Year 2018, Volume 3, Issue 2, Pages 47 - 65 2018-12-24

Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme

Banu Ulusu [1] , Talat Aytan [2]

49 208

Zaman içinde değişime uğrayan eğitim politikaları doğrultusunda birçok öğretim programı oluşturulmuştur. Cumhuriyetin ilanından günümüze kadar Türkçe öğretiminde çok önemli gelişmeler meydana gelmiştir. Fuat Baymur[1], Cumhuriyet döneminde Türkçe öğretimi başta olmak üzere diğer alanlardaki çalışmalarıyla tanınmış bir eğitimcidir. Haydar Ediskun[2] ve Baha Dürder[3] ise “kendi kendini yetiştirme” metoduyla kaleme aldıkları Türkçe öğretimi kitabı ile o dönemdeki Türkçe öğretmenlerine ve alana ilgi duyan kişilere yön vermiştir. Bu bağlamda çalışmanın amacı, öncelikle bu iki çalışmayı tanıtmak, söz konusu yazarların Türkçe Öğretimi alanındaki çalışmalarını günümüz Türkçe eğitimi alanındaki kavram dünyası ile değerlendirmektir. Bu çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. Çalışmaları incelemede ise doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada araştırma verisi olarak; Fuat Baymur ’un Türkçe Öğretimi (1948) ile Haydar Ediskun ve Baha Dürder ’in Türkçe Öğretimi (1949) kitapları ele alınmıştır. Bu iki çalışma incelenirken dönemin öğretim programları da göz önünde bulundurulmuştur. Baymur’un çalışmasında sözlü ifade nasıl geliştirilir, öğretmen öğrenciyle nasıl konuşmalıdır, imla ve tahrir çalışmaları nasıl düzeltilir gibi alanla ilgili birçok tavsiyede bulunulmuştur.Türkçe öğretim programları, Türkçe öğretiminin amaçları ve ilkeleri hakkında bilgiler verilmiştir. Ediskun ve Dürder’in çalışmasında ise kendi kendini yetiştirme metodu açıklanmıştır. Dilbilgisi, okuma, sözlü ve yazılı ifade müfredatları ele alınarak çeşitli örnekler, planlar ve açıklamalar sunulmuştur. Değerlendirme sonucunda Türkçe öğretiminin modern kavramlarının o dönemin söz varlığı içinde sözcük veya sözcük grubu olarak yer aldığı görülmüştür. İncelenen çalışmalarda yer alan artistik okuma, hareki plan, kendi kendini yetiştirme metodu, çocuğa görelik, drama, planlı yazma, resimden hareketle yazma, kendi kendini düzeltme, ödev düzeltme, akran değerlendirmesi gibi birçok kavram ve yaklaşımın günümüz eğitim anlayışından izler taşıdığı müşahede edilmiştir.

Türkçe Öğretimi, Fuat Baymur, Haydar Ediskun, Baha Dürder
 • Baymur, F. (1948) Türkçe Öğretimi, 4. Baskı, İnkılap: İstanbul.
 • Baha Dürder’in hayatı, http://www.biyografya.com/biyografi/92 Erişim Tarihi: 19.12.2017)
 • Calp, M. (2010) Özel Eğitim Alanı Olarak Türkçe Öğretimi, 4. Baskı, Nobel: Ankara.
 • Cevizci, A. (2010) Eğitim Sözlüğü, 1.Baskı, Say: İstanbul.
 • Çevik Ceran, D. (2015). Türkçe Öğretimi Adaylarının Yazma İle İlgili Kavramları Anlama düzeyleri ve Kavram Yanılgıları. International Journal of Language Academy, 3, 149-166. (20.12.2017 tarihinde http://ijla.net/Makaleler/ adresinden erişildi).
 • Ediskun, H. ve Dürder, B. (1949) Türkçe Öğretimi, 1.Baskı, Remzi: İstanbul.
 • Fuat Baymur ’un hayatı, http://www.oktayaras.com/fuat-baymur/tr/29024 (Erişim Tarihi: 19.12.2017)
 • Haydar Ediskun ’un hayatı, http://www.filozof.net/Turkce/edebiyat/edebi-sahsiyetler Erişim Tarihi: 19.12.2017)
 • Güzel, A. ve Karatay, H. (Ed.), (2014) Türkçe Öğretimi El Kitabı, 2. Baskı, Pegem: Ankara.
 • Karasar, N. (2016) Bilimsel Araştırma Yöntemi, 32. Baskı, Nobel: Ankara.
 • Kutlubay, H. (2015) 1928’den Günümüze Kadar Türkçe Öğretimi Programlarında Dil Bilgisi Öğretiminin Durumu, Pamukkale Üniversitesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Özbay, M. (2014) Türkçe Özel Öğretim Yöntemleri 1, 7.Baskı, Öncü: Ankara.
 • Saban, A. ve Ersoy, A. (2016) Eğitimde Nitel Araştırma Desenleri, 1.Baskı, Anı: Ankara.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2006) Cumhuriyet Dönemi İlköğretim Okulları Türkçe Programları, 1.Basım, Nobel: Ankara.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016) Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 10. Baskı, Seçkin: Ankara.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Banu Ulusu
Institution: İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Talat Aytan
Institution: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { turkegitimdergisi436721, journal = {Türkiye Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2587-1390}, address = {Ali Fuat ARICI}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {47 - 65}, doi = {}, title = {Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Ulusu, Banu and Aytan, Talat} }
APA Ulusu, B , Aytan, T . (2018). Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme. Türkiye Eğitim Dergisi, 3 (2), 47-65. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turkegitimdergisi/issue/41487/436721
MLA Ulusu, B , Aytan, T . "Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme". Türkiye Eğitim Dergisi 3 (2018): 47-65 <http://dergipark.org.tr/turkegitimdergisi/issue/41487/436721>
Chicago Ulusu, B , Aytan, T . "Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme". Türkiye Eğitim Dergisi 3 (2018): 47-65
RIS TY - JOUR T1 - Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme AU - Banu Ulusu , Talat Aytan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 65 VL - 3 IS - 2 SN - -2587-1390 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Eğitim Dergisi Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme %A Banu Ulusu , Talat Aytan %T Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme %D 2018 %J Türkiye Eğitim Dergisi %P -2587-1390 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Ulusu, Banu , Aytan, Talat . "Cumhuriyet’in İlk Çeyreğinde Türkçe Öğretimi Üzerine Yazılan İki Çalışma Üzerine Bir Değerlendirme". Türkiye Eğitim Dergisi 3 / 2 (December 2018): 47-65.