Aim

DEGİ HAKKINDA:

Türk Hidrolik Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  Hidrolik dahil tüm Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Dergi dili Türkçe ve İngilizce'dir. (Turkish Journal of Hydraulic)

Türkiye Hidrolik Dergisi, Uluslararası hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır. Mühendislik ve Bilim alanlarındaki orijinal makaleleri kabul eder. Dergi Türkçe ve İngilizcedir. Türkiye Hidrolik Dergisi (TURHIDDER), Mühendislik ve Teknoloji Araştırmalarında ortaya çıkan / güncel çalışmalar alanında hakemli, yüksek kaliteli, orijinal makaleler yayınlamaya adanmış bir Uluslararası Açık Erişim dergisidir.

Derginin kapsadığı konu alanları,

Kimya Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği (Hidrolik, İnşaat, Karayolu, Mekanik, Geoteknik ..)

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Mühendisliği

Elektronik araştırma

Endüstri Mühendisliği

Makine Mühendisliği

TURHIDDER dergisi, yazarların dergiye katkıda bulunmaları için bir platform oluşturmak için disiplinde geniş bir alan yelpazesi içerir ve editör ofisi, yayınlama kalitesi için sunulan yazılar için bir hakem inceleme süreci vaat eder. 

ABOUT JOURNAL: 

Turkish Journal of Hydraulic  is an International, refereed, academic and open-access journal. It is published as two issues a year. It accepts original articles in Engineering and Science fields. The journal is in Turkish and English. Turkish Journal of Hydraulic(TUJOH) is an International Open Access journal devoted to publishing peer-reviewed, high quality, original papers in the field of emerging/current studies in Engineering and Technology Research.

The subject areas covered by this journal are,

Chemical Engineering

Civil Engineering (Hydraulic, Building, Highway, Mecanic, Geotechnic ..)

Computer Engineering

Electrical Engineering

Electronic Research

Industrial Engineering

Mechanical Engineering

The journal TUJOH includes a wide range of fields in its discipline to create a platform for the authors to make their contribution towards the journal and the editorial office promises a peer review process for the submitted manuscripts for the quality of publishing.

Scope

Türk Hidrolik Dergisi, uluslararası, hakemli, akademik ve açık erişimli bir dergidir. Yılda iki sayı olarak yayınlanmaktadır.  Mühendislik ve Fen alanlarında özgün makaleleri kabul etmektedir. Dergi dili Türkçe ve İngilizce'dir. (Turkish Journal of Hydraulic)

Turkish Journal of Hydraulics  is an International, refereed, academic and open-access journal. It is published as two issues a year. It accepts original articles in Engineering and Science fields. The journal is in Turkish and English.