Year 2018, Volume 7, Issue 1, Pages 186 - 200 2018-04-26

Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR
Review: SILENCING the PAST: POWER and the PRODUCTION of HISTORY

Refik TURAN [1]

136 350

Michel-Rolph Trouillot’un ilk defa 1995 yılında Boston’da Silencing the Past: Power and Production of History adıyla yayınlanan bu kitabı yirmi yıl gibi uzun bir süre sonra Sezai Ozan Zeybek tarafından Türkçeye çevrilerek 2015 yılında İthaki Yayınevi tarafından Türkiye’de yayınlanmıştır. 

 • Demircioğlu, İ. H. (2014). Türkiye’de tarih eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri. Yeni Türkiye, Tarih Eğitimi Özel Sayısı II, (Temmuz-Ağustos 2014), Yıl 10, S. 59; s. 1176-1186.
 • Dinç, E. (2004). Tarih öğretmen adayı, öğretmen ve eğitimcilerinin mevcut lise tarih müfredat programı ve tarih öğretiminin amaçları hakkındaki görüşleri. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı’nda (6-9 Temmuz 2014) sunulan bildiri, Malatya, s. 1- 15.
 • Fukuyama, F. (1999). Tarihin sonu ve son insan. (Çev. Zülfü Dicleli), İstanbul: Gün.
 • Jenkis, K. (2011). Tarihi yeniden düşünürken. (Çev. Ayhan Şahin), Ankara: Birleşik.
 • Munslov, A. (2000). Tarihin yapısökümü. (Çev. Abdullah Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı.
 • Şimşek A., (2013). Türkiye'de tarih öğretimin ulusallığı ve Avrupa-merkezcilik. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.11, s. 9-38
 • Şimşek, A. ve Alaslan, F. (2017). Türkiye’de tarih öğretim programları (müfredat) üzerine yapılmış çalışmalara genel bir bakış. İ. H. Demircioğlu ve E. Demircioğlu (Eds), Türkiye’de Tarih Eğitimi Araştırmaları El Kitabı (s. 291-306). Ankara: Pegem Akademi.
 • Trouillot, M. R. (1995). Silencing the past : Power and the production of history. Boston, Mass: Beacon.
 • Trouillot, M. R. (2015). Geçmişi susturmak: Tarihin üretilmesi ve iktidar. (Çev. Sezai Orhan Zeybek). İstanbul: İthaki.
 • Turan, R. (2015). Tarih öğretmenlerinin lise tarih derslerinin genel amaçlarının öğrencilere kazandırılma düzeylerine ilişkin görüşleri (Ankara ili örneği). Turkish Journal of Educational Studies, S. 2 (3) Ekim 2015; Elazığ, s. 139-180.
 • Turan, R. (2016). Tarih öğretmenlerinin öğrencilere temel ve tarihsel düşünme becerilerinin kazandırılma düzeyine ilişkin görüşleri. Türkish Studies, S. 11/14, Yaz 2016; s. 705-730.
 • White, H. (1987). The content of the form: Narrative discourse and historical representation. Baltimore and London: The Johns Hopkins University.
 • Yılmaz, K. (2013). Postmodernist tarih yaklaşımı: Postmodernizmin tarih eğitimi için doğurguları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S. 34; Denizli, s. 197-209.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Review Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8369-800X
Author: Refik TURAN (Primary Author)
Institution: Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi ABD
Country: Turkey


Bibtex @book review { tuhed407355, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {186 - 200}, doi = {}, title = {Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR}, key = {cite}, author = {TURAN, Refik} }
APA TURAN, R . (2018). Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR. Turkish History Education Journal, 7 (1), 186-200. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/407355
MLA TURAN, R . "Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR". Turkish History Education Journal 7 (2018): 186-200 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/36775/407355>
Chicago TURAN, R . "Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR". Turkish History Education Journal 7 (2018): 186-200
RIS TY - JOUR T1 - Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR AU - Refik TURAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 200 VL - 7 IS - 1 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR %A Refik TURAN %T Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD TURAN, Refik . "Yayın Kritiği: GEÇMİŞİ SUSTURMAK; TARİHİN ÜRETİLMESİ VE İKTİDAR". Turkish History Education Journal 7 / 1 (April 2018): 186-200.