Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 302 - 319 2017-01-15

“Habercilik Ama” Toplumun doğru, eksiksiz ve serbestçe haber alma hakkı.

Haluk KOÇ [1]

129 404

Dünyada yapılan habercilik ya da yayıncılık üzerindeki bütün tartışma ve hesap,üç temel ilke (doğru, eksiksiz ve serbest) üzerinden dönmekte. Bu kavramlar bir taraftan derin felsefi anlamlar yüklenerek yüceltilirken, bir taraftan da “ama” ile kurulan cümlelerle çıkarlar doğrultusunda eğilip bükülmeye çalışılmakta. Toplumun hakları; bu hakların kullanılması, bu hakların sınırları, düzenlemeler, yasalar, kuralları koyan ve uygulayan güç…

Olağanüstü Dönemlerde Yayıncılık
 • Noam Chomsky, Media Control: Spectacder Achievements of Propaganda, Feb 2008.
 • İrfan Erdoğan-Korkmaz Alemdar, Öteki Kuram, Erk Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2002.
 • Dahr Jamail, “Another Casualty: Coverage of the Iraq War”, Foreign Policy in Focus, 2007.
 • Alex Strachan, The Vancouver Sun, 15/03/2003.
 • http://kapio.kcc.hawaii.edu/archive/v36/36 24/embedded journasilm/journalism.html
 • Korkmaz Alemdar, 1999
 • Marilyn J. Matelski, TV Haberciliğinde Etik, çev. Bahar Öcal Düzgören, YKY, İstanbul 2000.
 • Umur Talu, 2000.
 • Jake Lynch&Annabel McGoldrick, Peace Journalism, Hawthorn Press, 2005.
 • “Aynen İmzaladı”, Hürriyet, 05/03/1997.
 • “Kriz ve Skandallarla 11 Ay”, Sabah, 18/06/1997. “Hoca Devri Bitti”, Sabah, 19/06/1997.
 • Oktay Ekşi, “e-muhtıra”, Hürriyet, 28/04/2007.
 • Dan Gillmor, We The Media, O’Reilly Media, 2006.
 • Daniel Hallin & Paolo Mancini, “Comparing Media Systems:Three Models of Media and Politics, 2004.
 • Andrew Stroehlein, “Media, Power and Responsibility, 2008.
 • Online:http://www.alertnet.org/db/blog/3159/2008.
Subjects Communication
Journal Section Analysis / Evaluation
Authors

Author: Haluk KOÇ
Institution: Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
Country: Turkey


Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA KOÇ, H . (2017). “Habercilik Ama” Toplumun doğru, eksiksiz ve serbestçe haber alma hakkı.. TRT Akademi, 2 (3), 302-319. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302494