Turkic Linguistics and Philology
Cover Image
Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Nurettin DEMİR | http://dergipark.gov.tr/tulip

Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi) dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Kısaltması TULIP’tir. Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Turkic Linguistics and Philology'nin  ilgi alanına girer. Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü yazılar yayımlanır. Teknik altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dergide Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir. Dergide ayrıca doğrudan Türk dilleriyle ilgili olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik yazılar da yayımlanır. Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.

Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır. Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.

Turkic Linguistics and Philology dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder.

Turkic Linguistics and Philology ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan araştırmacıları buluşturma amacını taşır. 

Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya hazırlayabilir.

Dergimiz 30 Aralık 2018'de yayımlanması planlanan yeni sayı için yazı kabulüne başlamıştır.

Bu sayıya yazı gönderimi için son tarih 15 Kasım 2018'dir.


The journal of Turkic Linguistics and Philology (TULIP) is an internationally refereed linguistics and philology journal. It is published twice a year. All Turkic languages, including historical periods, are of interest to Turkic Linguistics and Philology. The journal accepts articles dealing with Turkic Languages, such as compilations, texts gathered from the field, and historical texts. Papers such as translations, reviews, critiques, news, announcements, letters to the editor are welcome in the journal. Audio and video recordings of texts are considered for inclusion, as long as they are supported by our technical infrastructure. In addition, studies related to Turkish language teaching, as a native and foreign language, are also viable topics. Theoretical frameworks that are not directly related to Turkic languages, but are of theoretical and methodological value to the research of Turkic languages are also welcome. Articles which were originally published in another language may be accepted as translations as long as their potential contributions to the field is established when it is accessed in Turkish and it is declared as a translation of an existing article.

Researchers working on topics that are of interest to the journal are invited to submit their papers. Adherence to academic research methods and ethical rules is expected in all manuscripts. No priority will be given to any authors, texts, or institutions in the publication of an issue.  All submissions to the journal go through the same peer-review process.

The journal of Turkic Linguistics and Philology considers critiques, reviews and announcements of academic publications related to the field important, and encourages the writing and publishing of such papers, provided that the “work” is highlighted.

The journal of Turkic Linguistics and Philology aims to bring together researchers from different countries who are working in related  topics.

The Journal Editorial Board may publish special issues, dedicated issues and files whenever members see the need.

                                                              

 


Turkic Linguistics and Philology

Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Nurettin DEMİR | http://dergipark.gov.tr/tulip
Cover Image

1.201

2.043

Turkic Linguistics and Philology (Türk Dilbilimi ve Filolojisi) dergisi; uluslararası, hakemli bir dilbilim ve filoloji dergisidir. Yılda iki sayı yayımlanır. Kısaltması TULIP’tir. Türk dillerinin tamamı, tarihi dönemleri de dahil olmak üzere, Turkic Linguistics and Philology'nin  ilgi alanına girer. Dergide Türk dilleri hakkında araştırma, derleme, alandan derlenmiş metin, tarihi metin, çeviri, değerlendirme, eleştiri, haber, duyuru, editöre mektup türü yazılar yayımlanır. Teknik altyapımızın uygun olması durumunda metinlere ait ses ve görüntü kaydına yer verilmesi düşünülmektedir. Bunun yanı sıra dergide Türk dillerinin anadili ve yabancı dil olarak öğretimiyle ilgili çalışmalara da yer verilir. Dergide ayrıca doğrudan Türk dilleriyle ilgili olmamakla birlikte Türk dillerinin araştırılması açısından önemli olduğu düşünülen teorik yazılar da yayımlanır. Başka bir dilde yayımlanmış olmakla birlikte Türkçe ulaşılır olmasında yarar görülen yazılar çeviri oldukları belirtilmek suretiyle dergide yayımlanabilir.

Derginin ilgi alanına giren konularda araştırma yapan akademisyenler dergiye yazı gönderebilir. Yazılarda akademik araştırma yöntemlerine ve etik kurallara uygunluk aranır. Dergide yazı yayımlama konusunda öncelikli yazar, yazı ve kurum yoktur, dergiye gelen bütün yazılar aynı değerlendirme süreçlerinden geçer.

Turkic Linguistics and Philology dergisi ilgi alanına giren konulardaki akademik yayınlarla ilgili eleştiri, değerlendirme, tanıtma yazılarını önemser, bu tür yazıların yazılmasını ve yayımlanmasını, eser merkezli olmak kaydıyla, teşvik eder.

Turkic Linguistics and Philology ilgi alanına giren konularda farklı ülkelerde çalışan araştırmacıları buluşturma amacını taşır. 

Dergi Yayın Kurulu uygun gördüğü konularda özel sayı, armağan sayı ve dosya hazırlayabilir.

Dergimiz 30 Aralık 2018'de yayımlanması planlanan yeni sayı için yazı kabulüne başlamıştır.

Bu sayıya yazı gönderimi için son tarih 15 Kasım 2018'dir.


The journal of Turkic Linguistics and Philology (TULIP) is an internationally refereed linguistics and philology journal. It is published twice a year. All Turkic languages, including historical periods, are of interest to Turkic Linguistics and Philology. The journal accepts articles dealing with Turkic Languages, such as compilations, texts gathered from the field, and historical texts. Papers such as translations, reviews, critiques, news, announcements, letters to the editor are welcome in the journal. Audio and video recordings of texts are considered for inclusion, as long as they are supported by our technical infrastructure. In addition, studies related to Turkish language teaching, as a native and foreign language, are also viable topics. Theoretical frameworks that are not directly related to Turkic languages, but are of theoretical and methodological value to the research of Turkic languages are also welcome. Articles which were originally published in another language may be accepted as translations as long as their potential contributions to the field is established when it is accessed in Turkish and it is declared as a translation of an existing article.

Researchers working on topics that are of interest to the journal are invited to submit their papers. Adherence to academic research methods and ethical rules is expected in all manuscripts. No priority will be given to any authors, texts, or institutions in the publication of an issue.  All submissions to the journal go through the same peer-review process.

The journal of Turkic Linguistics and Philology considers critiques, reviews and announcements of academic publications related to the field important, and encourages the writing and publishing of such papers, provided that the “work” is highlighted.

The journal of Turkic Linguistics and Philology aims to bring together researchers from different countries who are working in related  topics.

The Journal Editorial Board may publish special issues, dedicated issues and files whenever members see the need.