Year 2015, Volume 16, Issue 1, Pages 31 - 43 2016-03-16

Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI VE ÇEVRESİNİN KUŞLARI

Mustafa KAYA [1]

977 1753

This study was performed between October 2011 and September 2014 in İğneada Longoz Forests and its neighbourhood located inside borders of İğneada district of Demirköy, Kırklareli located to the north-eastern part of Thrace Region. Field observations were performed for a total of 27 days during the whole study period and the results of the observations were evaluated. The evaluation of the collected data showed that 227 bird species from 52 families within 19 orders existed. Regional status of these species, in addition to their conservation and breeding status were given in a table. The problems related to the bird species determined and those of the study region and solution offers to these problems were discussed. 

Bu araştırma, Ekim 2011-Eylül 2014 yılları arasında, Trakya Bölgesi’nin kuzeydoğusunda, Kırklareli iline bağlı Demirköy ilçesi ile İğneada Beldesi sınırları içerisinde kalan İğneada Longoz Ormanları ve çevresinde yapılmıştır. Arazi çalışmaları sırasında yapılan 27 günlük gözlem sonucunda 19 Ordo, 52 Familya’ya ait 227 kuş türü tespit edilmiştir. Tespit edilen bu türlerin bölge statüleri ve koruma statüleri, üreme durumları ile birlikte topluca bir tablo halinde verilmiştir. Ayrıca kuşların ve araştırma alanının sorunları ve bu sorunların çözüm önerileri tartışılmıştır.
 • Bern, 1993. Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi. (http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/coktaraflisoz/ak/turkce/104_tur.pdf (Erişim Tarihi: 15 Aralık 2015).
 • Bibby, C.J. 2004. Bird Diversity Survey Methots. Oxford University Press, Oxford, 1-15 s.
 • Birdlife International. 2008. State of World’s Birds: Indicators for Our Changing World. Birdlife International Cambridge, UK. ((http://www.birdlife.org/datazone/sowb. Erişim tarihi: 14 Eylül 214)
 • Bruun, B., Delin, H. & Svenson, L. 1990. Der Kosmos-Vogelführer. Die Vögel Deutschlands und Europas. Franckh’sche Verlagshandlung, W.Keller Co., Stuttgart, 1-319 s.
 • Cites 2014. The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Appendices I, II and III. (http://www.cites.org/eng/app/index.php Erişim tarihi: 14 Eylül 214).
 • Gooders, J. 1995. Larousse Field Guide to the Birds of Britain and Europe (Larousse Field Guides). Kingfisher Publications PLC; Reprint edition, pp.256.
 • Güler, N.,2007. İğneada Longoz Ormanları Bitkileri, Resimli Tanıma Kılavuzu, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, İğneada Proje Birimi (GEF-II), Ankara.
 • Hagemeijer, W.J.M. & Blair, M.J. 1997. The EBCC European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T & AD Poyser, London, 903 s.
 • Hasbenli, A. 2006. İğneada Faunası Kesin Rapor. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynak Yönetimi Projesi, Ankara, 39 s.
 • Heinzel, H., Fitter, R. & Parslow, J., 2002. Türkiye ve Avrupa’nın Kuşları (Kuzey Afrika ve Ortadoğu Dahil). Doğal Hayatı Koruma Dernegi, Istanbul, 384 s.
 • IUCN. 2014. The IUCN Red List of Threatened Species. 13 September 2014. ((http://www.iucnredlist.org/ Erişim tarihi: 13 Eylül 2014 ).
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 1989. Bird Species (Aves) of Edirne. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 38 (3): 105-115.
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 1994. Bird Species (Aves) of Mert and Erikli Lakes (Kırklareli-İğneada). XII. Ulusal Biyoloji Kongresi Tebliğleri, 06-08 Temmuz, Cilt IV, 252-258, Edirne.
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 2000. The Importance of Gala Lake of Surrounds Regarding Ornitho – Fauna and Some Ecological Problems. XV. Ulusal Biyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı). Çevre ve Ekoloji Seksiyonu. 5-9 Eylül, Ankara.
 • Kaya, M. 1998. The Importance of Mert and Erikli Lakes (Kırklareli-İğneada) Regarding Bird Fauna and Some Ecological Problems. Ekoloji Çevre Dergisi, 7 (27): 15-16.
 • Kaya, M. 2004a. First Record of the White-headed Duck (Oxyura leucocephala) from European Part of Turkey. Pakistan Journal of Biological Sciences 7(6): 1076-1077.
 • Kaya, M. 2004b. The Importance of Meric Delta (Edirne) Regarding to Ornithofauna and some Ecological Problems. 1st International Eurasian Ornithology Congress, 8-11 April 2004 Antalya /Turkey, 23 pp.
 • Kaya, M. 2012. İğneada Longoz Ormanları (Yıldız Dağları) Milli Parkı’nda Ornitolojik gözlemler. 21.ulusal Biyoloji Kongresi, 03-07 Eylül. Ege Üniv. İzmir.
 • Kaya, M., Özkan, B., Hacet, N., Okyar, Z. 2009. Review of Fauna Research and Inventories Made in the Yıldız Mountains. Prepared for the Yıldız Mountains Biosphere Project of the General Directorate of Nature Conservation and National Parks, Kırklareli. Yayınlanmamış proje raporu, Ankara. 14 pp.
 • Kaya, M. & Kurtonur, C. 2003. Investigations On The Ornitho - Fauna of Gala Lake And Its Surroundings (Edirne). Trakya Universitesi Fen Bilimleri Dergisi, 4 (2): 169-179.
 • Kaya, M., Yurtsever, S. & Kurtonur, C. 1999. Trakya Ornito-faunası üzerine araştırmalar I. Turkish Journal of Zoology. 23: 781-790.
 • Kirwan, G., Welch, H., Demirci, B., Boyla, K.A., Castell, P., Özen, M. & Marlow, T. 2008. The birds of Turkey. Cristopher Helm Publishers Ltd., London, 512 pp.
 • Kumerloeve, 1970. H. Anadolu ve Trakya Bölgesi Kuşları. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Mecmuası, 35 ( 3-4): 85-160.
 • Makk, 2014. 2014-2015 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararı. Orman ve Su İşleri Bakanlığının 20.05.2014 tarih ve 13 no’lu kararı.
 • Özkan, K. 2010. Yıldız Dağları’nda Kuş Çeşitliliği ve Dağılımı. AGRER-Agriconsulting-AGRIN, Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara). Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No.6. 64 s.
 • Simeonov S.D., Micev T.M. & Nankinov D.N. 1990. Fauna Bulgarica. 20. Aves. Part 1. BAS. Sofia 350 pp. [In Bulgarian]
 • Sözen, M. & Karataş, A. 2010. Yıldız Dağları’nın Faunası (YMBP). AGRER-Agriconsulting-AGRIN Çevre ve Orman Bakanlığı (Ankara). Yıldız Dağları Biyosfer Projesi Rapor Serisi No.4., 147 s.
 • Şekercioğlu, C.H., Anderşon, Ş., Akçay, E., Bilgin, R., Emre Can, Ö., Semiz, G., Tavşanoğlu, Ç., Baki Yokeş, M.., Soyumert, A., İpekdal, K., Şağlam, İ. K., Yücel, M. & Dalfes, H.N. 2011. Turkey’s globally important biodiversity in crisis. Biological Conservation, 144 (12), 2752-2769.
 • Udgp: 2004. Gölü Milli Parkı, Analitik Etüt Raporu. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Ankara, 561 s.
 • Yarar, M. & Magnin, G. 1997. Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları. DHKD Yayınları, İstanbul, 313 s.
 • Zal, N. 2006. Aşağı Meriç Taşkın Ovası’nın Biyosfer Rezervi Olarak Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. A.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Doktora tezi, 173 s.
Subjects Biology
Journal Section Research Article/Araştırma Makalesi
Authors

Author: Mustafa KAYA

Bibtex @ { trkjnat267861, journal = {Trakya University Journal of Natural Sciences}, issn = {2147-0294}, eissn = {2528-9691}, address = {Trakya University}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {31 - 43}, doi = {}, title = {Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood}, key = {cite}, author = {KAYA, Mustafa} }
APA KAYA, M . (2016). Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood. Trakya University Journal of Natural Sciences, 16 (1), 31-43. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267861
MLA KAYA, M . "Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 31-43 <http://dergipark.org.tr/trkjnat/issue/25380/267861>
Chicago KAYA, M . "Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 (2016): 31-43
RIS TY - JOUR T1 - Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood AU - Mustafa KAYA Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Trakya University Journal of Natural Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 31 EP - 43 VL - 16 IS - 1 SN - 2147-0294-2528-9691 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Trakya University Journal of Natural Sciences Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood %A Mustafa KAYA %T Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood %D 2016 %J Trakya University Journal of Natural Sciences %P 2147-0294-2528-9691 %V 16 %N 1 %R %U
ISNAD KAYA, Mustafa . "Birds of İğneada Longoz Forests (Kırklareli) and Its Neighborhood". Trakya University Journal of Natural Sciences 16 / 1 (March 2016): 31-43.