Year 2017, Volume 2, Issue 3, Pages 334 - 343 2017-01-15

Türkiye’de Savaş Muhabirliği

HAYRİ ÇETİNKUŞ [1]

165 1520

Osmanlı İmparatorluğu’nun da içinde olduğu modern savaş muhabirliğinin ilk örneği olarak gösterilen Kırım Savaşı, yakın tarihimizdeki Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs Barış Harekâtı, Kore Savaşı ve Türkiye’nin komşularında meydana gelen çatışmalar, Türk savaş muhabirlerinin önemli tecrübe edindikleri olaylardır. Son 25 yılda, basın ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler toplumun haber alma reflekslerini de etkilemiştir. Buna bağlı olarak savaş alanlarındaki bilgiler, toplum tarafından daha fazla istenir hâle gelmiş ve savaşların yakın takibini beraberinde getirmiştir. 1991 yılı ocak ayında, I. Körfez Savaşı’nın canlı yayınlanması, teknolojinin geldiği son noktayı göstermiştir. Körfez’deki savaşın canlı yayınlarda verilmesi ve Türkiye’nin yanı başında cereyan etmesi, Türk medyasındaki muhabirler açısından da dönüm noktası olmuştur.

Olağanüstü Dönemlerde Yayıncılık
 • ARAL, Coşkun. (14.08.2014). Söyleşi, Gazeteci.
 • AYDIN, Doğu. (2006). Avrupalı Savaş Muhabirlerinin Eserlerinde Kırım Savaşı. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CHAVUAL, Patrick. (16.04.2013), Söyleşi, Gazeteci.
 • ÇUBUKÇU, Mete. (2005). Ateş Altında Gazetecilik-Savaş ve Savaş Haberciliği. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Gazetecileri Koruma Komitesi. https://cpj.org/killed/, (Erişim Tarihi: 7 Ekim 2016).
 • KOÇAK, Ali. (2003). Savaşta Gazetecilik, İstanbul: Eğitim Yayınları.
 • (2006). Türkiye’de Savaş Muhabirlerinin Çalışma Ortamları. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KONUKSEVER, Ergin. (22. 09. 2014). Söyleşi, Gazeteci.
 • TOPUZ, Hıfzı. (2003). II. Mahmut’tan Holdinglere Türk Basın Tarihi, 2. Baskı. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • ÖZTÜRK, Ramazan. (08.10.2014). Söyleşi, Gazeteci-Yazar.
 • SUNGUR, Nevin. (10.09.2014). Söyleşi, Gazeteci
 • YALÇINKAYA, Haldun. (2008). “Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 5, Sayı: 19.
Subjects Communication
Journal Section Analysis / Evaluation
Authors

Author: HAYRİ ÇETİNKUŞ
Institution: Anadolu Ajansı

Dates

Publication Date: January 15, 2017

APA ÇETİNKUŞ, H . (2017). Türkiye’de Savaş Muhabirliği. TRT Akademi, 2 (3), 334-343. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/28362/302500