Year 2019, Volume 4, Issue 8, Pages 286 - 307 2019-07-30

Vur Muhammed Aşkına, Vur Ali Aşkına: Siyaset ve Spor İkonu Olarak Muhammed Ali İmgesi
Punch in the Name of Muhammad, Punch in the Name of Ali: The Image of Muhammad Ali as a Political and Sports Icon

Erdem GÜVEN [1]

27 76

Bu çalışmada, Cassius Clay isimli, Afro-Amerikalı bir Olimpiyat şampiyonunun bir spor adamından, “politik bir ikon”a, yani ülkesinde ve dünyadaki adaletsiz düzene karşı duran ve bunu “kölelerin dini” olarak gördüğü Hristiyanlığı reddediş ve İslam dinine geçişle simgeleştiren Muhammed Ali’ye dönüşümü incelenmiştir. Bu bağlamda, 1960’lı yıllardaki özgürleşme hareketleri, özellikle Amerika’da Afro-Amerikalıların verdiği mücadele ve Muhammed Ali’nin İslam dünyasıyla diğer üçüncü dünya ülkelerine bu mücadelede nasıl örnek olduğu örneklerle ortaya konulmuştur.

Muhammed Ali üzerinden yapılan bu çalışmanın temel amacı, temelde spor ve siyaset ilişkisini incelemek; daha önceleri çeşitli iktidarlarca halkları uyutmak için bir afyon vazifesi gören spor müsabakalarının ve sahalarının nasıl farklı bir yöne evrildiğini ve “politik kürsüler” hâline geldiğini ortaya koymaktır.

Çalışmada literatür tarama yönteminden kapsamlı bir biçimde faydalanılmasının yanı sıra, dönemle ilgili bulunan ses ve video dosyaları incelenmiştir. Freedom’s Journal ve Muhammad Speaks gazetelerinin bazı nüshaları da birincil kaynak olarak kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca Ali’nin müsabakalarının ve daha da önemlisi fikriyatının Türkiye’de ne şekilde ele alındığına da hem dönemin TRT spor spikerlerinden Orhan Ayhan’ın tanıklığı, hem de Ali hakkında bestelenen koçaklamalar vasıtasıyla yer verilmiştir.

In this research the change of Cassius Clay who is a young “Olympics champion” and a sportsman to Muhammad Ali “the political icon” by embracing Islam and leaving Christianity which is known as the “the religion of slavery” by some of the Afro-Americans. In this context, the struggle of Afro-Americans in the USA, the emancipation movements in the 1960’s, and Ali’s role in this struggle of the Third World Countries and the Middle East is examined.

The main aim of this research about Muhammad Ali is to examine the relation between sports and politics; how sporting events and sport arenas which were used as an opium for the masses previously are evolved to “political pulpits”.Literature review method is used in this research along with the video and audio files about Muhammad Ali. Some copies of newspapers such as Freedom’s Journal and Muhammad Speaks are also used as primary sources. In this research how the matches of and more important than that the ideas of Ali were evaluated in Turkey with the testimony of the doyen TRT radiotelevision announcer Orhan Ayhan and by using the folk songs which were written for Muhammad Ali in Turkey.

 • Alkebulan, P. (2007). Survival Pending Revolution: The History of the Black Panther Party. Tuscaloosa: The University of Alabama.
 • Bayne, B. C. (2017). Muhammad Ali: Ringmaster of the Media. https://ussporthistory. com/2017/02/06/muhammad-ali-ringmaster-of-the-media/.
 • Bingham, H. & Wallace, M. (2013). Muhammad Ali’s Greatest Fight: Cassius Clay vs. The United States of America. Lanham: M. Evans.
 • Carmichael, S. & Hamilton, C.V. (1968). Siyah İktidar. Can Yücel (Çev.). İstanbul: Ant.
 • Davis, A. (2017). Angela Davis: Bir Otobiyografi. Seda Ateş (Çev.). İstanbul: Karakarga.
 • Dere, İ., Aslan, A., Adakuş, Z. & Altun, H. (2017). Muhammed Ali’nin Maçlarını İzleyenlerin Hatıraları (1970-1980). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10 (4), 555-584.
 • Durham, R. (2016). En Büyük Benim! Muhammed Ali: Hayat Hikayem. Suat Ertüzün (Çev.). İstanbul: Kaknüs.
 • Durugönül, E. (2003). The Invisibility of Turks of African Origin and the Construction of Turkish Cultural Identity: The Need for a New Historiography. Journal of Black Studies, 33 (3), 281-294.
 • Ebu-Cemal, M. (2004). Biz Özgürlük İstiyoruz: Kara Panterler Partisi’nde Geçen Bir Hayat. Mehmet Harmancı (Çev.). İstanbul: Agora.
 • Erenberg, L.A. (2012). “Rumble in the Jungle”: Muhammad Ali vs. George Foreman in the Age of Global Spectacle. Journal of Sport History, 39 (1), 81-97.
 • Ezra, M. (2009). Muhammad Ali: The Making of an Icon. Philadelphia: Temple University Press. Fanon, F. (1994). Yeryüzünün Lanetlileri. Şen Süer (Çev.). İstanbul: Versus.
 • Farred, G. (1995). What’s My Name? Muhammad Ali, Postcolonial Puglist. Dispositio, 20 (47), 37-58.
 • Farred, G. (1997). What’s My Name?: Organic and Vernacular Intellectuals. (Yayınlanmamış doktora tezi). Princeton University, New Jersey.
 • Güven, E. (2016). The Image and the Perception of the Turk in Freedom’s Journal. Journalism History, 41 (4), 191-199.
 • Harrison, B. T. (2001). Muhammad Ali Draft Case and Public Debate on the Vietnam War. Peace Research, 33 (2), 69-86.
 • Hauser, T. (2016). En İyiye Saygı: Muhammed Ali. Elif Sema Mutlu (Çev.) Ankara: Akılçelen. Islam For The American So-Called Negroes. Mr. Muhammad Speaks. Feb.9,1957.http:// web.archive.org/web/20080605014105/http://www.seventhfam.
 • com:80/temple/courier_articles/art34.htm. (Erişim Tarihi: 8 Aralık 2018).
 • Kepel, G. (1994). Allah’ın Batısında. Işık Ergüden (Çev.). İstanbul: Metis.
 • Konyalı, R. (trs.). Muhammed Ali, Coşkun Plak, Söz: Vahap Kocaman. Müzik: Rıza Konyalı. https:// www.youtube.com/watch?v=oRdcwrRgEdE. (Erişim Tarihi: 14 Aralık 2018).
 • Landon Ezra, M. (2001). Muhammad Ali’s Main Bout: Black Nationalism and the Civil Rights Movement, 1964-1967. (Yayınlanmamış doktora tezi). University of Kansas.
 • MacArthur, B. (1995). Tarihe Yön Veren 20. Yüzyıl Konuşmaları. Özden Arıkan (Çev.). İstanbul: Sabah Kitapları.
 • Mahometan Sermon. (1828, Sept. 19). Freedom’s Journal.
 • Mendiola, L. (2013). The Sport of Revolution: Athletes, Photography and Power in 1960’s American Culture. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). California State University.
 • Mese, S. (2013). From Shabazz to Bilalian: African – American Muslims’ Experience in Twentieth Century. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Legigh University, Pennsylvania.
 • Nevins, A. & Commager, H. S. (2005). ABD Tarihi. Halil İnalcık (Çev.). Ankara: Doğu-Batı.
 • Do you have a bodyguard? – Muhammad Ali. Amazing Answer. https://www.youtube. com/watch?v=PYLM0maLRpg. (Erişim Tarihi: 07 Aralık 2018).
 • Taş. A. (trs.) Vur Muhammed Ali Vur. Söz müzik çalan ve çağıran. (https://www.youtube. com/watch?v=lSqE6tSx-hU. (Erişim Tarihi: 25.01.2019).
 • Taylor, M. C. (2016). An Examination of the Life and Times of Muhammad Ali: Boxing, Politics, Cultural Identity, and Transformational Leadership. (Yayınlanmamış doktora tezi). North Carolina State University.
 • Titeux, S. (2017). Muhammed Ali. Melissa Obertelli (Çev.). İstanbul: Karakarga.
 • TRT Spor. (2018, 08 Haziran). Orhan Ayhan’la-Muhammed Ali. https://www.trtspor.com. tr/videolar/orhan-ayhanla-muhammed-ali-29314.html. (Erişim Tarihi: 30.01.2019).
 • Zirin, D. (2011). Why John Carlos and Tommie Smith still matter. https://www.aljazeera. com/indepth/opinion/2011/09/201192813230659320.html. (Erişim Tarihi: 13 Aralık 2018).
Primary Language tr
Subjects Communication
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdem GÜVEN
Institution: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 30, 2019

APA GÜVEN, E . (2019). Vur Muhammed Aşkına, Vur Ali Aşkına: Siyaset ve Spor İkonu Olarak Muhammed Ali İmgesi. TRT Akademi, 4 (8), 286-307. Retrieved from http://dergipark.org.tr/trta/issue/47420/505827