Aim

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (TUJES)'nin amacı, Mühendislik & Mimarlık alanlarındaki çalışmalarının tüm yönleri ve uygulamaları ile ilgili orijinal araştırma ve derleme makaleleri, akademi ve endüstrinin ilgili alanları ile paylaşmaktır. İlgili Mühendislik & Mimarlık alanlarındaki tüm disiplinlerde gelişen teknolojiler hakkında ulusal ve uluslararası çapta bilgi paylaşımı için güvenilir bir ortam hazırlamak derginin temel hedefini oluşturmaktadır.


Scope

Dergi kapsamında öncelikli mühendislik alanları Elektrik ve Elektronik, Hava ve Uzay, Jeoloji, Kimya, Gıda, Endüstri, Makine, Metalurji, Çevre, İmalat, Bilgisayar, İnşaat ve Ortak Disiplinlerdir. Ayrıca Biyotıp, Biyomühendislik, Bilgisayar Bilimleri (Bilgi Sistemleri, Disiplinler Arası Uygulamalar, Donanım ve Mimari, Sibernitik, Teori ve Metotlar, Yapay Zeka, Yazılım Mühendisliği), Enerji ve Yakıtlar, Görüntüleme Bilimi ve Fotoğraf Teknolojisi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Hücre ve Doku Mühendisliği, Jeokimya ve Jeofizik, Jeoloji, Malzeme Bilimleri (Kaplamalar ve Filmler, Kompozitler, Kâğıt ve Ahşap, Ortak Disiplinler, Seramik, Tekstil, Özellik ve Test), Nanobilim ve Nanoteknoloji, Otomasyon ve Kontrol Sistemleri, Polimer Bilimi, Robotik, Savunma Bilimleri, Telekomünikasyon, Meteoroloji ve Atmosferik Bilimler alanlarında aşağıdaki verilmiş kapsamda hazırlanmış makaleler de değerlendirilmeye alınmaktadır.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (TUJES) aşağıda verilen kapsamda makaleleri yayınlamaktadır;

 • En son teknolojik gelişmelere yönelik (state-of-the-art) derlemeler
 • Tüm disiplinlerde süreç geliştirme araştırmaları
 • Yeni süreç tasarımı ve optimizasyon çalışmaları
 • Ürün kalite yönetimi, iyileştirme ve standardizasyon
 • Disiplinler arası mühendislik tasarımı
 • Mühendislikte bilgi yönetimi
 • Mühendislikte sürdürülebilirlik, güvenlik ve standartlar
 • Yeni teori ve metodoloji geliştirme çalışmaları
 • Yaratıcılık ve inovasyon
 • Mühendislikte kalite, güvenilirlik, sağlamlık ve belirsizlik
 • Mühendislik süreçlerinde maliyet analizi çalışmaları

Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı alanlarında öncelik verilen çalışmalar ise, içeriğinde hesaplamalı teori ve yöntem(ler) olan alanlar ile ilgilidir. Mimarlık ve Peyzaj Mimarlığı ile ilgili olan sosyal içerikli alanlar ve çalışmalar bu dergi kapsamında değerlendirmeye alınmamaktadır.

Bu dergideki yayınlanacak tüm makaleler, ilk editör incelemesini takiben alanında uzman ve bağımsız hakemler ile çift kör inceleme sürecinden geçirilmektedir. Dergimize gönderilen eserlerin daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve yayın haklarının verilmemiş olması gerekir. Dergide yayınlanacak yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Gönderimler, kaliteli orijinal araştırma ve derleme makaleleri yanında, tüm disiplinlerinden araştırma notu, teknik not, editöre mektup ve kitap inceleme/tanıtımları şeklinde de olabilir.