The Journal of Turkic Language and Literature Surveys (TULLIS)
Cover Image
e-ISSN 2536-4510 | Period Biannually | Founded: 2016 | Publisher Kamil Ali GIYNAŞ |

8.269

18.959

Tullis'in tarandığı dizinler ve veritabanları:

1485714858

  14856   14859    14860   14861  14869   14870  14871  14872  14873