Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 69 - 82 2016-12-01

NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1

Yrd. Doç. Dr. Songül ERDOĞAN [1]

617 2177

Ağızlar dilin en zengin biçimde kullanıldığı yerlerdir. Dilin ilk ortaya çıktığı dönemlerde kullanılan bir kelimeye küçük ses değişik-likleriyle ağızlarda da rastlanabilir. Fakat günümüzde kitle iletişim araçla-rının yaygınlaşması, yazı dilinin iletişimde daha çok tercih edilmesi ve başka sebepler ağızların aleyhine işlemektedir. Bu sebeple ağızların bir an önce kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu çalışmada Niğde ili ve yöre-sinden derlediğimiz deyimlere ve kelimelere yer verilecektir. Öncelikle Derleme Sözlüğü’nde olmayan kelimeler sözcük türlerine göre ayrılacak daha sonra ise sözlükte olup da verdiğimiz anlamı ile bulunmayan kelime-lere yer verilecektir. Kelimeler bir örnek cümle içinde kullanılarak anlamı pekiştirilecektir. Kelimeler ve örnek cümleler bölge ağzını daha iyi yan-sıtması için transkripsiyon işaretleri ile yazıya aktarılacaktır. Bu çalışma ile özellikle hayvancılık, tarım ve el sanatları alanlarında derlediğimiz ke-limeler Derleme Sözlüğü’nü terim açısından zenginleştirecektir. Yaşayan söz varlığımızın gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağlayacaktır.

Niğde Ağzı, Derleme Sözlüğü, Ağız Araş-tırmaları, Yöresel Kelimeler
  • BOZ, Erdoğan (1996), “Çüngüş ve Çermik Yöresi Ağzından Derleme Sözlüğü-ne Katkılar”, Millî Folklor, S. 29-30, s. 112-113.
  • ÇANKAYA, Mahir (2013) , “ Erzincan Ağzından Derleme Sözlüğü’ne Katkı-lar”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Lite-rature and History of Turkish or Turkic Volume 8/9 Summer, s. 899-910,
  • Derleme Sözlüğü, C. I-X11, TDK Yayınları, Ankara 1963–1982.
  • DOĞAN, Muammer (2009), ‘Aksaray Ağzından Derleme Sözlüğü ’ne Katkılar–1’, Turkish Studies 4/4, Summer (Sözlük Özel Sayısı-Dr. Yücel Dağlı Anısına), s.236–249.
  • ERDOĞAN, Songül (2013), “ Kırşehir ve Niğde Ağzından Derleme Sözlüğüne Katkılar” , Makaleler, Muzaffer Akkuş Armağanı, Kömen Yayıncılık Konya, s.375-394.
  • KORAŞ, Hikmet, (2002), Derleme Sözlüğü ’ne İlaveler, Türklük Bilimi Araştır-maları, S.12. Güz, s.171-208.
  • Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü (http: // tdkterim.gov.tr//ttas/)
Journal Section Articles
Authors

Author: Yrd. Doç. Dr. Songül ERDOĞAN

Bibtex @research article { tubar270431, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {69 - 82}, doi = {10.17133/tubar.270431}, title = {NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1}, key = {cite}, author = {ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Songül} }
APA ERDOĞAN, Y . (2016). NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 69-82. DOI: 10.17133/tubar.270431
MLA ERDOĞAN, Y . "NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 69-82 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270431>
Chicago ERDOĞAN, Y . "NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 69-82
RIS TY - JOUR T1 - NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1 AU - Yrd. Doç. Dr. Songül ERDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270431 DO - 10.17133/tubar.270431 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 69 EP - 82 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270431 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270431 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1 %A Yrd. Doç. Dr. Songül ERDOĞAN %T NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1 %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270431 %U 10.17133/tubar.270431
ISNAD ERDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Songül . "NİĞDE YÖRESİ AĞZINDAN DERLEME SÖZLÜĞÜ’NE KATKILAR- 1". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 69-82. https://doi.org/10.17133/tubar.270431