Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 183 - 190 2010-02-01

Türkiye’de Nogayca Çalışmalarına Genel Bir Bakış
TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ

Öğr. Gör. [1] , Pelin EKŞİ [2]

200 566

Nogayca Güney batı Rusya’da konuşulan ayak-tavlı/ Kıpçak gurubunda tasnif edilen bir Türk dilidir. Türkiye’de özellikle Nogayların tarihi coğrafi dağılımı ve Nogay edebiyatı araştırma konusu olmuştur. Ancak Nogayların dili üzerine yapılan çok fazla yayım yoktur. Bu çalışma Nogay dilini inceleyen yayımları kısaca tanıtmak üzere kaleme alınmıştır
Türk dilleri, Nogayca, araştırma, Türkiye
 • AKBABA, D. E. (2007), “Nogay Türkçesi ve Türkiye Türkçesi Arasındaki Ya- lancı Eş Değerler”, Bilig, Yaz 2007, S. 42.
 • AKBABA, D. E. (2007a), “Nogay Türkçesi”, Türk Lehçeleri Grameri, (Ed. A Bican Ercilasun), Ankara, s. 623-678.
 • AKBABA, D. E. (2007b), “Nogay Türkçesinde yat- Yardımcı Fiilinin Kip ve Tasvir Fiili Olarak Kullanılışı”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (Özel Sayı), Ankara.
 • AKBABA, D. E. (1998), “Nogay Türkleri Edebiyatı”, Türk Dünyası El Kitabı, C. 4, Ankara.
 • AKBABA, D.E. “Nogay Türklerinde Ölüm İle İlgili İnançlar ve Ağıtlar”, Millî Folklor, S. 80, 2008, s. 77-84.
 • ATAY, Ayten (2001), “Nogay Türkçesinde Hâl Eklerinin Zarf Yapma İşlevi Üzerine”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar 2001, S. 11, TDK, Ankara.
 • BASKAKOV, N.A. (1963), Nogayisko- Russkiyi Slovar, Moskova 1963.
 • BAVBEK, O. (1986), “Nogay Türkleri”, Türk Kültürü, Mart 1986.
 • BULGAROVA vd 2002), “Nogay Edebiyatı”, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyat- ları Antolojisi, C. 21, Kültür Bakanlığı, Ankara.
 • CLAUSON, Sir G. (1972), An Etimological Dictionary of Pre- Thirteen Century. Oxford.
 • Geniş bilgi için bk. Akbaba 2008: 77-84.
 • ÇAĞATAY, S. (1961), “Nogay Atasözleri’nden Birkaç Örnek” (M. OSMANOV, Nogayskoye Nareçiye, (Petersburg, Ak. Nauk 1883), TDAY Belleten, Ankara, [1962] 1961.
 • ÇAĞATAY, S. (1972), Türk Lehçeleri Örnekleri II, Yaşayan Ağız ve Lehçeler, DTCF, Ankara.
 • ÇENELİ, İ. (1985), “Nogay Atasözleri”, Türklük Araştırmaları Dergisi, İstanbul.
 • GÜLLÜDAĞ, Nesrin (2002), “Nogay Türkçesinde İsim Çekim (Hâl) Ekleri”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2002, S. 13, TDK, Ankara.
 • MENGES, K. M. (), “Die Aralo- Kaspısche Gruppe” Fundemanta I.
 • NOGAY, S. (2007), “Nogay Türkleri”, Nogay, Ocak-Şubat-Mart 2007.
 • RAMSTEDT, G. J. (1952), Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft II Formenlehre, (hzl. P. Aalto), Helsinki.
 • RAMSTEDT, G. J. (1957), Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft I Lautlehre, (hzl. P. Aalto), Helsinki.
 • RAMSTEDT, G. J. (1966), Einführung in die Altaische Sprachwissenschaft III Register, (hzl. P. Aalto), Helsinki.
 • RÄSÄNEN, M. (1949), Materialien zur Lautgeschichte der Türkischen Sprachen, Helsinki.
 • RÄSÄNEN, M. (1969), Versuch Eines Etymologischen Wörterbuchs Der TürkSprachen, Helsinki.
 • TAVKUL, U. (2003), “Kafkasyadaki Nogay Tatarlarının Etno-Politik Durumları Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme”, Kırım Dergisi. S. 11.
 • TAVKUL, U. (2006), “Kafkasya’da Konuşulan Türk Dilleri”, Kırım Dergisi, S. 15.
 • TEKİN, T-ÖLMEZ M. (1999), Türk Dilleri Giriş, Kültür Bakanlığı Yayınları, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Öğr. Gör.

Author: Pelin EKŞİ

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177273, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {183 - 190}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ}, key = {cite}, author = {Gör., Öğr. and EKŞİ, Pelin} }
APA Gör., Ö , EKŞİ, P . (2010). TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 183-190. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177273
MLA Gör., Ö , EKŞİ, P . "TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 183-190 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177273>
Chicago Gör., Ö , EKŞİ, P . "TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 183-190
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ AU - Öğr. Gör. , Pelin EKŞİ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 183 EP - 190 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ %A Öğr. Gör. , Pelin EKŞİ %T TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD Gör., Öğr. , EKŞİ, Pelin . "TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 183-190.
AMA Gör. Ö , EKŞİ P . TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ. TUBAR. 2010; (28): 183-190.
Vancouver Gör. Ö , EKŞİ P . TÜRKİYE’DE NOGAYCA ÇALIŞMALARINA GENEL BİR BAKIŞ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 190-183.