Year 2019, Volume 6, Issue 1, Pages 106 - 117 2019-01-21

User Evaluation on University Campus Landscape Planning: Bingol University
Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği

Hüccet VURAL [1] , Alperen MERAL [2] , Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN [3]

62 200

The university campuses have many functions, especially students, such as the provision of educational services in appropriate physical environments and meeting the recreation needs of all beneficiaries. For this reason, when planning university campuses many factors should be considered. In this study, it is aimed to determine the basic criteria that a university campus should carry in terms of aesthetics and functionality, to analyze the current situation of the campus of Bingöl University and to reveal the user requests within the framework of campus development. Qualitative and quantitative research methods were used in the study and a questionnaire was created as a data collection tool. The questionnaire was applied to 262 people from administrative, academic and administrative staff. In the survey study, the average of the university campus consisting of 23 questions was 2.39, the average of the 12 items consisted of 2.37 and 11 adjective matches and the mean adjective pairs were 2.57. The research results showed that the university campus cannot meet the needs of the user in many respects. Especially social-cultural activity areas, hobby areas, educational areas and sporting activity areas were found to be insufficient by the users. As a result, it has been proposed to develop the research area by considering landscape planning and design criteria and user demands.

Üniversite kampüslerinin eğitim öğretim hizmetlerinin uygun fiziki ortamlarda yapılması ve başta öğrenciler olmak üzere tüm yararlanıcıların rekreasyon ihtiyaçlarının karşılanması gibi birçok işlevi bulunmaktadır. Bu nedenle üniversite yerleşkeleri planlanırken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çalışmada bir üniversite kampüsünün estetik ve fonksiyonellik bakımından taşıması gereken temel kriterleri belirlemek, bu kriterlere göre Bingöl Üniversitesi kampüsünün mevcut durumunu analiz etmek ve kampüs gelişimi çerçevesinde kullanıcı isteklerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemlerinden yararlanılmış ve veri toplama aracı olarak anket formu oluşturulmuştur. Anket öğrenci, idari ve akademik personelden toplam 262 kişiye uygulanmıştır. Yapılan anket çalışmasında üniversite kampüsünün 23 sorudan oluşan işlevsellik ortalaması 2.39, 12 sorudan oluşan estetik unsurlar ortalaması 2.37 ve 11 sıfat eşleşmesinden oluşan sıfat çiftleri ortalaması 2.57 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları üniversite kampüsünün birçok bakımdan kullanıcı ihtiyacını karşılayamadığını göstermiştir. Özellikle sosyal-kültürel faaliyet alanları, hobi alanları, eğitim amaçlı alanlar ve sportif faaliyet alanları kullanıcılar tarafından yüksek oranlarda yetersiz bulunmuştur. Sonuç olarak araştırma alanının peyzaj planlama ve tasarım kriterleri ve kullanıcı istekleri göz önünde bulundurularak geliştirilmesi önerilmiştir.
 • Açıksöz, S., Cengiz, B., Bekçi, B., Cengiz, C., Cengiz Gökçe, G. 2014. Üniversite Yerleşkelerinde açık ve yeşil alan sisteminin planlanması ve yönetimi: Bartın Üniversitesi Kutlubey-Yazıcılar Yerleşkesi. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi (Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University), 14(2): 222-236.
 • Aksu, A., Yılmaz, H. 2018. Atatürk Üniversitesi Merkezi açık-yeşil alandaki fiziki değişim memnuniyetinin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 231-237.
 • Altınçekiç, H., Erdönmez, İ.M.Ö. 2001. Ulus Parkı'nda kullanıcı açısından peyzaj değerlendirmesi. Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University (İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi), 51(2): 1-16.
 • Altıntaş, V. 2015. Türkiye’de Üniversitelerin Bölgesel ve Yerel Gelişmeye Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye.
 • Atabeyoğlu, Ö. 2014. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Kampusu peyzaj tasarım ve uygulama çalışması. Artium, 2(1): 85-101.
 • Çolakkadıoğlu, D., Yücel, M. 2018. Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde Görüntü kirliliğine neden olan etkenlerin belirlenmesi. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(2): 239-246.
 • Erçevik, B., Önal, F. 2011. Üniversite kampüs sistemlerinde sosyal mekan kullanımları. Megaron, 6(3): 151-161.
 • Erkman, U. 1990. Büyüme ve Gelişme Açısından Üniversite Kampüslerinde Planlama ve Tasarım Sorunları, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi.
 • Ertekin, M., Çorbacı, Ö. L. 2010. Üniversite kampüslerinde peyzaj tasarımı (Karabük Üniversitesi peyzaj projesi örneği). Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 10(1): 55-67.
 • Hajrasouliha, A., Ewing, R. 2016. Campus does matter: The Relationship of student retention and degree attainment to campus design. Planning for Higher Education Journal, 44(3): 30.
 • Hajrasouliha, A. 2017. Campus score: Measuring university campus qualities. Landscape and Urban Planning, 158: 166-176.
 • Hodson, C.B., Sander, H.A. 2017. Green urban landscapes and school-level academic performance. Landscape and Urban Planning, 160: 16-27.
 • Karaşah, B., Sarı, D., Yaman, Y.K. 2016. Bir yerleşke peyzaj tasarımı: Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi. Journal of Institute of Science and Technology, 32(3): 1-13.
 • Kılıç, M., Şener, G. 2011. Üniversite öğrencilerinin rekreasyon etkinliklerine katılımlarındaki sosyolojik etkenler ve yapısal kısıtlamalar. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 3(3): 220-227.
 • Kurdoğlu, B.Ç., Işık, B.Ö., Bayramoğlu, E. 2013. Doğal-yapay peyzaj materyalleri ve kullanıcı ilişkisi: KTÜ Kanuni Yerleşkesi örneği. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 13(1): 164-174.
 • Liu, Q., Zhang, Y., Lin, Y., You, D., Zhang, W., Huang, Q., Lan, S. 2018. The Relationship between self-rated naturalness of university green space and students’ restoration and health. Urban Forestry & Urban Greening, 34: 259-268.
 • Tabachnick, B.G, Fidell, L.S. 2013. Using Multivariate Statistics (sixth ed.), Pearson, Boston. Url 1, 2018. http://www.bingol.edu.tr (Erişim Tarihi: 20.06.2018).
 • Url 2, 2018. https://istatistik.yok.gov.tr (Erişim Tarihi: 18.06.2018).
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. 2004. SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, H., Irmak, M.A., 2012. Yerleşke Planlamasında Bitkisel Tasarım İlkeleri; Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Örneği, 192 pp., Erzurum, Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 1011, ISBN NO:978-975-442-184-2.
 • Yılmaz, S., Kırzıoğlu, I. 1997. Erzincan Hukuk Fakültesi peyzaj tasarım çalışması. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 28(2): 297-305.
 • Yılmaz, S. 2015. Bir kampüs açık mekânın çevresel tasarımı: Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Binası. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15 (2): 297-307.
Primary Language tr
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hüccet VURAL

Author: Alperen MERAL

Author: Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN

Bibtex @research article { turkjans515363, journal = {Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi}, issn = {2148-3647}, address = {Mevlüt AKÇURA}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {106 - 117}, doi = {10.30910/turkjans.515363}, title = {Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği}, key = {cite}, author = {VURAL, Hüccet and MERAL, Alperen and ŞENYİĞİT DOĞAN, Sülem} }
APA VURAL, H , MERAL, A , ŞENYİĞİT DOĞAN, S . (2019). Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6 (1), 106-117. DOI: 10.30910/turkjans.515363
MLA VURAL, H , MERAL, A , ŞENYİĞİT DOĞAN, S . "Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (2019): 106-117 <http://dergipark.org.tr/turkjans/issue/42713/515363>
Chicago VURAL, H , MERAL, A , ŞENYİĞİT DOĞAN, S . "Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 (2019): 106-117
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği AU - Hüccet VURAL , Alperen MERAL , Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30910/turkjans.515363 DO - 10.30910/turkjans.515363 T2 - Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 106 EP - 117 VL - 6 IS - 1 SN - 2148-3647- M3 - doi: 10.30910/turkjans.515363 UR - https://doi.org/10.30910/turkjans.515363 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği %A Hüccet VURAL , Alperen MERAL , Sülem ŞENYİĞİT DOĞAN %T Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği %D 2019 %J Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi %P 2148-3647- %V 6 %N 1 %R doi: 10.30910/turkjans.515363 %U 10.30910/turkjans.515363
ISNAD VURAL, Hüccet , MERAL, Alperen , ŞENYİĞİT DOĞAN, Sülem . "Üniversite Kampüs Peyzaj Planlaması Üzerine Kullanıcı Değerlendirmesi: Bingöl Üniversitesi Örneği". Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 6 / 1 (January 2019): 106-117. https://doi.org/10.30910/turkjans.515363