Year 2016, Volume 1, Issue 1, Pages 300 - 314 2016-01-01

Cumhuriyetin örnek bir kültür kurumu - ankara radyosu

Teoman Yazgan [1]

238 2030

Şefliği, Diğer Neşriyat Şefliği, Teknik İşletme Şefliği gibi üç ana birimden oluşuyordu. Diğer Neşriyat Şefliği (mü- zik) dışında kalan bütün yayınlardan sorumluydu. Söz, kültür, haberler, spi- kerlerin çalıştırılması gibi konular bu bölümün öncelikli görevleri arasındaydı. Ankara Radyosunun tarihsel gelişimi içinde, ilk Neşriyat Şefi Fuat Münir Bener ile Musiki Neşriyat Şefi Mesut Cemil Tel’in isimlerinin altını önemle çizmek gerekiyor. Bu iki isim aynı za- manda “Radyo Programları Hazırlama Komitesi”nin ilk üyeleri arasında yer almaktaydı. 1940’lı yıllarda, her ocak ayının ilk pazarı, o yılın yeni programla- rının başlangıcı olarak kabul ediliyordu. Bir kalıp olarak hazırlanan genel prog- ram akışı içinde, haftalık programların, yayınların en az 15 gün önce tasarı olarak ilgili şubeye verilmesi gerekiyor- du. İlgili program şefliği ise tasarıları inceleyip uygun gördüklerini, yayına hazır hâle getirerek, ilgililere en geç yayından bir hafta önce teslim etmek zorundaydı. Bu arada altını ayrıca çizmek gerekir ki bütün yayınlar mutlaka canlı olarak yapılır ve en küçük bir hata bile asla kabul edilmezdi. Kısaca o yıllarda Anka- ra Radyosunda program yapmak çok riskli ve o ölçüde de itibarlı bir olaydı. Diğer taraftan, yayınlar şimdi olduğu gibi 24 saat devam etmezdi. Sabah 8.30’da başlayan ilk yayın 13.30’da sona erer, saat 18.00’da başlayan ikinci yayın ise 22.50’de son bulurdu. Buna rağmen, Ankara Radyosunun programları, Türk halkını fazlasıyla tatmin ediyor ve heye
Other ID JA36CB35UZ
Journal Section Analysis / Evaluation
Authors

Author: Teoman Yazgan

Dates

Publication Date: January 1, 2016

APA Yazgan, T . (2016). Cumhuriyetin örnek bir kültür kurumu - ankara radyosu. TRT Akademi, 1 (1), 300-314. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/22014/236137