Year 2018, Volume 7, Issue 2, Pages 271 - 296 2018-10-20

FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI
EARLY MODERN EUROPE in MOVIES

Kezban ACAR KAPLAN [1]

146 223

1450’lerden 1750’lere kadar uzanan ve “Yeniçağ” veya Erken Modern Dönem olarak adlandırılan zaman aralığı, Rönesans, Coğrafi Keşifler, Reform, Mezhep Savaşları gibi gelişmelerin görüldüğü, Mutlak Monarşilerin ve Anayasal Monarşilerin geliştiği, değişime uğradığı çok önemli bir dönemdir. Avrupa tarihinde çok önemli bir yere sahip olan; Rönesans ve özellikle Coğrafi Keşiflerden dolayı dünyanın başka yerlerinde de etkiler yaratan bu dönem, batıda birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak filmlerde Yeniçağ konusu hiçbir çalışmada incelenmemiştir. Bu araştırma, Zevk ve Istırap (1965), 1492: Cennetin Keşfi (1992), Luther (2003), Her Devrin Adamı (1966), Kraliçe Elizabeth (1998), Elizabeth: Altın Çağ (2007), Cromwell (1970), Kraliçe Margot (1994) ve Üç Silahşorlar (1993) filmlerinden yola çıkarak, Yeniçağ ’da ortaya çıkmış bazı olayların sinemada nasıl ele alındığını ve yorumlandığını analiz etmeyi ve filmlerin tarih eğitiminin bir materyali olarak kullanılıp kullanılamayacağını değerlendirmeyi amaçlar.

Extending from the 1450s to the 1750s Early Modern Europe was an important period during which many significant events and developments such as Renaissance, the Discoveries, Reform, the Thirty-Year Wars, the rise of absolute monarchies and/or constitutional monarchies took place. Due to some developments such as Renaissance and the Discoveries, Early Modern Era was also an important time period not only in Europe but also in many other regions of the World. Because of this, it has become a subject of many scholarly studies in the West. But neither in Turkey nor in the West, has Early Modern Europe in films appeared to be a subject of any scholarly study. This article, based on the analysis of some movies such as Agony and Ecstasy (1965), 1492: The Conquest of Paradise (1992), Luther (2003), A Man for All Seasons (1966), Cromwell (1970), Queen Elizabeth (1998), Elizabeth: Golden Age (2007), La Reine Margot (1994) and The Three Musketeers (1993), aims to examine how some historical events were described in movies. It also seeks to show whether or not films can be used a material of history teaching.

 • Ağaoğulları, M. A., Köker, L. (2017). Kral-Devlet ya da Ölümlü Tanrı, Ankara: İmge Kitabevi.
 • Aktekin, S. Çoban, Z. (2012). Tarih Derslerinde Tarihi Film ve Dizilerin Kullanımına İlişkin Öğretmen ve Öğrenci Görüşleri: Trabzon Örneği. Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 13, 141-160.
 • Bozkurt, N., Bayındır, N. (2015). Öğretmen Adaylarının Tarih Eğitiminde Popüler Olan Tarih Yapımları Hakkındaki Görüşleri. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 2/4, ss. 205-215.
 • Briley, R. (2002). From the Editor: Teaching Film and History. OAH Magazine of History, 16/4, ss. 3-4.
 • Carlyle, T. (1843). Past and Present. London: Chapman and Hall.
 • Chambers, M. Barbara Hanawalt, B., Rabb, T. K., Isser, W., Grew, R. (1999). The Western Experience, Seventh Edition, Volume II: Since the Sixteenth Century. Boston, New York: McGraw-Hill College.
 • Cook, D. D. editor (2017). Luther on Leadership: Leadership Insights from the Great Reformer Eugene. Or.: Wipf & Stock Publishers.
 • Çengen, N., Özcan D. (2013). Günümüz Ortaöğretim 10. Sınıf Tarih Ders Kitabı İle Muhteşem Yüzyıl İsimli Televizyon Dizisindeki “Kanuni Sultan Süleyman Dönemi" Söylemlerinin Gösterge Bilimsel Açıdan Karşılaştırılması. Turkish History Education Journal, 2/1, ss. 76-101.
 • Demircioğlu, İ. H. (2007). Tarih Öğretiminde Filmlerin Yeri ve Önemi. Bilig, 42, ss. 77-93.
 • Duckworth, J. B. (1978). Education Through Film: A New Approach to Learning. The Phi Delta Kappan, 60/4, ss. 303-304.
 • Elliott, B. J. (1977). Genesis of the History Teaching Film. Teaching History, 19, ss. 3-6.
 • Finlay, R. (2008). Venice Besieged: Politics and Diplomacy in the Italian Wars, 1494–1534. Aldershot: Ashgate.
 • Goldin, I., Kutarna, C. (2016). Age of Discovery: Navigating the Risks and Rewards of Our New Renaissance, New York: St. Martin's Press.
 • Gwynne T., Willis, I. (1974). The Role of Feature Films in the Teaching of History. Teaching History, 3/11, ss. 204-208.
 • Hazard, P. (1999). Batı Düşüncesindeki Büyük Değişme, çeviren Erol Güngör, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Ishikawa, C. editor. (2004). Spain in the Age of Exploration, 1492-1819. Nebraska: University of Nebraska Press.
 • Jackson, M. A. (1970). The Future Role of Films in History. The History Teacher, 3/3, ss. 10-22.
 • Jackson, M. A. (1973). Film as a Source Material: Some Preliminary Notes Toward a Methodology. The Journal of Interdisciplinary History, 4/1, ss. 73-80.
 • Kaes, A. (1990). History and Film: Public Memory in the Age of Electronic Dissemination. History and Memory, 2/1, ss. 111-129.
 • Kaya, R., Günal, H. (2015). Tarih Öğretmenlerinin Muhteşem Yüzyıl Dizisi Özelinde Tarih Konulu Film ve Dizilerin Öğretimde Kullanımına Yönelik Görüşleri. Türk Tarih Eğitimi Dergisi, 4/1, ss. 1-48.
 • Kishlansky, M. A., Geary, P., O'Brien, P. (1997). Civilization in the West: Since 1789, 3rd Edition. New York: Longman.
 • Lee, S. J. (2009). Avrupa Tarihinden Kesitler, 1494-1789. Çeviren Ertürk Demirel. Ankara: Dost.
 • Lieberfeld, D. (2007). Teaching about War through Film and Literature. Political Science and Politics, 40/3, ss. 571-574.
 • Love, R. S. (2006). Maritime Exploration in the Age of Discovery, 1415-1800. Westport, Conn.: Greenwood Press.
 • Luther, M. (1883). First Principles of the Reformation; or, The Ninety-Five Theses and the Three Primary Works of Luther Translated into English. London: J. Murray.
 • Luther, M. (2006). Concerning Christian Liberty; with Letter of Martin Luther to Pope Leo X, [S.l.]: Project Gutenberg.
 • Michalczyk, J. J. (1976). The Teaching of French Civilization through Film on the University Level. The French Review, 50/2, ss. 227-235.
 • Nunn, G. E. (1935). The Imago Mundi and Columbus. The American Historical Review, 40/4, ss. 646-661.
 • Ocak, G., Selimoğlu, S. (2016). Tarih Öğretiminde Tarih Dizilerinin Kullanımına İlişkin Öğrenci Görüşleri-Nitel Bir Analiz-. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24/1, ss. 431-452.
 • Ooten, M. ve Trembanis, S. (2007). Filming Eugenics: Teaching the History of Eugenics Through Film. The Public Historian, 29/3, ss. 145-155.
 • Öztaş, S. (2008). Tarih Öğretimi ve Filmler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16/2, ss. 543-556.
 • Öztaş, S. Anıl, N. K., Kılıç, B. (2013). Tarihi Film veya Tarihi Dizilerin Tarihe İlgiyi Arttırmada Etkisine İlişkin MYO Öğrencilerinin Görüşleri. Electronic Journal of Vocational Colleges. UMYOS Özel Sayı, ss. 107-120.
 • Öztaş, S. (2015). Tarih Öğretiminde Tarihî Film ve Tarihî Dizilerin Kullanılmasına İlişkin Tarih Bölümü Öğrencilerinin Görüşleri (Kırklareli Üniversitesi Örneği), Turkish History Education Journal, 4/2, ss. 1-37.
 • Perry, M. (1997). Western Civilization. A Brief History. Volume II: From the 1400s. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
 • Pfaff, F. (2014). Film and the Teaching of Foreign Languages and Cultures. CLA Journal, 57/4, ss. 279-284.
 • Pinhey, L. (2002). Using Film to Teach History: An ERIC/ChESS Sample. OAH Magazine of History, 16/4, ss. 45-47.
 • Raack, R.C., Smith, A. M., Raack, M. L. (1973). The Documentary Film in History Teaching: An Experimental Course. The History Teacher, 6/2, ss. 281-294.
 • Rachewiltz, I. (1972). Prester John and Europe's Discovery of East Asia. Canberra: Australian National University Press.
 • Randell, K. and Tarr R. (2008). Access to History: Luther and the German Reformation 1517-55, 3rd Edition. London: Hodder Education.
 • Roberts, M., Wolfson, R. (1977). Teaching with Film. History, 62/205, ss. 249-251.
 • Shaw, C. (1993). Julius II: The Warrior Pope. Cambridge, MA: Blackwell Publishers.
 • Stoddard J. D., Marcus, A. S. (2010). More Than "Showing What Happened": Exploring the Potential of Teaching History with Film. The High School Journal, 93/2, ss. 83-90.
 • Sturma, M. (2001). Teaching American History with Feature Film. Australasian Journal of American Studies, 20/1, ss. 66-75.
 • Washington, I. (1828). A History of the Life and Voyages of Christopher Columbus, New-York: G. & C. Carvill.
 • Weinstein, P. B. (2001). Movies as the Gateway to History: The History and Film Project. The History Teacher, 35/1, ss. 27-48.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Research & Theoretical Articles
Authors

Author: Kezban ACAR KAPLAN (Primary Author)
Institution: CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: October 20, 2018

Bibtex @research article { tuhed421100, journal = {Turkish History Education Journal}, issn = {}, eissn = {2147-4516}, address = {Ahmet ŞİMŞEK}, year = {2018}, volume = {7}, pages = {271 - 296}, doi = {10.17497/tuhed.421100}, title = {FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI}, key = {cite}, author = {ACAR KAPLAN, Kezban} }
APA ACAR KAPLAN, K . (2018). FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI. Turkish History Education Journal, 7 (2), 271-296. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/421100
MLA ACAR KAPLAN, K . "FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI". Turkish History Education Journal 7 (2018): 271-296 <http://dergipark.org.tr/tuhed/issue/39129/421100>
Chicago ACAR KAPLAN, K . "FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI". Turkish History Education Journal 7 (2018): 271-296
RIS TY - JOUR T1 - FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI AU - Kezban ACAR KAPLAN Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Turkish History Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 271 EP - 296 VL - 7 IS - 2 SN - -2147-4516 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish History Education Journal FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI %A Kezban ACAR KAPLAN %T FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI %D 2018 %J Turkish History Education Journal %P -2147-4516 %V 7 %N 2 %R %U
ISNAD ACAR KAPLAN, Kezban . "FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI". Turkish History Education Journal 7 / 2 (October 2018): 271-296.
AMA ACAR KAPLAN K . FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI. TUHED. 2018; 7(2): 271-296.
Vancouver ACAR KAPLAN K . FİLMLERDEKİ YENİÇAĞ AVRUPA’SI. Turkish History Education Journal. 2018; 7(2): 296-271.