevleri üstlenmişlerdir. Bu çalışma, “Trakya’da Yeşilyurt” gazetesinin 1939-1945 baskılarından yararlanılarak, Kırklareli’nde II. Dünya Savaş sırasında yoksul halka yardım amaçlı kurulan yardım kuruluşlarının çalışmalarını incelemeyi amaçlamaktadır.

Kırklareli, İkinci Dünya Savaşı, sosyal yardım kuruluşları, Trakyada Yeşilyurt
 • Armaoğlu, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1980, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2. Baskı, Ankara 1984.
 • Biçer, Murat, II. Dünya Savaşında Türkiye Kamuoyu (1939-1945), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kütahya 2005.
 • Çetin, Hasan, II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Durumu (1939-1945), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bursa 2007.
 • Dokuyan, Sabit, “II. Dünya Savaşı Sırasında Yaşanan Geçim Sıkıntısı ve Ekmek Karnesi Uygulaması”, Turkish Studies, Cilt. 8, Sayı. 5, Ankara 2013, s.193-210.
 • Dursunkaya, Rıza Ali, (1948). Kırklareli Vilâyetini Tarih, Coğrafya, Kültür ve Eski Eserleri Yönünden Tetkik, II. Cilt, Basılmamış, Kırklareli 1948.
 • Dursunkaya, Orhan, “Ali Rıza Dursunkaya’nın Hayatı Üzerine”, Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Toplantısı, Kırklareli 1990.
 • Karaca, Mehmet, II. Dünya Savaşı Konjonktüründe Türkiye Ekonomisi (1940-1945), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır 2005.
 • Metinsoy, Murat, II. Dünya Savaşında Türkiye-Savaş ve Gündelik Yaşam, Homer Kitabevi, İstanbul 2007.
 • Öztürk, Erdoğan, II. Dünya Savaşı Yıllarında İzmir’de Beslenme Sorunu ve Karaborsacılık, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İzmir 2004.
 • Parin, Suvat ve Bilan, Seda, “Devlet ve Çocuk İlişkisi Bağlamında Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumları Üzerine Bir Analiz”, Sosyoloji Dergisi, Sayı. 3, Dizi 14, İstanbul 2007, s.119-128.
 • Sönmezoğlu, Faruk, İkinci Dünya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası”, Der Yayınları, İstanbul 2006.
 • Titiz, Hediye, Cumhuriyet Döneminde Halkevlerinin Eğitim ve Tarih Çalışmaları 1932-1951 (Akdeniz Bölgesi Örneği), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana 2012.
 • Yalçın, Osman, “Varlık Vergisi Kanunu ve Uygulaması”, Avrasya İncelemeleri Dergisi, Cilt. 1, Sayı. 1, 2012, s.313-354.
 • Yılmaz, Mustafa, Atatürk Sonrası Dönemde İç Politika Olayları (1938-Günümüze), Atatürk ve Türk İnkılâp Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara 2010.
 • Zorlu, Atila, Türkiye’de Halkevleri ve Konya Örneği, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2004.
 • Trakyada Yeşilyurt Gazetesi; Gazete Numaraları: 868, 900, 901, 902, 907, 908, 909, 915, 919, 940, 943, 960, 961,998, 999, 1000, 1002, 1003, 1110, 1011, 1015, 1022, 1078, 1086, 1098, 1107, 1109, ,1122, 1127, 1136, 1138, 1154, 1175, 1185, 1186, 1188, 1193, 1194, 1204,1212, 1213, 1215, 1219, 1222, 1226, 1229,1230, 1236, 1245, 1253, 1254, 1273, 1276, 1283, 1284, 1287, 1289, 1295, 1296, 1297, 1314, 1318, 1321, 1322, 1324, 1328, 1329, 1337, 1343, 1344, 1351, 1353, 1357, 1359, 1367, 1370, 1371, 1374, 1375,1379, 1383, 1384, 1389, 1391, 1393, 1394, 1397, 1399, 1402, 1450, 1465, 1484.
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Dosya No: 203108, Fon Kodu: 30.10.0.0., Yer No: 179.235.31.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Orcid: 0000-0001-9401-7126
Author: V. Türkan DOĞRUÖZ (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 20, 2019

Bibtex @research article { trkede517341, journal = {Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1309-7660}, address = {Trakya University}, year = {2019}, volume = {9}, pages = {24 - 53}, doi = {10.33207/trkede.517341}, title = {İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ}, key = {cite}, author = {DOĞRUÖZ, V. Türkan} }
APA DOĞRUÖZ, V . (2019). İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 9 (17), 24-53. DOI: 10.33207/trkede.517341
MLA DOĞRUÖZ, V . "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 (2019): 24-53 <http://dergipark.org.tr/trkede/issue/42806/517341>
Chicago DOĞRUÖZ, V . "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 (2019): 24-53
RIS TY - JOUR T1 - İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ AU - V. Türkan DOĞRUÖZ Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33207/trkede.517341 DO - 10.33207/trkede.517341 T2 - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 53 VL - 9 IS - 17 SN - 1309-7660- M3 - doi: 10.33207/trkede.517341 UR - https://doi.org/10.33207/trkede.517341 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ %A V. Türkan DOĞRUÖZ %T İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ %D 2019 %J Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 1309-7660- %V 9 %N 17 %R doi: 10.33207/trkede.517341 %U 10.33207/trkede.517341
ISNAD DOĞRUÖZ, V. Türkan . "İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ". Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 9 / 17 (January 2019): 24-53. https://doi.org/10.33207/trkede.517341
AMA DOĞRUÖZ V . İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 9(17): 24-53.
Vancouver DOĞRUÖZ V . İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI SIRASINDA KIRKLARELİ’NDE SOSYAL YARDIMLAŞMA FAALİYETLERİ. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2019; 9(17): 53-24.