Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)
Cover Image
e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches written in Turkish or English related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.

Announcement 1: TURCOMAT will become electronic only and will no longer print paper.

Announcement 2:  4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) organized by Turkbilmat Education Services will be held on September 26-27-28, 2019 in Çeşme, hosted by Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education. For more information 

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)

e-ISSN 1309-4653 | Period Tri-annual | Founded: 2009 | Publisher Türkbilmat Eğitim Hizmetleri |
Cover Image

82.122

251.651

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) is an international refereed (peer-reviewed) journal and published three issues per year (April, August and December) by TURKBILMAT Education Services. The Journal publishes educational researches written in Turkish or English related to mathematics education (See focus and scope). The journal is devoted to action researcher mathematics teachers, teacher educators, researchers, computer education and mathematics teacher candidates, foundations and people who are interested in mathematics education.

Announcement 1: TURCOMAT will become electronic only and will no longer print paper.

Announcement 2:  4th International Symposium of Turkish Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) organized by Turkbilmat Education Services will be held on September 26-27-28, 2019 in Çeşme, hosted by Dokuz Eylül University, Buca Faculty of Education. For more information 

Volume 10 - Issue 1 - Apr 2019
 1. Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 1 - 29
  Yasemin Gülbahar, Serhat Bahadır Kert, Filiz Kalelioğlu
 2. Dinamik Matematik Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin Türev Kavramının Geometrik Boyutuna Yönelik Anlamalarına Etkisi
  Pages 30 - 58
  Erdem Çekmez, Adnan Baki
 3. Ortaokul Matematik Öğretmeni Adaylarının İspat Şemaları ve Bu Şemaları Ortaya Koyan İfadelerinin İncelenmesi
  Pages 59 - 100
  Emine Gaye Çontay, Asuman Duatepe Paksu
 4. Model Oluşturma Etkinliklerinde Bilişsel Araç Kullanımının Öğrenci Düşünme Becerilerine Etkisi
  Pages 101 - 129
  Derya Akyol, Polat Şendurur
 5. Dörtgenlerin İlişkilendirme Becerisinin Gelişimine Yönelik Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Erişi Düzeylerine Etkisi
  Pages 130 - 156
  Esra Balgalmış, Emine Işık-Ceyhan
 6. İkinci Dereceden Fonksiyonların Öğrenilmesi Sürecinde Öğrencilerin Nicel Muhakemelerini Tetikleyen Bir Öğretim Dizisi
  Pages 157 - 194
  Aytuğ Özaltun Çelik, Esra Bukova Güzel
 7. 7. ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Nicel Karşılaştırma İçeren Orantısal Akıl Yürütme Problemlerinde Kullandıkları Stratejiler
  Pages 195 - 216
  Hilal Kahraman, Elif Kul, Tuba Aydoğdu İskenderoglu
 8. Matematikte Akademik Yılmazlık Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Pages 217 - 231
  Ümit Pekdemir, Hikmet Yazıcı, Fatma Altun, Cansu Tosun
 9. Matematik Öğretmeni Adaylarının Fark Etme Becerilerinin İncelenmesi
  Pages 232 - 259
  Berna Tataroğlu Taşdan
 10. Bilgisayar Destekli Soyut Cebir Öğretiminin Başarıya ve Matematiğe Karşı Tutuma Etkisi: ISETL Örneği
  Pages 260 - 289
  Serpil Yorgancı