Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 134 - 158 2017-01-15

A Content Analysis Study on Ankara Reductions in the Framework of Terrorities in Turkey
Türkiye’deki Terör Olayları Çerçevesinde Ankara Patlamaları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması

GONCA PERVİN AKSOY [1] , FATMA NİSAN [2]

254 869

Terrorism is one of the topics that have gained importance in the agenda in recent years. Both the concept of terrorism and terrorist incidents cover a long period of time. Terrorism which is a problem that is being tackled all over the World are the most important national security problem that need to be solved in Turkey. Especially in the past 30-35 years of history in Turkey, terrorism has been one of the important issue on the agenda since the first day when terrorism incidents started. Since the start of terrorist incidents in Turkey, it increases and decreases in the number of terrorist incidents from time to time. Especially after 2000 years, Terrorist acts have begun to affect the whole country. The role and responsibility of the media to reflect the attacks is increasing. The media is a means of showing and determining how events are handled by society. For this reason, the role of the media in the relation of terror and society has been seen as a subject to be examined. In this study, three major explosions occurring in Turkey have recently been investigated on the reflections of the terrorist events in the media. It is desirable to base the question on whether or not the people cause internalization of terrorism. After the three bombed attacks that took place in Ankara where Turkey was the capital city, the process in the media has been considered. The news reports on the October 10, 2015 Ankara Station attack, the February 17, 2016 Ankara General Staff attack and the March 13, 2016 Ankara Güvenpark attack have been analysed in last seven day. Quantitative and qualitative analysis have been used for analysis.

Terör, son yıllarda gündemde tekrardan önem kazanan konulardan biridir. Terörizm uzun bir kavramsal tarihe sahiptir. Terörizm kavramı kadar, terör olayları da uzun bir dönemi kapsamaktadır. Tüm dünyada baş edilmeye çalışılan bir sorun olan terör saldırıları, Türkiye’de çözümü aranan en önemli ulusal güvenlik sorunudur. Türkiye’de 30-35 yıllık bir geçmişi olan terör olaylarının ilk günden bu yana gündemdeki önemini korumaktadır. Türkiye’de terör olaylarının başladığından itibaren zaman zaman olayların sayısında artış ve azalış meydana gelmiştir. Özellikle 2000’li yıllardan sonra, terör eylemleri tüm ülkeyi etkilemeye başlamıştır. Medyanın saldırıları yansıtmaktaki rolü ve sorumluluğu giderek artmaktadır. Medya olayların toplum tarafından nasıl ele alındığını gösteren ve belirleyen bir araçtır. Bu nedenle medyanın terör ve toplum ilişkisi içerisindeki yeri incelenmesi gereken bir konu olarak görülmüştür. Bu çalışmada, terör olaylarının medyadaki yansımaları üzerine Türkiye’de yakın geçmişte meydana gelmiş olan üç büyük patlama haberi incelenmiştir. Halkın terörü içselleştirmesine neden olup olmadığı sorusuna temel oluşturmak istenmiştir. Türkiye’nin başkenti olduğu için Ankara’da gerçekleşen üç bombalı saldırı sonrası medyadaki süreç ele alınmıştır. 10 Ekim 2015 Ankara Gar saldırısı, 17 Şubat 2016 Ankara Genelkurmay saldırısı ve 13 Mart 2016 Ankara Güvenpark saldırısıyla ilgili yapılan haberler birer haftalık süreçlerle analiz edilmiştir. Analiz için nitel ve nicel içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.

 • Bal, İ. (2006). “PKK Terör Örgütü Tarihsel Süreç ve 28 Mart Diyarbakır Olayları Analizi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Sayı 8, 75-89.
 • Balcı, M. (2003). “Savaş ve Terör”, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları -Birikimler 1-, İstanbul. 625-655.
 • Bilir, H. (2009). Terör, Medya ve Devlet, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Demirçivi, E.R. (2015). Metropollerde Terörizm Algısı: Ankara’da Bir Uygulama, T.C. Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü Güvenlik Bilimleri Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Demirel, E. (2007). Terör, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Devran, Y. (2015). “Medya ve Terör Sorunsalı”, Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, Sayı 2, 84-95.
 • Şeker, M. ve Şeker, T. (2009). Terör ve Haber Söylemi, İstanbul: Literatürk Yayınları.
 • http://www.iha.com.tr/egazete/
 • Akşam, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • BirGün, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Cumhuriyet, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Evrensel, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Güneş, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Haber Türk, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Hürriyet, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Millî Gazete, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Milliyet, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Sabah, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Star, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Taraf, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Türkiye, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Vatan, 11 Ekim–17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Yeni Asya, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Yeni Çağ, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
 • Yeni Şafak, 11 Ekim-17 Ekim 2015, 18 Şubat-24 Şubat 2016 ve 14 Mart-20 Mart 2016 tarihleri arası.
Journal Section Articles
Authors

Author: GONCA PERVİN AKSOY
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Orcid: Yrd.Doç.Dr.
Author: FATMA NİSAN

Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA AKSOY, G , NİSAN, F . (2017). Türkiye’deki Terör Olayları Çerçevesinde Ankara Patlamaları Üzerine Bir İçerik Analizi Çalışması. TRT Akademi, 2 (3), 134-158. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302432