Year 2018, Volume 5, Issue 4, Pages 563 - 568 2018-10-18

Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Forage Yield Potentials of Triticale Varieties under Bartın Conditions

Ayşe GENÇ LERMİ [1] , Şahin PALTA [2]

52 131

Bu araştırma Bartın ilinde farklı tritikale çeşitlerinin yem verim potansiyelini belirlemek amacı ile iki yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme deseninde üç tekerrülü olarak kurulmuştur. Denemede materyal olarak Tatlıcak 97, Melez 2001, Mikham 2002, Karma 2000 ve Presto çeşitleri kullanılmıştır. Bitkiler süt olum-hamur olum döneminde iken hasat yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre incelenen özellikler bakımından en yüksek değerler Presto çeşidinden elde edilmiştir. İki yılın birleştirilmiş analizine göre en yüksek yeşil ot verimi, kuru madde verimi ve ham protein verimi sırasıyla 2926.7 kg da-1,  1381 kg da-1 ve 148.9 kg da-1 olarak Presto çeşidinden elde edilmiştir. En yüksek ham protein oranı %11 ile Karma 2000 çeşidinden elde edilmiştir. Tritikale çeşitlerinin bölgeye adaptasyonun iyi olduğu ve yem verimlerinin tatminkâr olduğu sonucuna varılmıştır. Bölgede fazla tanınmayan tritikale bitkisinin tarımının yaygınlaştırılması gerektiği düşünülmektedir.

This study was carried out for two years with the purpose of determining the forage yield potential of different triticale varieties in Bartın province. The study was established as a randomized complete block trial design with three replicates. The plants were harvested during the milk-dough period. According to the results of the research, the highest values were obtained from the Presto variety. According to the combined analysis of the two years, the peak herbage yield, dry matter yield and crude protein yield were obtained from the Presto variety as 2926.7 kg da-1, 1381 kg da-1 and 148.9 kg da-1, respectively. The peak crude protein ratio was obtained from Karma 2000 with 11%. It has been concluded that the triticale varieties have good adaptation to the region and the forage yields are satisfying. It is thought that the cultivation of the triticale plant, which is not well known in the region, should be promoted.

 • Akgün, İ., Kaya, M., Altındal, D. 2007. Isparta ekolojik koşullarında bazı tritikale hat/çeşitlerinin verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. Mediterranean Agricultural Sciences, 20(2): 171-182.
 • Albayrak, S., Güler, M., Töngel, M.Ö. 2004. Effects of seed rates on forage production and hay quality of vetch-triticale mixtures. Asian Journal of Plant Sciences, 3(6): 752-756.
 • Alp, A. 2009. Diyarbakır kuru koşullarında bazı tescilli tritikale (Xtriticosecale Wittmack) çeşitlerinin tarımsal özelliklerinin belirlenmesi. YYÜ Tarım Bilimleri Dergisi, 19(2): 61-70.
 • Altınok, S., Karakaya, A. 2002. Forage yield of different alfalfa cultivars under Ankara conditions. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 26(1): 11-12.
 • AOAC 1990. Official Method of Analysis. 15th. edn. Association of Official Analytical Chemist, Washington, DC.USA. Bilgili, U., Cifci, A.E., Hanoglu, H., Yagdi, K., Acikgoz, E. 2009. Yield and quality of triticale forage. Journal of Food Agriculture and Environment, 7(3&4): 556-560.
 • Büyükburç, U. 1993. Effect of fertilizers and resting on the overgrazed semi- arid ranges of Central Anatolia. XVII. International Grassland Congress, New Zealand-Australia, 62-64.
 • Genç, İ., Ülger, A.C., Yağbasanlar, T. 1989. Türkiye için yeni bir tahıl cinsi tritikale. Hasad Dergisi,5(53): 14-15.
 • Göçmen, N., Özaslan Parlak, A. 2017. Yem bezelyesi ile arpa, yulaf ve tritikale karışım oranlarının belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 5(1): 119-124.
 • Kaplan, M., Yılmaz, M.F., Kara, R. 2015. Variation in hay yield and quality of new triticale lines. Ankara University, Journal of Agricultural Sciences, 21(2015): 50-60.
 • Karadag, Y., Buyukburc, U. 2004. Forage qualities, forage yields and seed yields of some legume–triticale mixtures under rainfed conditions. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B- Soil and Plant Science, 54(3): 140-148.
 • Keleş, G. 2014. Farklı gelişme dönemlerinde hasat edilmiş tritikale hasılında morfolojik unsurların besin değeri. Hayvansal Üretim, 55(1): 1-6.
 • Koch, W.D., Paisley, S. 2002. Forages of All Seasons - cereal crops: management for supplemental and emergency forage. Can. J. Plant Sci, 32: 121-128.
 • Kutlu, İ., Kınacı, G. 2011. Sulu ve Kuru koşullara uygun tritikale genotiplerinde tarımsal özelliklerin belirlenmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi-C Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji 1(1): 71-82.
 • Lithourgidis, A.S., Vasilakoglou, I.B., Dhima, K.V., Dordas, C.A., Yiakoulaki, M.D. 2006. Forage yield and quality of common vetch mixtures with oat and triticale in two seeding ratios. Field Crops Research, 99(2): 106-113.
 • Martin, R.C., Harvey, H.D., Smith, D.L. 1990. Intercropping corn and soybean for silage in a cool temperate region; yield, protein and economic effects. Field Crops Research, 23: 295-310.
 • Mut, Z., Albayrak, S., Töngel, Ö. 2006. Tritikale (Xtriticosecale Wittmack) Hatlarının tane verimi ve bazı özelliklerinin belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Bilimleri Dergisi, 12(1): 56-54.
 • Mut, Z., Erbaş Köse, Ö.D. 2018. Tritikale genotiplerinin tane verimi ve bazı kalite özellikleri. Anadolu Tarim Bilimleri Dergisi, 33(1): 47-55.
 • Önal Aşçı, Ö., Eğritaş, Ö. 2017. Determination of forage yield, some quality properties and competition in common vetch-cereal mixtures. Journal of Agricultural Sciences, 23(2): 242-252.
 • Özkan, U, Şahin Demirbağ, N 2016. Türkiyede kaliteli kaba yem kaynaklarının mevcut durumu. Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, 9(1):23-27.
 • Rauber, R., Schmidtke, K., Kimpel-Freund, H. 2000. Konkurrenz und ertragsvorteile in gemengen aus erbsen (Pisum sativum L.) und hafer (Avena sativa L.). Journal of Agronomy and Crop Science, 185(1): 33-47.
 • Roberts, C.A., Moore, K.I., Johnson, K.D. 1989. Forage quality and yield of wheat-vetch at different stages of maturity and vetch seeding rates. Agronomy Journal, 81(1): 57-60.
 • Subhan, F., Khakwani, A.A., Khan, A.A., Farullah, G., Ali Khan, A., Saddozai, U.K. 2017. Forage and grain production dynamics of triticale sown on different dates under irrigated conditions. Agriculture and Forestry, 63(4): 107-112.
 • Şentürk, Ş., Akgün, İ. 2014. Bazı tritikale genotiplerinin batı geçit bölgesinde verim ve verim unsurlarının belirlenmesi. SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(1): 16-26.
 • Tayyar, Ş., Kahrıman, F. 2016. Biga şartlarında yetiştirilen tritikale genotiplerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(2): 23-31.
 • Yıldırım, S., Özaslan Parlak, A. 2016. Tritikale ile bezelye, bakla ve fiğ karışım oranlarının belirlenerek yem verimi ve kalitesine etkileri. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1): 77-83.
 • Yucel, C., Avci, M. 2009. Effect of different ratios of common vetch (Vicia sativa L.)-triticale (Triticosecale Whitt) mixtures on forage yields and quality in Cukurova plain in Turkey. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 15(4): 323-332.
Primary Language tr
Subjects Science
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Ayşe GENÇ LERMİ

Author: Şahin PALTA

Bibtex @research article { turkjans471346, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {563 - 568}, doi = {10.30910/turkjans.471346}, title = {Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GENÇ LERMİ, Ayşe and PALTA, Şahin} }
APA GENÇ LERMİ, A , PALTA, Ş . (2018). Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (4), 563-568. DOI: 10.30910/turkjans.471346
MLA GENÇ LERMİ, A , PALTA, Ş . "Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 563-568 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/39809/471346>
Chicago GENÇ LERMİ, A , PALTA, Ş . "Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 563-568
RIS TY - JOUR T1 - Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi AU - Ayşe GENÇ LERMİ , Şahin PALTA Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.471346 DO - 10.30910/turkjans.471346 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 563 EP - 568 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.471346 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.471346 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi %A Ayşe GENÇ LERMİ , Şahin PALTA %T Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.471346 %U 10.30910/turkjans.471346
ISNAD GENÇ LERMİ, Ayşe , PALTA, Şahin . "Bartın Koşullarında Tritikale Çeşitlerinin Yem Verim Potansiyellerinin Değerlendirilmesi". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (October 2018): 563-568. https://doi.org/10.30910/turkjans.471346