Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 189 - 217 2016-12-01

AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI

Ummahan NERKİZ [1]

361 904

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı, edebî tartışmalar açı-sından oldukça verimli bir dönem olmuştur. Mehmet Emin Yurdakul’un, sonradan Türkçe Şiirler adıyla kitaplaştırdığı şiirlerinden sonra edebiyat hayatımızda yankı bulan Türkçe Şiirler tartışması da II. Abdülhamit Dö-nemi Türk Edebiyatı içerisinde değerlendirilmesi gereken, yalnız dönemin ediplerinin edebî anlayışını göstermesi bakımından değil; tenkit, teori ve fikrî açıdan dönemin zenginliğini göstermesi bakımından da önemlidir. Bu makalede, Türkçe Şiirler tartışmasının bir uzantısı olarak, Hicri 1315 yılı-nın Mart ayında, Âşık Coşkun ile Ahmet Rasim arasında başlayan sade-leşme, dilin ıslahı, Türkçe şiir, dönemin ihtiyaçlarına uygun bir şiir ve ede-biyat dili oluşturma düşüncesi etrafında şekillenen edebî tartışma ve bahsi geçen tartışmada kullanılan “Âşık Coşkun” müstearı üzerinde durulacaktır.

Ahmet Rasim, Âşık Coşkun, Ahmet Mithat Efendi, Türkçe Şiirler Tartışması
  • ARTAN, Gündüz (1994), Tanzimattan Günümüze Takma Ad, Soyadı, Rumuz Di-zinleri, Türk Kütüphaneciler Derneği İçel Şubesi Yayını, İçel.
  • Âşık Coşkun (1315/1), “Recep Beşe’ye”, Tarik, S. 4741, s. 2.
  • _____ (1315/2), “Yazıcı Rasim Efendi’ye”, Tarik, S. 4751, s. 3.
  • _____ (1315/3), “Ahmet Rasim Efendi’ye”, Malûmat, S. 178, s. 1168-1170.
  • _____ (1315/4), “Ahmet Rasim Efendi’ye”, Malûmat, C. 8, S. 180, s. 1202-1203.
  • ÇALIK, Etem (1999), Türk Edebiyatında Müstear- Mahlas ve Tapşırmalar, Aktif Yayınevi, Erzurum.
  • DURGUN, H. Harika (2015), Ahmet Mithat Efendi ve Edebiyat, Dergâh Yay., İs-tanbul.
  • Ebüzziya Tevfik (1315), “Mülahaza-i Mahsusa”, Malûmat, C. 8, S. 184, s. 1281-1283.
  • GÖKÇEK, Fazıl (2006), Osmanlı Kapısında Büyümek, İletişim Yay. İstanbul.
  • _____ (2009), Bir Tartışmanın Hikâyesi: Dekadanlar, Dergâh Yay., İstanbul.
Journal Section Articles
Authors

Author: Ummahan NERKİZ

Bibtex @research article { tubar270451, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {189 - 217}, doi = {10.17133/tubar.270451}, title = {AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI}, key = {cite}, author = {NERKİZ, Ummahan} }
APA NERKİZ, U . (2016). AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 189-217. DOI: 10.17133/tubar.270451
MLA NERKİZ, U . "AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 189-217 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270451>
Chicago NERKİZ, U . "AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 189-217
RIS TY - JOUR T1 - AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI AU - Ummahan NERKİZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270451 DO - 10.17133/tubar.270451 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 189 EP - 217 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270451 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270451 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI %A Ummahan NERKİZ %T AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270451 %U 10.17133/tubar.270451
ISNAD NERKİZ, Ummahan . "AHMET RASİM İLE ÂŞIK COŞKUN ARASINDAKİ “TÜRKÇE ŞİİRLER” TARTIŞMASI". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 189-217. https://doi.org/10.17133/tubar.270451