Değerli Bilim İnsanları;

Türkiye Eğitim Dergisi (TED)'nin ana amacı, (i) eğitim ve okulu çağdaş gelişmeler ve kültür tartışmaları bağlamında ele almak, (ii) özgün, yerli bir eğitim ve okul tasarımının geliştirilmesine katkı verecek çalışmalara akademik zemin oluşturmaktır.

Bu minvalde kaleme alınmış, özgün, teorik ve uygulamalı çalışmaları dergimize göndererek katkı vermeye davet ediyoruz. 

Dergi Yayım Kurulu