Year 2018, Volume 5, Issue 4, Pages 433 - 439 2018-10-18

Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)
Determining of the Factors Affecting Organic Vegetables Fruit Consumption of Individuals (The Case of Tokat Province Central Example)

Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU [1]

74 294

Sebze meyve üretimin de ön plana çıkan Tokat ili, organik olarak üretilen meyve-sebze üretiminde de önemli bir yere sahiptir. Üretimin fazla olan ildeki bireylerin meyve-sebze tüketim miktarı, tercihi, alışkanlıklarını, organik üretimi bilme durumu ve organik meyve-sebze tüketimini etkileyen bazı özellikleri belirlemek bu araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Araştırma kapsamın görüşülen 383 bireylerin ortalama yaşı 36.15, %51.96’sı bayan, %81.20’si evli ve 1,727.65 TL/ay geliri olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonucu olarak bireylerin %44.13’ü organik meyve sebze tükettiği belirlenmiştir. Organik meyve-sebze tüketimini etkileyen sosyo-ekonomik faktörler Binarry Logit modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yaş, eğitim durumları, gelir, geleneksel ürün ile organik ürünün farkını bilme, organik ürünleri hijyenik ve kaliteli bulma, bireylerin eşinin çalışması, fazla ödemeye razı olma durumları ve bireylerin çalışma durumu ile tüketme arasında pozitif bir ilişki olduğu gözlenirken cinsiyet arasında negatif bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bireylerin eğitim durumları ve gelirleri artması sonucu organik meyve sebzeye olan eğilim artması olasılıklı. Buda organik meyve tüketiminde gelir ile doğru orantılı bir ilişki olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bireylerin organik ürün tercih etmede pahalı olması pek anlam teşkil etmediği bunun yerine, organik meyve sebzeyi tercih etme de hijyen ve kalitenin etkisi araştırma sonucunda istatistiki olarak bir ilişki olduğu ortaya konulmuştur.

Tokat province, which is also the forefront of vegetable fruit production, also has an important place in the fruit and vegetable production which is produced organically. The aim of this research is to determine the characteristics of fruit and vegetable consumption, preference, habits, knowledge of organic production and organic fruit-vegetable consumption. The study was also interviewed by 383 individuals. The average age of the individuals was 36.15, 51.96% were married, 81.20% were married and 1,727.65 TL / month were income. As a result of the research, 44.13% of the individuals consumed organic fruits and vegetables. Socio-economic factors affecting organic fruit-vegetable consumption were analyzed using the Binarry Logit model. As a result of the analysis, it was observed that there was a positive relationship between age, educational status, income, knowing the difference between traditional product and organic product, finding organic products hygienic and quality, working with individual partners, agreeing to overpay, it was determined that there was a negative relationship between gender. Individuals are likely to have an increased tendency towards organic fruits and vegetables as their educational status and income increase. It is once again revealed that there is a direct correlation with income in organic fruit consumption. It has been shown that preference for organic fruits and vegetables is statistically related to the result of hygiene and quality of research, rather than the fact that individuals prefer expensive organic products.

 • Akgül, A., Çevik, O. 2005. İstatistiksel Analiz Teknikleri. Emek Ofset Ltd. Şti. 2. Baskı. s.y. 428. Ankara.
 • Akgüngör, S., Miran, B., Akbay, C. 2010. Consumer willingness to pay for organic products in urban Turkey. Journal of International Food and Agribusiness Marketing, pp. 299-313.
 • Armağan, G., Özdoğan, M. 2005. Ekolojik yumurta ve tavuk etinin tüketim eğilimleri ve tüketici özelliklerinin belirlenmesi. Hayvansal Üretimi, 46(2): 14-21.
 • Atasay, A., 2006. Bitkisel Üretimde Organik Tarım. Eğridir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Dergisi, Yayın No 1: 1-3, Isparta.
 • Berenson, M.L., Levine, D.M. 1996. Basic Business Statistics Concepts and Applications. Sixth ed. p. 837. Prentice-Hall International, New York.
 • Chen, M.F. 2007. Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic foods in Taiwan: moderating effects of food-related personality traits. Food Quality and Preference, 18: 1008-1021.
 • Ergin, E.A., Özsaçmacı, B. 2011. Turkish consumers’ perceptions and consumption of organic foods. African Journal of Business Management, 5(3): 910-914.
 • Gujarati, N.D. 1992. Essential of Econometrics. Mc Graw Hill. New York. 1999. Temel Ekonometri. Çeviren: Şenesen, Ü., Şenesen. G.G. Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • Hassan, D., Monier-Dilhan, S., Nichèle, V., Simioni, M. 2009. Organic Food Consumption Patterns in France. Pre-Conference Workshop, Diet and Obesity: Role of Prices and Policies August 16.
 • İnci, H., Karakaya, E., Söğüt, B., Şengül, T. 2014. Organic product consumption and customer preferences in urban sections of Bingol province. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 1(2): 255-261.
 • İnci, H., Karakaya, E., Şengül, Y.A. 2017. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler (Diyarbakır ili örneği). KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(2): 137-147.
 • Karaman, S., Özsayın, D., Karahan, H. 2013. Organik yaş meyve ve sebzelerin doğrudan pazarlanmasında tüketici memnuniyeti. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 6(1): 83-87.
 • Millock, K., Hansen, L.G., Wier, M., Andersen, L.M. 2002. Willingness to Pay for Organic Foods: A Comparison between Survey Data and Panel Data from Denmark. http://weber.ucsd.edu/~carsonvs/papers/5065.pdf.
 • Onur, N., Sarper, F., Onur, F. 2017. Farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin sebze-meyve tüketim durumları. The Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 105-123.
 • Sandallıoğlu, A., 2014. Adana İlinde Organik Tarım Ürünleri Tüketimi ve Tüketici Eğilimleri. Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı (Doktora Tezi).
 • Sarıkaya, N. 2007. Organik ürün tüketimini etkileyen faktörler ve tutumlar üzerine bir saha çalışması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(14): 110-125.
 • Stobbelaar, D.J., Casimir, G., Borghuis, J., Marks, I., Meijer, L., Zebeda, S. 2007. A Adolescents' attitudes toward organic food: A survey of 15 to 16 year old school children. Intentional Journal of Consumer Studies, 31(4): 349-356.
 • TÜİK, 2016. Organik Bitkisel Üretim. (www.tuik.gov.tr) (Erişim Tarihi: 28.04.2018)
 • Urena, F., Bernabeu, R., Olmeda, M. 2008. Women, men and organic food: differences in their attitudes and willingness to pay. A Spanish case study. International Journal of Consumer Studies, 32(1): 18-26.
 • Vukosovic, T. 2016. Consumers’ perceptions and behaviors regarding organic fruits and vegetables: Marketing trends for organic food in the twenty-first century. Journal of Internatıonal Food & Agrıbusıness Marketıng, 28(1): 59-73.
 • Yamane, T. 2001. Temel Örnekleme Yöntemleri. Çevirenler: Alptekin Esin, Celal Aydın, M. Akif Bakır, Esen Gürbüzsel, Literatür Yayıncılık, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU

Bibtex @research article { turkjans471213, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {433 - 439}, doi = {10.30910/turkjans.471213}, title = {Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)}, key = {cite}, author = {YÜZBAŞIOĞLU, Rüveyda} }
APA YÜZBAŞIOĞLU, R . (2018). Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (4), 433-439. DOI: 10.30910/turkjans.471213
MLA YÜZBAŞIOĞLU, R . "Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 433-439 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/39809/471213>
Chicago YÜZBAŞIOĞLU, R . "Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 433-439
RIS TY - JOUR T1 - Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği) AU - Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471213 DO - 10.30910/turkjans.471213 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 433 EP - 439 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471213 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471213 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği) %A Rüveyda YÜZBAŞIOĞLU %T Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği) %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471213 %U 10.30910/turkjans.471213
ISNAD YÜZBAŞIOĞLU, Rüveyda . "Bireylerin Organik Sebze-Meyve Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi (Tokat İli Merkezi Örneği)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (October 2018): 433-439. https://doi.org/10.30910/turkjans.471213