Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 395 - 408 2010-02-01

Lehçeler Arası İlişkiler ve Oğuz Türkçesinde Bir Nevâî Eseri
LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ

Prof. Dr. Vahit TÜRK [1]

184 559

Türkçenin ne zaman lehçelere ayrıldığı bilinmemektedir. Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi iki ana yazı dili olarak uzun süre devam etmiştir. Doğu Türkçesinin ve bütün olarak Türkçenin de en büyük şahsiyeti Ali Şir Nevâî’dir. Edip, şair, yazar, hayırsever, devlet adamı gibi sıfatlara sahip olan Nevâî’nin eserleri yüzyıllar boyunca bütün Türkler tarafından sevilerek okunmuş ve bu eserlerin Batı Türklerince de anlaşılabilmesi için sözlükler hazırlanmıştır. Bu yazının konusu olan Mecâlisü’n-Nefâyis ise bütünüyle Batı Türkçesine aktarılmıştır. Bu çalışmada aktarma metin ile Çağatay Türkçesi metin çeşitli yönleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma eserin son bölümü ile sınırlı tutulmuştur
Türkçe, Çağatay Türkçesi, Batı Türkçesi, Ali Şir Nevâî, Mecâlisü’n-Nefâ’is, aktarma
 • AHANOV, Kaken (2008), Dil Bilimin Esasları, (çev. Murat Ceritoğlu), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • AKA, İsmail (2002), “Timurlular”, Türkler Ansiklopedisi, C. 8, S. 517, Yeni Türkiye Yay., Ankara.
 • ERASLAN, Kemal (2001), Alî- Şîr Nevâyî Mecâlisü’n- Nefâyis I-II (Giriş ve Metin), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • ERASLAN, Kemal (1979), Alî- Şîr Nevâyî Nesâyimü’l- Mahabbe Min Şemâyimi’l- Fütüvve, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., İstanbul.
 • ERASLAN, Kemal (2004), “Nevâyî ve Tenkid”, Alî- Şîr Nevâyî’nin 560. Doğum, 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri (24- 25 Eylül 2001), S.15, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • GANİYEVA, Suyima (1961), Macolisu’n-Nafois, İlmiy Tenkildi Tekst, Üzbekistan Fanlar Akademiyası Neşriyatı, Taşkent.
 • KAYDAROV E.- ORAZOV M. (1992), Türkitanuvga Kirispe, Kazak Üniversiteti Yay., Almatı.
 • KURNAZ, Cemal (2002), “Tarih Boyunca Anadolu ve Orta Asya Kültür Çevreleri Arasındaki İlişkiler”, Türkler Ansiklopedisi, C. 8, S. 831, Yeni Türkiye Yay., Ankara.
 • LEVEND, Agâh Sırrı (1965), Alî- Şîr Nevayî I. C. (Hayatı, Sanatı ve Kişiliği), Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • SERTKAYA, Osman Fikri (2004), “Osmanlı Şairlerinde Ali Şir Nevâyî Tarzı ve Nevâyî’ye Anadolu’da Yazılan Nazireler”, 560. Doğum, 500. Ölüm Yıl Dönümlerini Anma Toplantısı Bildirileri (24- 25 Eylül 2001), S.129, Türk Dil Kurumu Yay., Ankara.
 • TÜRK, Vahit (2004), “Sağ, oñ, sol Sözleri ve Kavram Alanları”, Türkbilig (Türkoloji Araştırmaları Dergisi), 2004 Bahar Sayısı, S. 125-136, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Prof. Dr. Vahit TÜRK

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177286, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {395 - 408}, doi = {}, title = {LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ}, key = {cite}, author = {TÜRK, Prof. Dr. Vahit} }
APA TÜRK, P . (2010). LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 395-408. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177286
MLA TÜRK, P . "LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 395-408 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177286>
Chicago TÜRK, P . "LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 395-408
RIS TY - JOUR T1 - LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ AU - Prof. Dr. Vahit TÜRK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 395 EP - 408 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ %A Prof. Dr. Vahit TÜRK %T LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD TÜRK, Prof. Dr. Vahit . "LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 395-408.
AMA TÜRK P . LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ. TUBAR. 2010; (28): 395-408.
Vancouver TÜRK P . LEHÇELER ARASI İLİŞKİLER ve OĞUZ TÜRKÇESİNDE BİR NEVÂÎ ESERİ. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 408-395.