Year 2017, Volume 4, Issue 2, Pages 205 - 212 2017-04-21

Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri

Birol KARADOĞAN [1] , Nurhan KESKİN [2]

195 536

Bu çalışmada, Erzincan şartlarında yetiştirilen Karaerik (Cimin) üzüm çeşidine ait klonların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin yanı sıra, fitokimyasal özelliklerinin incelenmesi ve bu özellikler bakımından klonlar arası farklılığın belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, altı adet klonda (Klon 13, Klon 15, Klon 18, Klon 19, Klon 23 ve Klon 30) renk (L*, a*, b*, C, h˚), salkım ağırlığı (g), tane eni (mm), tane boyu (mm), tane ağırlığı (g) gibi fiziksel, pH, Titre edilebilir asitlik (%TA), Suda çözünür kuru madde (%SÇKM), olgunluk indisi (Oİ), şeker, organik asit, C vitamini ve makro-mikro besin elementleri gibi kimyasal özellikler ile fenolik bileşikler gibi fitokimyasal özellikler ele alınmıştır. Renk özellikleri bakımından Klon 23, salkım ağırlığı bakımından Klon 30, tane eni ve tane boyu bakımından Klon 15 ve Klon 13,  tane ağırlığı bakımından yine Klon 15, SÇKM içeriği bakımından Klon 19, makro-mikro besin element içeriği bakımından yine Klon 15, organik asit içeriği bakımından ise Klon 13 öne çıkan klonlar olmuştur. Benzer şekilde, şeker içeriği bakımından 30 no’lu klon ve vitamin C içeriği bakımından ise 13 no’lu klon ön plana çıkmıştır. Fenolik bileşik içeriği bakımından kateşin hariç, klonlar arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiştir.

Karaerik (Vitis vinifera L.), klon, fitokimyasallar, kalite
 • Akpınar, E., Yiğit, D. 2006. Ekolojik faktörlerin Karaerik üzüm çeşidi yetiştiriciliğine etkileri. Doğu Coğrafya Dergisi, 11(16): 39-62.
 • Bevilacqua, A.E, Califano, A.N. 1989. Determination of organic acids in dairy products by high performance liquid chromatography. J Food Sci, 54: 1076-1079.
 • Carreño, J., Martínez, A., Almela, L., Fernández-López, J.A. 1996. Proposal of an index for the objective evaluation of the colour of red table grapes. Food Research International, 28(4): 373-377.
 • Cemeroğlu, B. 2007. Gıda Analizleri. Gıda Teknolojisi Derneği Yayınları. No:34, Ankara. 535.
 • Gözener, B., Kaya, Y., Ankara, Sayılı, M. 2014. Erzincan ili Üzümlü ilçesinde cimin üzümü üretimi ve pazarlama durumu. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 9: 74-80.
 • Kacar, B. 1984. Bitki Besleme. Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yay No:899, Ders Kitabı: 250, Ankara.
 • Kalkan N.N., Öz M.H., Cangi R. 2012. Saruç’un üretim tekniği ve bazı fiziksel-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi Dergisi, 12: 11-18.
 • Karadoğan, B., Kalkan, N.N., Albayrak, S., Öz, M.H. 2014. Karaerik Üzüm Çeşidinde Klon Seleksiyonu. TAGEM 11-336-3-590 No’lu Proje Sonuç Raporu. 37 s. Erzincan.
 • Keskin, N., Bingöl, Ö., Kuru, I.S. 2012. Evaluation of some berry quality characteristics in Vitis vinifera cv. Kalecik Karasi clones. Journal of Agriculture and Biology, 14: 461-464.
 • Keskin, N., Celik, H., Kunter, B., Keskin, S. 2014. A study on total phenolics and vitamin C contents of Kalecik Karasi (Vitis vinifera L.) clones. Pakistan Journal of Agricultural Sciences, 51(1): 131-135.
 • Keskin, N., Keskin, S., Çavuşoğlu, Ş, Şevgin, N., Kunter, B., Karadoğan, B., Kalkan, N.N. 2015. Karaerik (Cimin) Üzüm Çeşidinde Hasat Sonrası UV-C ve Sıcak Su Uygulamalarının Meyve Kalitesi ve Soğukta Muhafaza Üzerine Etkileri. GAP VII. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, s. 34-40.
 • Köse, C. 2002. Karaerik Üzüm Çeşidinin Klon Seleksiyonu İle Islahı Üzerine Bir Araştırma (doktora tezi, basılmamış). Atatürk Üni, Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • Melgarejo, P., Salazar, D.M., Artes, F. 2000. Organic acids and sugars composition of harvested pomegranate fruits. European Food Research and Technology, 211: 185-190.
 • Ough, C.S., Amerine, M.A., 1988. Methods for Analysis on Musts and Wines. 72 John Willey and Sons, New York. s. 377.
 • Pantelić, M., Dabić Zagorac, D., Natić, M., Gašić, U., Jović, S., Vujović, D., Popović Djordjević, J. 2016. Impact of clonal variability on phenolics and radical scavenging activity of grapes and wines: A Study on the Recently Developed Merlot and Cabernet Franc Clones (Vitis vinifera L.). Plos One, 11: 1-15.
 • Rodriguez-Delgado, M.A., Malovana, S., Perez, J.P., Borges, T. and Garcia Montelongo, F.J. 2001. Separation of phenolic compounds by high performence liquid chromatography with absorbance and fluoritmetric detection. Journal of Chromatography A, 912: 249-257.
 • Tahmaz, H. 2009. Kalecik Karası Klon Adaylarının Gelişme, Verim ve Ürün Kalitesi Yönüyle Değerlendirilmesi (yüksek lisans tezi, basılmamış). Ankara Üniv, Fen Bilimleri Enst., Ankara.
 • Yang, J., Xiao, Y.Y. 2013. Grape phytochemicals and associated health benefits. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 53(11): 1202-1225.
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Birol KARADOĞAN

Author: Nurhan KESKİN

Dates

Publication Date: April 21, 2017

Bibtex @research article { turkjans307431, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2017}, volume = {4}, pages = {205 - 212}, doi = {}, title = {Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri}, key = {cite}, author = {KARADOĞAN, Birol and KESKİN, Nurhan} }
APA KARADOĞAN, B , KESKİN, N . (2017). Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 4 (2), 205-212. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307431
MLA KARADOĞAN, B , KESKİN, N . "Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 205-212 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/28719/307431>
Chicago KARADOĞAN, B , KESKİN, N . "Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 (2017): 205-212
RIS TY - JOUR T1 - Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri AU - Birol KARADOĞAN , Nurhan KESKİN Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 205 EP - 212 VL - 4 IS - 2 SN - 2148-3647- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri %A Birol KARADOĞAN , Nurhan KESKİN %T Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri %D 2017 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 4 %N 2 %R %U
ISNAD KARADOĞAN, Birol , KESKİN, Nurhan . "Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 4 / 2 (April 2017): 205-212.
AMA KARADOĞAN B , KESKİN N . Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri. TURKJANS. 2017; 4(2): 205-212.
Vancouver KARADOĞAN B , KESKİN N . Karaerik (Vitis vinifera L. cv. “Karaerik”) Klonlarının Kalite ve Fitokimyasal Özellikleri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi. 2017; 4(2): 212-205.