Year 2016, Volume , Issue 40, Pages 219 - 236 2016-12-01

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ

Okt. Türkan TOPÇU [1]

313 1062

Nasıl ki özne kendini tanımlarken en az bir ötekine ihtiyaç du-yuyorsa toplumlar da kendilerini tanımlarken öteki/ötekilere ihtiyaç duya-caktır. Batı için bu öteki Doğu’dur. Yüzyıllarca öteki olarak konumlandırı-lan Doğu için ise Batı karşı-öteki olacaktır. Yakup Kadri Karaosma-noğlu’nun Bir Sürgün adlı romanı öteki ve karşı-öteki kavramlarını ortaya sermesi açısından oldukça önemli bir eserdir. Romanda Batı için öteki olan Doğunun gizemli ve egzotik görülen doğası aralarına girmeye çalışan bir Doğulu ile nasıl alt üst olup tehlike arz eden, aşağılanan, hor görülen bir duruma geldiği okura gösterilmeye çalışılır. Bunun yanı sıra romanın asıl meselesi olan Doğunun kendini ve kendi kültürünü tanıması meselesi öteki durumuna düşmesinden hemen sonra geliştirdiği karşı-öteki kavramıyla birleşir. Bu anlamda öteki ve karşı-öteki açıklanırken şarkiyatçılığın (or-yantalizm) ve garbiyatçılığın (oksidentalizm) görüşlerinden yararlanılacak-tır. Fakat bu akımlardan yararlanırken temel çıkış noktamız öteki olmaya devam edecektir.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, öteki, karşı-öteki, şarkiyatçılık, garbiyatçılık
  • AHISKA, Meltem (2009), “Garbiyatçılık: Türkiye’de Modernliğin Grameri”, (edt. Ömer Laçiner), Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce: Cilt: 9 - Dönem-ler ve Zihniyetler, İletişim Yay. , İstanbul, s. 1039-1065.
  • ARLI, Alim (2009), Oryantalizm Oksidentalizm ve Şerif Mardin, Küre Yay. , İs-tanbul.
  • BAUDRILLARD, Jean (2004), Kötülüğün Şeffaflığı, Ayrıntı Yay. , İstanbul.
  • BERKES, Niyazi (2006), Türkiye’de Çağdaşlaşma, YKY, İstanbul.
  • BURUMA, Ian, MARGALIT Avishai (2009), Garbiyatçılık Düşmanlarının Gö-züyle Batı, YKY, İstanbul.
  • FINDLEY, Carter V. (1999), Avrupa’da Bir Cevelan: Ahmet Midhat Efendi Av-rupa’da, Tarih Vakfı Yurt Yay. , İstanbul.
  • KARAOSMANOĞLU, Yakup (1999), Bir Sürgün, İletişim Yay. , İstanbul.
  • ROSENAU, Pauline Marie (2004), Post-Modernizm ve Toplum Bilimleri, Bilim ve Sanat, Ankara.
Journal Section Articles
Authors

Author: Okt. Türkan TOPÇU

Bibtex @research article { tubar270452, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2016}, volume = {}, pages = {219 - 236}, doi = {10.17133/tubar.270452}, title = {YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ}, key = {cite}, author = {TOPÇU, Okt. Türkan} }
APA TOPÇU, O . (2016). YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ. Türklük Bilimi Araştırmaları, (40), 219-236. DOI: 10.17133/tubar.270452
MLA TOPÇU, O . "YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 219-236 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/25620/270452>
Chicago TOPÇU, O . "YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ". Türklük Bilimi Araştırmaları (2016): 219-236
RIS TY - JOUR T1 - YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ AU - Okt. Türkan TOPÇU Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17133/tubar.270452 DO - 10.17133/tubar.270452 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 219 EP - 236 VL - IS - 40 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.270452 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.270452 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ %A Okt. Türkan TOPÇU %T YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ %D 2016 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 40 %R doi: 10.17133/tubar.270452 %U 10.17133/tubar.270452
ISNAD TOPÇU, Okt. Türkan . "YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU’NUN BİR SÜRGÜN ROMANINDA ÖTEKİ". Türklük Bilimi Araştırmaları / 40 (December 2016): 219-236. https://doi.org/10.17133/tubar.270452