Year 2016, Volume , Issue 39, Pages 61 - 76 2016-06-15

CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI

Şeyda Başlı [1]

425 7966

Cahit Sıtkı Tarancı’nın pek çok araştırmaya konu olmuş olan “Otuz Beş Yaş” şiiri, poetik yapısı, türü ve oluşturulma yöntemi açısından çeşitlilik gösteren metaforları bir arada barındırmaktadır. Hem başka pek çok şiir ve edebi metinde okurların karşılaştığı yaygın kavramsal metafor-lar, hem de düzdeğişmeceler (mecaz-ı mürsel, metonym) bu şiirde bir arada kullanılmıştır. Dolayısıyla, şiirin her beşliğinde kullanılan genişlet-me, tartışma, sorgulama gibi çeşitli yöntemlerle şiirdeki her metafor yeni anlamlar kazanmaktadır. Kimi zaman da yeni bir metafor kendisinden ön-cekilere eklemlenerek semantik açıdan yeni bir anlam katmanı açılmakta-dır. Şiirdeki metaforların birbirleriyle sözü edilen şiirsel yöntemler kulla-nılarak ilişkilendirilmesi sonucunda şiirin bütünsel bir metafor yapısına sahip olduğu gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, şiirde kullanılan metafor-lar semantik açıdan incelenerek şiirin bütünsel metafor yapısı ortaya çıka-rılacak ve bu yapının oluşmasında etkili olan şiir teknikleri tartışılacaktır.

Otuz Beş Yaş, Metafor, Düzdeğişmece, Semantik
 • DEMİRAY, Kemal ve TEZCAN, Semih (1977), Türk Dil Kurumu Resimli Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara.
 • DEVELLİOĞLU, Ferit (1999), Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi, Ankara.
 • HERBELOT, Aurélie (2014), “The semantics of poetry: a distributional reading”, https://www.cl.cam.ac.uk/~ah433/LLC.pdf, erişim tarihi 23 Ocak 2016.
 • INČIURAITE, Lina (2013), “The Semantics of Colors in John Milton’s Poem Paradise Lost”, Studies About Languages, No. 23, s. 95-103.
 • KÖVECSES, Zoltan (2002), Metaphor: A Practical Introduction, Oxford University Press, Oxford ve New York.
 • LAKOFF, George ve TURNER, Mark (1989), More Than Cool Reason, The University of Chicago Press, Chicago ve Londra.
 • MAHMOOD, Anser ve diğerleri (2015), “Stylistic Analysis of Poem ‘Decomposition’ by Zulfiqar Ghose”, International Journal of English and Education, s. 476-482.
 • −− (1991), Meydan Larousse Ansiklopedisi, Meydan Yayınevi, İstanbul.
 • PRUD’HOMME, Johanne ve GUILBERT, Nelson (2006), “Poetic Language” Signo, Rimouski (Quebec), http://www.signosemio.com/riffaterre/poetic- language.asp, erişim tarihi 23 Ocak 2016.
 • SEZER, Engin (2003), Bahar Dönemi Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü Semantik Ders Notları.
 • TARANCI, Cahit Sıtkı (1982), Otuz Beş Yaş, Varlık Yayınları, İstanbul.
Subjects Social
Published Date Bahar
Journal Section Articles
Authors

Author: Şeyda Başlı

Dates

Publication Date: June 15, 2016

Bibtex @ { tubar234981, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {61 - 76}, doi = {10.17133/tubar.234981}, title = {CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI}, key = {cite}, author = {Başlı, Şeyda} }
APA Başlı, Ş . (2016). CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI. Türklük Bilimi Araştırmaları, (39), 61-76. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tubar/issue/21852/234981
MLA Başlı, Ş . "CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 61-76 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/21852/234981>
Chicago Başlı, Ş . "CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 61-76
RIS TY - JOUR T1 - CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI AU - Şeyda Başlı Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 61 EP - 76 VL - IS - 39 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI %A Şeyda Başlı %T CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 39 %R %U
ISNAD Başlı, Şeyda . "CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI". Türklük Bilimi Araştırmaları / 39 (June 2016): 61-76.
AMA Başlı Ş . CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI. TUBAR. 2016; (39): 61-76.
Vancouver Başlı Ş . CAHİT SITKI TARANCI’NIN “OTUZ BEŞ YAŞ” ŞİİRİNDE METAFORİK YAPININ İNŞASI. Türklük Bilimi Araştırmaları. 2016; (39): 76-61.