Year 2018, Volume 5, Issue 4, Pages 685 - 690 2018-10-18

Neglected A Pest On Olive Trees: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)
Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)

Gülay KAÇAR [1]

66 229

Olive bark midge Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae) adults laid eggs in crevices in the bark of olive branch and thin trunk. The larvae develop under the bark stay to live together and fed on cambium. They cause necrosis of the bark around the oviposition site and then dried shoots and death branches. This study was conducted to determine the damage of R. oleisuga and infestation levels in olive orchards of seven town in 2008-2013. Results revealed that R. oleisuga was determined in olive orchards in all seven provinces. The average occurrence of R. oleisuga is 27% in olive orchards and it reached the highest rate with a 36% in Hatay province and least rate was 18% in Mersin province. It was followed by Kahramanmaraş with 34%, Gaziantep with 33%, Kilis with 31%, Osmaniye with 22% and Adana with 19%. The number of trees damaged varied from by 13% to 0.05%.

Zeytin kabuk sineği Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae) erginleri, zeytinin ince dal ve gövdelerindeki kabuklara yumurtalarını koyarlar. Yumurtadan çıkan larvalar kabuk altında bir arada yaşarlar ve kambiyumda beslenirler. Yumurta bırakıldığı kabuk çevresinde nekroza sebep olarak sürgünlerin kurumasına neden olurlar. R. oleisuga zararını ve infeksiyon seviyesini belirlemek amacıyla 2008-2013 yılları arasında yedi ilde sürvey çalışması yürütülmüştür. R. oleisuga’nın nedeniyle zeytin bahçelerinin %27’sinde bulaşık bulunmuş, en yüksek oran Hatay %36 ve en düşük oran %18 Mersin ilinde belirlenmiştir. Kahramanmaraş’ta %34, Gaziantep’de %33, Kilis’te %31, Osmaniye’de %22 ve Adana’da %19 olarak bulunmuştur. Ağaçlardaki zarar oranı %0.05’den %13’e kadar değişmiştir.
 • Alvarado, M. Durán, J.M. González, M.I., Serrano, A. 2006. Studies on Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1886) (Diptera: Cecidomyiidae), olive bark midge, in Seville (Spain). http://agris.fao.org/agris-search (Date of access: 15.06.2018).
 • Alkowni, R. 2016. Reporting Olive bark midge Resseliella oleisuga Targ. (Diptera: Cecidomyiidae) infesting olive trees in North Palestine. The Third International Conference on olive in Palestine (ICOP 3rd), Palestine, Dec. 7, 2016 - Dec. 8, 2016.
 • Anonim, 2016. FAOSTAT. http://faostat3.fao.org/browse (Date of access: 07.05.2018).
 • Anonim, 2017. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu. http://www.tuik.gov.tr.
 • Anonim, 2018a. EPPO, 2018. https://gd.eppo.int/taxon/CLINOL Date of access: 18.06.2018).
 • Anonim, 2018b. Olive bark midge. http://www7.inra.fr/hyppz/RAVAGEUR /6resole.htm. (Erişim tarihi: 18.06.2018).
 • Argyriou, L.C., Marakis, B., 1974. Some data on olive midge Clinodiplosis oleisuga Targ. (Diptera: Cecidomyidae) in Crete (Kriti, Mediterranean Sea). Ann. Inst. Phytopath. Benaki, 10 (1973): 364-368.
 • Bagnoli, B., Benassai, D., Mosconi, E. 2007. Bionomics of Resseliella oleisuga (Targ.-Tozz.) in Tuscany (Diptera Cecidomyiidae). Bulletin. Section Regionale Ouest Palaearctique, Organisation Internationale de Lutte Biologique. 30(9): 203.
 • Barnes, H.F. 1948. Gall Midges of Economic Importance. Vol. 3. Gall Midges of Fruit. London, Crosby Lockwood & Son Ltd, 184 pp.
 • Bodenheimer, F.S. 1939. Türkiye Entomolojisi: Entomolojiye Giriş. I. Cilt, Ankara. 170 pp.
 • Bodenheimeir, F.S. 1941. Türkiye’de Ziraata ve Ağaçlara Zararlı Olan Böcekler ve Bunlarla Savaş Hakkında Bir Etüt. Bayur Matbaası, 1958, Ankara. s. 186.
 • Bora, T., Karaca, İ. 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yardımcı Ders Kitabı. Yayın No. 167, s. 43.
 • Brogi, P., Galligani, L. 1987. The bark-sucking olive midge. Informatore Fitopatologico 37: 19-22.
 • Cilbircioğlu, C., Ünal, S. 2008. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in forest trees of Turkey. Journal of Agricultural and Urban Entomology, 25(1):13-23. https://doi.org/10.3954/1523-5475-25.1.13.
 • Frigimelica, G., Rainato, A., Mazzon, L., Girolami, V. 2007. Twig dieback in olive trees associated with Resseliella oleisuga (Targioni Tozzetti) (Diptera Cecidomyiidae) and Libertella sp. IOBC WPRS Bulletin, Bulletin OILB Crop Vol. 30 (9).
 • Gagné, R.J., Jaschhof, M., 2014. A Catalog of the Cecidomyiidae (Diptera) of the World. 3rd Edition. Digital version 2. Available from (https://www.ars.usda.gov) (Date of access: 08.07.2018).
 • Haber, G., Mifsud, D. 2007. Pests and diseases associated with olive trees in the Maltese Islands (Central Mediterranean). The Central Mediterranean Naturalist I 4(3): 143-161.
 • İyriboz, N. 1968. Zeytin Zararlıları ve Hastalıkları. Tarım Bakanlığı Zirai Mücadele ve Karantina Genel Müdürlüğü Yayınları, 4. Baskı, İzmir. s. 112.
 • Kaya, M. 1979. Ege Bölgesinin Önemli Zeytin Sahalarında Zeytin Ağaçlarının Tali Zararlıları Tanınmaları, Zarar Şekilleri ve Popülasyon Yoğunlukları Üzerinde İncelemeler. İzmir Bölge Ziraat Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Araş. Eser Seri. No: 312. s. 1-45. Ankara.
 • Kolesik, P. 2015. A review of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) of Australia and Papua New Guinea: morphology, biology, classification and key to adults. Austral Entomology 54: 127-148.
 • Lazarov, A., Grigorov, P. 1961. Karantina Na Rastenijata. Zemizdat. Sofia. p. 258.
 • Nizamlıoğlu, K., Gökmen, N. 1964. Türkiye’de Zeytine Zarar Veren Böcekler. s. 106-107.
 • Önder, F., Karsavuran, Y., Önder, P., Önuçar, A., Tutkun, E. 1982. Türkiye Entomoloji ve Zirai Zooloji Bibliyografyası (1595-1978). Bitki Koruma Derneği Yayınları, No:1, Ankara. 505 s.
 • Rumbos, I.C. 1988. Cytospora oleina causing canker and dieback of olive in Greece. Plant Pathology, 37:441-444.
 • Skuhravá, M., Skuhravý, V. 1997. Gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) of Greece. Entomologica, Bari, 31: 13-75.
 • Skuhrava, M., Bayram, Ş., Çam, H., Tezcan, S., Can, P. 2005. Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Turkey. Türk. Ento. Derg., 29(1): 17-34.
 • Skuhravá, M., Skuhravý, V. 2010. Species richness of gall midges (Diptera, Cecidomyiidae) in Europe (West Palaearctic): biogeography and coevolution with host plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, 73: 87-156.
 • Yayla, A. 1983. Antalya ili zeytin zararlıları ile doğal düşmanlarının tespiti üzerinde ön çalışmalar. Bitki-Koruma Bülteni, 23(4): 188-206.
 • Yayla, A., Kelten, M., Davarcı, T., Salman, A. 1995. Antalya ili zeytinliklerindeki zararlılara karşı biyolojik mücadele olanaklarının araştırılması. Bitki Koruma Bülteni, 35(1-2): 63-91.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gülay KAÇAR

Bibtex @research article { turkjans472164, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {685 - 690}, doi = {10.30910/turkjans.472164}, title = {Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)}, key = {cite}, author = {KAÇAR, Gülay} }
APA KAÇAR, G . (2018). Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae). Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 5 (4), 685-690. DOI: 10.30910/turkjans.472164
MLA KAÇAR, G . "Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 685-690 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/39809/472164>
Chicago KAÇAR, G . "Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 (2018): 685-690
RIS TY - JOUR T1 - Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae) AU - Gülay KAÇAR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30910/turkjans.472164 DO - 10.30910/turkjans.472164 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 685 EP - 690 VL - 5 IS - 4 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.472164 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.472164 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae) %A Gülay KAÇAR %T Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae) %D 2018 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 5 %N 4 %R doi: 10.30910/turkjans.472164 %U 10.30910/turkjans.472164
ISNAD KAÇAR, Gülay . "Zeytin Ağaçlarında Göz Ardı Edilen Bir Zararlı: Resseliella oleisuga (Targioni-Tozzetti, 1887) (Diptera: Cecidomyiidae)". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5 / 4 (October 2018): 685-690. https://doi.org/10.30910/turkjans.472164