Year 2018, Volume , Issue 44, Pages 11 - 27 2018-12-09

TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR

Erdal AYDOĞMUŞ [1]

87 106

Öz: Sovyetler Birliğinin yıkılmasının ardından bağımsız Türk Cumhuriyetlerinin ortaya çıkmasıyla beraber doğal olarak Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretimi daha da yaygın hale getirilmiştir. Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminin başlamasıyla, yabancılara Türkçe öğretimi ile Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminin farklı metotlara dayandırılarak yapılması gerekliliği saptanmıştır.

Türk soyluların konuşmuş oldukları Türk lehçeleri ile Türkiye Türkçesinin aynı dil ailesine mensup olmaları, ortak sözvarlığı vs. konular Türk soylulara Türkiye Türkçesi öğretiminde farklı bir yol izlenilmesi gerektiğinin bir göstergesidir.

Sovyetler Birliği döneminde Rusçanın ön plana çıkartılıp Türk lehçelerinin ikinci planda yer almasına yönelik birtakım çalışmalar yapılmıştır. Dil politikaları gerçekleştirilmiştir. Bunların sonucu olarak da Rusçanın Türk lehçelerine etki ettiği görülmektedir. Özellikle de Rusçadaki bazı kalıp ifadelerin Türk lehçelerine olan tesiri görülmektedir.

Rusçanın etki ettiği Türk lehçelerinden bir tanesi Kazak Türkçesidir. Sovyetler Birliği döneminde uygulanan dil politikalarından dolayı Kazak Türkleri tarafından Türkiye Türkçesi öğrenilirken Rusçanın izleri görülmekte ve hedef kitle tarafından Türkiye Türkçesi öğreniminde yanlışlar yapılmaktadır.

Bu çalışmada Rusçanın Kazak Türkçesine etkisinden dolayı Kazak Türklerinin Türkiye Türkçesi öğrenimleri sırasında yaptıkları yanlışlar tespit edilmiştir. Yapılan yanlışlar başlıklar halinde verilmiş ve doğru kullanım şekilleri gösterilmiştir.

Türkçe öğretimi, Rusçanın Türk lehçelerine etkisi
  • ALKAYA, Ercan (2007), Alkaya İki Dillilik Ve Rusçadan Tatar Türkçesine Geçen Kavram Tercümeleri, Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları Volume 2/2 Spring, s. 41- 53. ARSLAN, Mustafa, ÖZDEMİR, Cemal (2018), Öğretmen Görüşüne Göre Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kazak Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar, idil, 2018, cilt / volume 7, sayı / issue 41, s. 15- 22. ATMACA, Emine (2012), Kazak Türkçesinin Söz Varlığındaki Rusça Alıntılar Ve Ses Değişmeleri, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/3, s. 275- 298. BİÇER, Nurettin (2012), Hunlardan Günümüze Yabancılara Türkçe Öğretimi, Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, Sayı 1/4, s. 107- 133. DEMİRCAN, Ömer (2005), Yabancı Dil Öğretim Yöntemleri, İstanbul: D R Yayınları. DUMAN, Asiye (2003), Türk Soylulara Türkiye Türkçesi Öğretiminde Metin Seçimi, TÜBAR-XIII-/ Bahar, s. 151. ERDOĞAN, Erol (2015), Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretiminde Karşılaşılan Başlıca Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Adlı Sempozyumda Sunulan Bildiri, s. 1-18, Erzurum. ERGİN, Muharrem (1990), Türk Dil Bilgisi, İstanbul: Bayrak Yayınları. Güven, E. (2007), KAPLANKIRAN, İbrahim, KUMSAR, Erdem, (2016), Kazakların Türkiye Türkçesi Öğreniminde Yaptıkları Yanlışlıklar Ve Bu Yanlışlıkların Düzeltilmesine Yönelik Öneriler, Diyalektolog, 2016, Sayı 12, s. 81- 103. KARACA, Oktay Selim, (2010), Kazak Tükçesinde Sözdizimi Düzeyinde Rusça Etkisi, Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring, s. 1192- 1209. NURİAHMETOVA, Ayşe, (2014), Günümüz Kırgız Türkçesinde Rusça Unsurlar, The Journal Of AcademicSocial Science Studies, Sayı: 27, s. 333- 347. ÖZEREN, Mehmet (2010), Kırgız Türkçesindeki Rusça Alıntı Sözcükler Ve Bu Sözcüklerdeki Ünsüz Olayları, ZfWT, Vol. 2, No. 2, s. 227- 241. YILMAZ, Oğuzhan, (2015), Türkiye Türkçesi Öğrenen Kazakistanlıların Karşılaştıkları Sorunlar, TÜBAR- XXXXVII-/2015- BAHAR, s. 257- 275.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Erdal AYDOĞMUŞ (Primary Author)
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ, ARDAHAN İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @other { tubar421450, journal = {Türklük Bilimi Araştırmaları}, issn = {1300-7874}, eissn = {2564-6915}, address = {Nazım Hikmet POLAT}, year = {2018}, volume = {}, pages = {11 - 27}, doi = {10.17133/tubar.421450}, title = {TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR}, key = {cite}, author = {AYDOĞMUŞ, Erdal} }
APA AYDOĞMUŞ, E . (2018). TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR. Türklük Bilimi Araştırmaları, (44), 11-27. DOI: 10.17133/tubar.421450
MLA AYDOĞMUŞ, E . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR". Türklük Bilimi Araştırmaları (2018): 11-27 <http://dergipark.org.tr/tubar/issue/41751/421450>
Chicago AYDOĞMUŞ, E . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR". Türklük Bilimi Araştırmaları (2018): 11-27
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR AU - Erdal AYDOĞMUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17133/tubar.421450 DO - 10.17133/tubar.421450 T2 - Türklük Bilimi Araştırmaları JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 27 VL - IS - 44 SN - 1300-7874-2564-6915 M3 - doi: 10.17133/tubar.421450 UR - https://doi.org/10.17133/tubar.421450 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türklük Bilimi Araştırmaları TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR %A Erdal AYDOĞMUŞ %T TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR %D 2018 %J Türklük Bilimi Araştırmaları %P 1300-7874-2564-6915 %V %N 44 %R doi: 10.17133/tubar.421450 %U 10.17133/tubar.421450
ISNAD AYDOĞMUŞ, Erdal . "TÜRKİYE TÜRKÇESİ ÖĞRENEN KAZAKLARIN RUSÇANIN KAZAK TÜRKÇESİNE ETKİSİYLE YAPTIKLARI YANLIŞLAR". Türklük Bilimi Araştırmaları / 44 (December 2018): 11-27. https://doi.org/10.17133/tubar.421450