Turist Rehberliği Dergisi, 29-30 Nisan 2019 tarihinde Adnan Menderes Üniversitesi, Turizm Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 2. Turizm Rehberliği Kongresi'nde sunulan bildirilerin, derginin yazım kurallarına uygun olarak düzenlenerek hakem sürecinden geçmesi koşuluyla yayınlanması hususunda destek vermektedir. 

Konuya ilişkin duyuru, ilgili kongrenin resmi web sayfasında da ilan edilmiştir. 

Turist Rehberliği Dergisine makale yüklerken, makaleye ilişkin "intihal raporu"nun da sisteme ek dosya olarak yüklemeniz beklenmektedirBu doğrultuda söz konusu makalenizle birlikte ayrı dosya olarak, intihal raporunuzu da (Turnitin ve/veya Ithenticate vb.) pdf dosyası olarak yükleyiniz. İlgili raporda makalenizin başlığı ve yazarlarının isimleri ve alıntı yüzdelik kısmı mutlaka görünecek şekilde olmalıdır. 

We invite you to send scientific papers to Journal of Tour Guiding

Accordingly, your studies published by JOTOG will make a significant contribution to the tour guiding field.

Note: Please, visit article formatting page for rules of format.