Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 41 - 55 2010-02-01

Cumhuriyet Devri Ortaöğretimindeki Sanat Tarihi Müfredatının Değerlendirilmesi
CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER [1]

259 330

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren sanat tarihine ve eğitimine büyük önem verilmiştir. Bu amaçla ortaöğretim kurumları için, sanat tarihi müfredat programları hazırlanmıştır. Çalışmanın konusunu da 1949 yılından başlayarak günümüze kadar hazırlanmış olan bu müfredat programları oluşturmaktadır. Literatür tarama yöntemiyle yapılan bu çalışmada sanat tarihi müfredat programları, öncelikle ayrıntılı olarak tanıtılmıştır. Daha sonra bu programlar, içerik, yöntem, sınıf kademesi, öğretim elemanı, haftalık ders saati süresi ve zorunlu-seçmeli olması yönünden karşılaştırılmış ve önerilerde bulunulmuştur. Bu şekilde ortaöğretim kurumlarındaki sanat tarihi müfredat programlarının tarihsel gelişimi belirlenmek ve ortaya çıkan sorunlara dikkat çekmek istenmiştir
Sanat Tarihi, Sanat Tarihi Eğitimi, Eğitim, Müfredat, Program, Ortaöğretim
 • AMKS (Amtsblatt Des Ministerıums Für Kultus Und Sport) (1994), Bildungsplan Für das Gymnasıum, Kultus Und Unterricht, 21. Februar 1994 Lehrplanheft 4/1994, Baden-Württemberg Stuttgart. (Kültür Ve Ders, Kültür Ve Spor Bakanlığının Resmi Gazetesi, Müfredat Defteri 4/1994).
 • BATUR, Afife vd. (2002), “Türkiye’de Sanat Tarihi Eğitimi ve Sorunları”, Sa- nat Dünyamız, S. 84, İstanbul, s. 70.
 • CİCİOĞLU, Hasan (1985), Türkiye Cumhuriyetinde İlk ve Orta Öğretim (Tarih- sel Gelişim), Anakara Üniversitesi Basımevi, Ankara.
 • EYİCE, S. (2003), “Sanat Tarihi Eğitimi”, Sanat ve Plastik Sanatlar Eğitimi Dergisi (www.sanatvebilgi.com), Nisan, S. 1, < http://mimoza.marmara. edu.tr/~ugur/sayi1/stegitimi_sayi1.htm> (son erişim 9 Eylül 2006).
 • İNANKUR, Z. (2004), “Sanat Tarihi Eğitiminin Sorunları”, Sanat Tarihi Eğiti- minin İrdelenmesi (12-13 Mayıs 2004, Sempozyum Bildirileri), Sanat Ta- rihi Derneği Yayınları, İstanbul, s. 23-24.
 • KANTARCIOĞLU, Selçuk (1998), Türkiye Cumhuriyeti Hükümet Programla- rında Kültür, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (1949), Tebliğler Dergisi, C. 12, Eylül 1949, Sayı 557, Millî Eğitim Basımevi, Ankara, s. 113-117.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) (1991), Sanat Tarihi Dersi Öğretim Programı, Millî Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEGSB (Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı) (1987), Lise Müfredat Prog- ramları, Millî Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MEV (Millî Eğitim Vekâleti) (1952), Lise Müfredat Programı, Millî Eğitim Ba- sımevi, Ankara.
 • MV (Maarif Vekâleti) (1954), Tebliğler Dergisi, C. 17, Eylül 1954 S. 816, Millî Eğitim Basımevi, Ankara.
 • MV (Maarif Vekâleti) (1956), Lise Müfredat Programı, Maarif Basımevi, Anka- ra.
 • ÖDEKAN, A. (1991), “Ortaöğretim Sanat Tarihi Ders Kitapları”, Türkiye’nin Ders Kitapları, Ortaöğretim Ders Kitaplarına Eleştirel Bir Yaklaşım, (hzl. Şeyda Ozil-Nilüfer Tapan) Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ya- yınları 5, Cem Yayınevi, İstanbul.
 • RENDA, Günsel (1977), Batılılaşma Döneminde Türk Resim Sanatı (1700- 1850), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
 • TCMV (Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti) (1931), Orta Mektep Müfredat Programı 1931-1932 Ders Senesi Tadilatı, Devlet Matbaası, İstanbul
 • TCMV (Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekâleti) (1960), Lise Müfredat Programı, Maarif Basımevi, Ankara.
 • TANSUĞ, Sezer (1997), Gelenek Işığında Sanat, İz Yayıncılık, İstanbul.
 • YÜKSEL, Sedat (2003), Türkiye'de Program Geliştirme Çalışmaları ve Sorun- ları, Millî Eğitim Dergisi, Sayı 159, <www.meb.gov.tr> (son erişim Eylül 2006).
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177265, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {41 - 55}, doi = {}, title = {CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {ALTUNER, Yrd. Doç. Dr. Huriye} }
APA ALTUNER, Y . (2010). CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 41-55. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177265
MLA ALTUNER, Y . "CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 41-55 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177265>
Chicago ALTUNER, Y . "CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 41-55
RIS TY - JOUR T1 - CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 55 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ %A Yrd. Doç. Dr. Huriye ALTUNER %T CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD ALTUNER, Yrd. Doç. Dr. Huriye . "CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 41-55.
AMA ALTUNER Y . CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. TUBAR. 2010; (28): 41-55.
Vancouver ALTUNER Y . CUMHURİYET DEVRİ ORTAÖĞRETİMİNDEKİ SANAT TARİHİ MÜFREDATININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 55-41.