Year 2017, Volume 4, Issue 2, Pages 138 - 144 2017-04-21

Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Atilla TAŞKIN [1] , Ufuk KARADAVUT [2] , Ömer CAMCI [3]

314 1665

Türkiye’de kaz ve ördek gibi kanatlı hayvanların yetiştirilmesi konusunda ciddi girişimlere ihtiyaç duyulmaktadır. Kırşehir ili bu konuda potansiyeli yüksek olan bir ilimizdir. Bu çalışmada Kırşehir ilinde damızlık kaz yetiştiren üreticilerin ve damızlık kazların özellikleri ile damızlık kaz yetiştiriciliğinin başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  Bunun için il genelinde damızlık kaz yetiştiriciliği yapan ve tek aşamalı rastgele olasılık örnekleme yöntemi ile belirlenen işletmeler ile birebir görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerde özel olarak hazırlanmış anket soruları sorulmuş ve alınan cevaplara göre değerlendirme yapılmıştır. Elde edilen verilere korelasyon ve regresyon analizi uygulanmıştır. Ayrıca başarılı üretimin belirleyicilerini tespit için faktör analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak damızlık kaz yetiştiriciliğini etkileyen en önemli faktörlerin üreticilerin gelir durumu, eğitim seviyesi ile kazların hastalık ve zararlılara gösterdiği yüksek tolerans olduğu tespit edilmiştir.

 

Yetiştiriciler, kaz, Kırşehir
 • Aral, Y., Aydın, E. 2007. Türkiye’de kaz yetiştiriciliğinin ekonomik önemi ve kaz ürünlerinin değerlendirilme olanağı. Veteriner Hekimler Derneği Dergisi, 78(3): 31-38.
 • Alpar, R. 1997. Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemlere Giriş-I. Kültür Ofset, Ankara.
 • Arslan, C., Saatçi, M. 2003. Kars yöresi yerli kazlarının yumurta verimi ve kuluçka özellikleri. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 27: 1361-1365.
 • Boz, M.A., Sarıca, M., Yamak, U.S. 2014. Yozgat ilinde kaz yetiştiriciliği. Tavukçuluk Araştırma Dergisi, 11(1): 16-20.
 • Boz, M.A., Sarıca, M., Yamak, U.S. 2017a. Production traits of artificially and naturally hatched geese in intensive and free-range systems I. Growth Traits. British Poultry Science, 58(2): 132-138.
 • Boz, M.A., Sarıca, M., Yamak, U.S. 2017b. Production traits of artificially and naturally hatched geese in ıntensive and free-range systems II. Slaughter, Carcass and Meat-Quality Traits. British Poultry Science, 58(2): 166-176.
 • Çelebi, S. 1999. Erzurum’da yetiştirilen kazların bazı önemli kesim ve karkas özellikleri üzerine bir araştırma. Uluslararası Hayvancılık’99 Kongresi, 21-24 Eylül, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, İzmir.
 • Çelik, B., Bozkurt, Z. 2009. Muş yöresi yerli kazlarında kesim ve karkas özellikleri. Lalahan Hayvancılık Araştırma Enstitüsü Dergisi, 49(1): 37-46.
 • Demir, P., Kırmızıbayrak, T., Yazıcı, K. 2013. Kaz Yetiştiriciliğinin sosyo-ekonomik önemi. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 60(2): 254-258.
 • Karasar, N. 1994. Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler. ISBN 975-954-32-1-6, Ankara.
 • Labatut, M.C. 2002. Goose Production in Chileand South America.”Ed. Buckland, R. and Guy G., Goose Production. p. 93-111”. FAO Animal Production and Health Paper-154, Roma, İtalya.
 • Lukaszewicz, E., Adamski, M., Kowalczyk, A., 2008. Correlations between body measurements and tissue composition of oat-fattened White Koluda geese at 17 weeks of age. British Poultry Science, 49(1): 21-27. Özdamar, K. 2002. Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi. Kaan Yayınları, 4. Baskı, Eskişehir.
 • Parkhurst, R. C., Mountney, J. G., 1987. Poultry Meat and Egg Production. An Avi Book Van Nostrand Reinhold Company, New York, USA.
 • Pingel, H. 2011. Water fowl production for food security. Lohmann İnformation, 46(2): 32-42.
 • Sevinç, G. ve Binici, T., 2016. Kırsal alanda sosyal destek projesi (kasdep) kapsamında kurulan damızlık sığır yetiştiriciliği kooperatiflerinin genel durumu, sorunları ve çözüm önerileri (Şanlıurfa örneği). Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 20(3): 214-222.
 • Shalev, B.A., Pasternak, H. 1999. Genetic-economic evaluation of traits in a goose meat enterprise. British Poutry Science, (40): 221-226.
 • SPSS for Windows 17.0, SPSS Inc., Chicago, IL, USA.
 • Tilki, M., Gül, B., Sarı, M., Önk, K., Işık, S., 2011. Yetiştirici koşullarındaki yerli Türk kazlarının büyüme, kesim ve karkas özellikleri. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 6(3): 209-215.
 • TÜİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu. (http://tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 18.03.2017).
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Atilla TAŞKIN

Author: Ufuk KARADAVUT

Author: Ömer CAMCI

Dates

Publication Date: April 21, 2017

Bibtex @research article { turkjans307421, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {138 - 144}, doi = {}, title = {Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {TAŞKIN, Atilla and KARADAVUT, Ufuk and CAMCI, Ömer} }
APA TAŞKIN, A , KARADAVUT, U , CAMCI, Ö . (2017). Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (2), 138-144. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307421
MLA TAŞKIN, A , KARADAVUT, U , CAMCI, Ö . "Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 138-144 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307421>
Chicago TAŞKIN, A , KARADAVUT, U , CAMCI, Ö . "Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 138-144
RIS TY - JOUR T1 - Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi AU - Atilla TAŞKIN , Ufuk KARADAVUT , Ömer CAMCI Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 138 EP - 144 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %A Atilla TAŞKIN , Ufuk KARADAVUT , Ömer CAMCI %T Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD TAŞKIN, Atilla , KARADAVUT, Ufuk , CAMCI, Ömer . "Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 2 (April 2017): 138-144.
AMA TAŞKIN A , KARADAVUT U , CAMCI Ö . Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. TURKJANS. 2017; 4(2): 138-144.
Vancouver TAŞKIN A , KARADAVUT U , CAMCI Ö . Kırşehir İlindeki Damızlık Kaz Yetiştiriciliğini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(2): 144-138.