Year 2018, Volume 3, Issue 6, Pages 728 - 751 2018-07-31

Ethics in Journalism Movies: State of Play and Nothing but the Truth Film Analysis
Gazetecilik Filmlerinde Etik: State Of Play ve Nothing But The Truth Film Analizi

Betül Pazarbaşı [1]

99 370

This study aims to Show, how journalists are portrayed in movies. How the problems of the contemporary news media are reflected in cinema and determine the ethical approach of filmmakers. The films State of Play (2009) and Nothing But The Truth (2008), which are selected to show whether the actions of fictional movies main character of journalist in the films are ethical, are analyzed by ethical text analysis.

Study; three ethical frameworks for ethical text analysis (John Stuart Mill- Utilitarianism, Immanuel Kant- Deontological Ethics and the Society of Professional Journalist’s Code of Ethics - hereinafter referred to as SPJ) are used.

The reflection of unethical practices, in films, damages the integrity of journalism, the public’s opinion about journalists, and these, of course, couse a problem. İn order to solve the problem, the research questions are determined as follows. How are journalists designed in movies? How do ethical discussions take place through the film about journalists? How are the problems of the news media reflected in the films? What kind of innovations does digital media bring to film production/distribution and display? What kind of ethical problems does it lead to?

The findings show that journalist, ın the movie, exhibit unethical behaviors in order to reach the truth, but at the end of the film, they act with the principle of public benefit to make many people happy.

The methodological part of the research was based on the article Law, Melinda (2010) “TheGood, The Bad and The Morally Gray: The Ethics of Journalism in Film”.


Bu çalışma gazetecilerin filmlerde nasıl canlandırıldığını, çağdaş haber medyasının sorunlarının sinemaya nasıl yansıtıldığını ve film yapımcılarının etik yaklaşımını belirlemeyi amaçlamaktadır. Filmlerde yer alan kurgusal gazeteci kahramanların eylemlerinin gerçek hayattaki muadilleri gibi etik olup, olmadığını ortaya koyabilmek için seçilen State of Play (2009) ve Nothing But The Truth (2008) filmleri etik metin analizi yöntemi ile analiz edilmektedir. Çalışmada; etik metin analizi için üç etik çerçeve (John Stuart Mill- Faydacılık, Immanuel Kant- Deontolojik Etik ve Profesyonel Gazeteciler Cemiyeti- Bundan böyle SPJ olarak anılacaktır) kullanılmaktadır.

Etik dışı uygulamaların filmlerde yansıtılması gazetecilik dürüstlüğüne zarar vermekte, kamuoyunun gazetecilere olan güvenini zedelemekte ve bu durum sorun oluşturmaktadır. Problemin çözümü noktasında çalışmanın araştırma soruları şu şekilde belirlenmiştir. Gazeteciler filmlerde nasıl tasvir edilmektedir? Etik tartışmalar film kahramanı gazeteciler üzerinden nasıl gerçekleştirilmektedir? Filmlerde haber medyasının sorunları nasıl yansıtılmaktadır? Dijital medya film üretim/dağıtım ve gösteriminde ne tür yenilikler getirmektedir? Ne tür etik sorunlara yol açmaktadır? 

Elde edilen bulgular gazeteci kahramanların gerçeğe ulaşabilmek için etik dışı davranışlar sergilediğini ancak filmin sonunda çok sayıda insanı mutlu etmek için kamu yararı ilkesi ile hareket ettiklerini ortaya koymuştur.

 

Araştırmanın metodolojik kısmı Law, Melinda (2010) “The Good, The Bad and The Morally Grey: The Ethics of Journalism in Film” adlı makale temel alınarak oluşturulmuştur.Gereç ve Yöntemler:

Sonuç:

Tartışma:

 • Alemdar, Korkmaz (2001). İletişim ve Tarih, Ümit Yayıncılık, Ankara,
 • Almagor-Cohen, Raphael (2002). İfade- Medya ve Etik, Ankara.
 • Alver, Füsun (2007). Gazeteciliğin Kuramsal Temelleri, Beta Yayınları, İstanbul
 • Bauman, Zygmunt (1998). Postmodern Etik, (Çev. Alev Türker), Ayrıntı Yayınları, İstanbul
 • Belsey, Andrew ve Chadwick, Ruth (1998). Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, İstanbul.
 • De Vreese, Claes. 2005. News framing: Theory and Typology. Information Design Journal, Vol. 13, No. 1, 51-62. (DOI: 10.1075/idjdd.13.1.06vre)
 • Dijk, V. J. (2006), The Network Society: Sosyal Aspects of New Media, London: Sage Publication.
 • Erdoğan, İrfan (2006). Medya ve Etik: Eleştirel Bir Giriş. [ Elektronik Sürüm], Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 23,1-26.
 • Elliot, Deni & Ozar, David. (2010). An Explanation and a Method for the Ethics of Journalism. in: Meyers, Christopher. (ed.) Journalism Ethics: A Philosophical Approach. Oxford: Oxford University Press.Hutchins Committee (1947). A Free and Responsible Press: A General Report on Mass Communication. Chicago: The University of Chicago Press.
 • İrvan, Süleyman. (2003). Medya ve Etik, Medya, Etik ve Hukuk, Der. Sevda Alankuş, IPS İletişim Vakfı Yayınları:
 • Kropotkin, Pyotr Aleksiyeviç (2007). Etik, Çev. Sinan Altıparmak, Öteki Yayınevi, İstanbul, ,
 • Law, Melinda (2010) “The Good, The Bad and The Morally Grey: The Ethics of Journalism in Film” [Online], [Erişim Tarihi:29.01.2018]
 • Matelski, Marilyn J. (2000) TV Haberciliğinde Etik, Çev. Bahar Öcal Düzgören, YKY, İstanbul.
 • McNair, Brian. (2010). Journalists in Film: Heroes and Villains, Edinburgh, Edinburgh University Press.
 • Peterson, Theodore (1963). The social responsibility theory of the press. in: Siebert, Fred S., Peterson, Theodore & Schramm, Wilbur (eds.) Four Theories of the Press. Urbana: University of Illinois Press.
 • Pieper, Annemarie (1999). Etiğe Giriş, Çeviren: Veysel Atayman-Gönül Sezer, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • Sanders, Karen. (2003). Ethics and Journalism, Boston. Sage Publications.
 • Society of Professional Journalists (2014). SPJ Code of Ethics [Online]. http://www.spj.org/pdf/ ethicscode.pdf [Erişim Tarihi: 21.02.2018].
 • https://www.spj.org/ethicscode.asp.
 • https://www.pwc.com.tr/tr/basin-odasi/2016-basin-bulteni/kuresel-eglence-ve-medya-2016-2020.html.http://www.bbc.com/turkce/ haberler-dunya-40864657
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Makale
Authors

Orcid: 0000-0001-5199-4867
Author: Betül Pazarbaşı (Primary Author)
Institution: Kocaeli University, Kocaeli, Turkey
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA Pazarbaşı, B . (2018). Gazetecilik Filmlerinde Etik: State Of Play ve Nothing But The Truth Film Analizi. TRT Akademi, 3 (6), 728-751. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/38692/417387