Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 313 - 324 2010-02-01

Varoluşsal Sorunlar, Birey ve Yeni Hayat
VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT

Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL [1]

308 2127

Modern bireyin varlığıyla beraber gelen sorunları karşısında iki esas tavrı vardır: Sahici olmak, sahici olamamak. Sahici olmak, irade ve kararlılık gerektirdiği için modern gündelik yaşamda fazla tercih edilen bir tavır değildir. Öte yandan birey, sahicilik bağlamında arada kendisini kendisinden başka denetleyecek müessese olmadığı için bedeli daima ağır olan sahici olmak yerine daha kolay olanı yani sahici olmamayı tercih etmekte; herkesleşmenin sıradanlığı içinde hemen hiçbir sahici tavır geliştirmeden sorumluluğunu ötekilere yansıtıp dünyanın düzeltilmesini beklemektedir. Bu yazıda Orhan Pamuk’un Yeni Hayat romanı ele alınmış; romanın asıl kişisi Osman’ın şahsında, modern bireyin varlığı ve varlığının kaygıları karşısındaki tavrına işaret edilmiştir
Var oluşsal problemler, sahicilik, Yeni Hayat, Orhan Pamuk
 • ADLER, Alfred (2007), İnsan Tabiatını Tanıma, (çev. Ayda Yörükân), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
 • BAUMAN, Zygmunt (2000), Ölümlülük, Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejile- ri, (çev. Nurgül Demirdöven), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • ÇÜÇEN, A. Kadir (2003), Heidegger’de Varlık ve Zaman, Asa Kitabevi, Bursa.
 • FRANKL, Victor (2006), Duyulmayan Anlam Çığlığı, (çev. Selçuk Budak), Öteki Yayınları, İstanbul.
 • GASSET, Ortega Y (1999), İnsan ve “Herkes”, (çev. Neyire Gül Işık), Metis Yayınları, İstanbul.
 • GÜNDOĞAN, Ali Osman (1997), Albert Camus ve Başkaldırma Felsefesi, Bi- rey Yayınları, İstanbul.
 • KARAKAYA, Talip (2004), Jean-Paul Sartre ve Varoluşçuluk, Elis Yayınları, Ankara.
 • MAY, Rollo (2008), Aşk ve İrade, (çev. Yudit Namer), Okuyan Us Yayınları, İstanbul.
 • MENGÜŞOĞLU, Takiyettin (1988), İnsan Felsefesi, Dergâh Yayınları, İstanbul.
 • PAMUK, Orhan (1994), Yeni Hayat, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • PAMUK, Orhan (2004), İstanbul -Hatıralar ve Şehir-, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.
 • PAZ, Octavio (1999), Yalnızlık Dolambacı, (çev. Bozkurt Güvenç), Can Yayın- ları, İstanbul.
 • SCHELER, Max (2004), Hınç -Ressentiment-, (çev. Abdullah Yılmaz), Kanat Kitap, İstanbul.
 • ŞENER, Sevda (2003), Yaşamın Kırılma Noktasında Dram Sanatı, Dost Kitabevi, Ankara.
 • YALOM, Irvın (2001), Varoluşçu Psikoterapi, (çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177282, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {313 - 324}, doi = {}, title = {VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT}, key = {cite}, author = {ÖCAL, Arş. Gör. Dr. Oğuz} }
APA ÖCAL, A . (2010). VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 313-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177282
MLA ÖCAL, A . "VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 313-324 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177282>
Chicago ÖCAL, A . "VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 313-324
RIS TY - JOUR T1 - VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT AU - Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 324 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT %A Arş. Gör. Dr. Oğuz ÖCAL %T VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD ÖCAL, Arş. Gör. Dr. Oğuz . "VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 313-324.
AMA ÖCAL A . VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT. TUBAR. 2010; (28): 313-324.
Vancouver ÖCAL A . VAROLUŞSAL SORUNLAR, BİREY VE YENİ HAYAT. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 324-313.