Year 2010, Volume , Issue 28, Pages 429 - 432 2010-02-01

“Türkçenin Söz Dizimi”
“Türkçenin Söz Dizimi”

Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK [1]

257 914

landırıldığı ve konuların özenli bir biçimde ele alındığı görülmektedir. Eser iki ana bölümden oluşmaktadır: Dilbilgisi + Dilbilim şeklinde yapı- landırılmış birinci bölüm “Sözlük ve Söz Dizimi Ögeleri” , ikinci bölüm “Söz Dizimi” başlığını taşımaktadır. “Sözlük Ögeleri”, “Söz Dizimi Ögeleri”, “Sözlü ve Yazılı Dil Kullanımı” ve “Dil Bilgisinin Anlam Kümeleri” gibi alt başlıklardan oluşmuş birinci bölüm, Türkiye Türkçesi için yazılmış, alışageldiğimiz söz dizimi türündeki eser- lerden farklı olarak dilbilimsel ve karşılaştırmalı bir yöntemle Türkçenin dilbilgisini ortaya koymaktadır. Türkçenin dilbilgisi demek daha doğru bir ifade, çünkü yazar konuyu yalnızca Türkiye Türkçesi ile sınırlandır- mamıştır. Önce tarihî lehçelere açılım yapmış ardından da Türkiye Türk- çesinden hareketle çağdaş Türk lehçelerindeki uygulamalara yer vermiş- tir. Örneğin “Çokluk Eki”ni anlatırken önce Eski Türk Yazı Dilleri’nde yer alan Eski Türkçe, Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca, Çağatayca ve Kıpçakçadaki şekillerinin ardından Çağdaş Türk Yazı Dilleri’ndeki du- ruma ilişkin örnekleri sıralamıştır. Birinci bölüm bu manada yeni bir uy
  • AYDIN, Mehmet (2007), Dilbilim El Kitabı, 3F Yayınevi, İstanbul.
  • BAŞKAN, Özcan (2003), Dilbilim, Lengüistik Metodu, Multilingual Yayınları, İstanbul.
  • BAŞKAN, Özcan (2003), Dilbilim, Lengüistik Metodu, Multilingual Yayınları, İstanbul.
  • BAYRAKTAR, Nesrin (2006), Dil Bilimi, Nobel Yayınları, Ankara.
  • KIRAN, Zeynel (2002), Dilbilime Giriş, (hzl Ayşe (Eziler) Kıran), Seçkin Ya- yınları, Ankara.
  • TOKLU, Osman (2003), Dilbilime Giriş, Akçağ Yayınları, Ankara.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { tubar177290, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2010}, volume = {}, pages = {429 - 432}, doi = {}, title = {“Türkçenin Söz Dizimi”}, key = {cite}, author = {KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Salim} }
APA KÜÇÜK, Y . (2010). “Türkçenin Söz Dizimi”. Türklük Bilimi Araştırmaları, (28), 429-432. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177290
MLA KÜÇÜK, Y . "“Türkçenin Söz Dizimi”". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 429-432 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/16969/177290>
Chicago KÜÇÜK, Y . "“Türkçenin Söz Dizimi”". Türklük Bilimi Araştırmaları (2010): 429-432
RIS TY - JOUR T1 - “Türkçenin Söz Dizimi” AU - Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 429 EP - 432 VL - IS - 28 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları “Türkçenin Söz Dizimi” %A Yrd. Doç. Dr. Salim KÜÇÜK %T “Türkçenin Söz Dizimi” %D 2010 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 28 %R %U
ISNAD KÜÇÜK, Yrd. Doç. Dr. Salim . "“Türkçenin Söz Dizimi”". Türklük Bilimi Araştırmaları / 28 (February 2010): 429-432.
AMA KÜÇÜK Y . “Türkçenin Söz Dizimi”. TUBAR. 2010; (28): 429-432.
Vancouver KÜÇÜK Y . “Türkçenin Söz Dizimi”. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2010; (28): 432-429.