INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH (JTDR)
Cover Image
e-ISSN 2587-1293 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad

17.453

33.771

EDİTÖRDEN

Merhaba,

TÜRKLAD’ın (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi) 2019/1 Haziran sayısı ile huzurlarınızdayız. Türk dünyasında büyük bir takdir ve kabul gören TÜRKLAD, 2019/1 Haziran sayısı ile üçüncü yılına girmiş oluyor.

TÜRKLAD’ın 2019/1 Haziran sayısında da önceki sayılarımızda olduğu gibi, Türklük biliminin değişik alan ve konuları ile ilgili önemli yazılar bulunmaktadır. Bu sayıda, sekizi Türkiye Türkçesi, dördü Özbek Türkçesi, üçü Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış toplam 15 yazı yer almaktadır. Bu yazıların 14’ü bilimsel makale, biri ise yayın değerlendirme / tanıtım yazısıdır.

TÜRKLAD, çağdaş Türk lehçeleri başta olmak üzere, Türklük biliminin değişik alan ve konularında yazılan bilimsel yazıları kabul edip yayımlayan bir yayın organıdır. Bu sayıda hakem süreci tamamlanıp yayın aşamasına gelen makaleler; Moğolca, karşılaştırmalı dil ve edebiyat, çağdaş ve tarihî Türk lehçeleri, bibliyografya, dil, yazılı ve sözlü edebiyat, alfabe ve yazım (imlâ) gibi ana konularla ilgilidir.

Üçüncü yılımıza girerken TÜRKLAD’ın 13 ulusal ve uluslararası önemli indeks tarafından tarandığını ve yeni bazı indekslerin de dergimizi değerlendirmeye aldığını TÜRKLAD’ı yakından takip eden okuyucularımızın ve yazarlarımızın bilgisine sunmak isteriz.

Bu sayıda da TÜRKLAD’ı zamanında ve en iyi şekilde yayınlamak için ekip olarak elimizden geleni yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak bilimsel yayıncılık, çok yönlü bir faaliyettir. Bu çabanın içinde çok değerli hakemlerimiz ve yazarlarımız başta olmak üzere birçok paydaşımız bulunmaktadır. Bu sürece katkı yapan herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz.

Türklük bilimine yararlı olması dileklerimizle yeni sayımızı takdirlerinize sunuyoruz…

Editör

INTERNATIONAL JOURNAL OF TURKIC DIALECTS RESEARCH (JTDR)

e-ISSN 2587-1293 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Ahmet BURAN | http://dergipark.gov.tr/turklad
Cover Image

17.453

33.771

EDİTÖRDEN

Merhaba,

TÜRKLAD’ın (Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi) 2019/1 Haziran sayısı ile huzurlarınızdayız. Türk dünyasında büyük bir takdir ve kabul gören TÜRKLAD, 2019/1 Haziran sayısı ile üçüncü yılına girmiş oluyor.

TÜRKLAD’ın 2019/1 Haziran sayısında da önceki sayılarımızda olduğu gibi, Türklük biliminin değişik alan ve konuları ile ilgili önemli yazılar bulunmaktadır. Bu sayıda, sekizi Türkiye Türkçesi, dördü Özbek Türkçesi, üçü Azerbaycan Türkçesi ile yazılmış toplam 15 yazı yer almaktadır. Bu yazıların 14’ü bilimsel makale, biri ise yayın değerlendirme / tanıtım yazısıdır.

TÜRKLAD, çağdaş Türk lehçeleri başta olmak üzere, Türklük biliminin değişik alan ve konularında yazılan bilimsel yazıları kabul edip yayımlayan bir yayın organıdır. Bu sayıda hakem süreci tamamlanıp yayın aşamasına gelen makaleler; Moğolca, karşılaştırmalı dil ve edebiyat, çağdaş ve tarihî Türk lehçeleri, bibliyografya, dil, yazılı ve sözlü edebiyat, alfabe ve yazım (imlâ) gibi ana konularla ilgilidir.

Üçüncü yılımıza girerken TÜRKLAD’ın 13 ulusal ve uluslararası önemli indeks tarafından tarandığını ve yeni bazı indekslerin de dergimizi değerlendirmeye aldığını TÜRKLAD’ı yakından takip eden okuyucularımızın ve yazarlarımızın bilgisine sunmak isteriz.

Bu sayıda da TÜRKLAD’ı zamanında ve en iyi şekilde yayınlamak için ekip olarak elimizden geleni yaptığımızı söyleyebiliriz. Ancak bilimsel yayıncılık, çok yönlü bir faaliyettir. Bu çabanın içinde çok değerli hakemlerimiz ve yazarlarımız başta olmak üzere birçok paydaşımız bulunmaktadır. Bu sürece katkı yapan herkese sonsuz teşekkürlerimizi arz ederiz.

Türklük bilimine yararlı olması dileklerimizle yeni sayımızı takdirlerinize sunuyoruz…

Editör

Volume 3 - Issue 1 - Jun 2019
 1. MOĞOLCADA PEKİŞTİRME VE YANSIMA / ÜNLEM SÖZLER
  Pages 1 - 5
  Tuncer GÜLENSOY
 2. O‘ZBEK VA TURK TILSHUNOSLIGIDA EGA TALQINI
  Pages 6 - 19
  Zilola XUDAYBERGENOVA
 3. YUSUF KUTADGU BİLİG’DE ODGURMIŞ’A TÜRKÇE NE SÖYLETİR
  Pages 20 - 59
  Abdullah KÖK, Özge EKER
 4. CƏFƏR CABBARLI DRAMLARININ DİLİNDƏ TİPİN FƏRDİLƏŞDİRİLMƏSİNDƏ İŞLƏDİLƏN BƏZİ DİL VASİTƏLƏRİ
  Pages 60 - 70
  Zemfira ŞAHBAZOVA
 5. OʻZBEK TILINING GERMANIYADA OʻRGANILISHI TARIXIDAN (XX asrgacha boʻlgan davr)
  Pages 71 - 77
  Jo’liboy ELTAZAROV
 6. ESKİ UYGURCA TWW VEYA TWYW~TWVW KELİMESİNİN KÖKENİ ÜZERİNE
  Pages 78 - 85
  Erdem UÇAR
 7. CHINGIZ AYTMATOV VA O‘ZBEK ADABIYOTI
  Pages 86 - 93
  Shavkat HASANOV
 8. ÂŞIK ŞENLİK'İN ŞİİR DÜNYASI
  Pages 94 - 103
  Naile ASKER
 9. TÜRK DÜNYASINDA ORTAK İMLÂ (YAZIM) SORUNU
  Pages 104 - 121
  Mehmet ÖZEREN
 10. SOVYET TÜRKMENİSTANI’NDA TÜRKMEN DİLİ TARİHİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR: K. BÖRİYEV ÖRNEĞİ
  Pages 122 - 132
  Tahir AŞİROV, Gurbangeldi MUHAMMEDOV
 11. ÜMUMTÜRK ƏDƏBİYYATINDA “DASTAN” ANLAYIŞI
  Pages 133 - 139
  Aynur SEFERLİ
 12. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН ЎЗБЕК ШЕВАЛАРИДА ФЕЪЛ ЯСОВЧИ АФФИКСЛАР
  Pages 140 - 143
  Umida İBRAGİMOVA
 13. PROF. DR. BƏKİR ÇOBANZADƏNİN DİLÇİLİK ARAŞDIRMALARINDA SÖZ YARADICILIĞI MƏSƏLƏLƏRİ
  Pages 144 - 159
  Pervin EYVAZOV
 14. KAZAN TATAR VE KIRIM TATAR TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI ÜZERİNE YAPILAN ÇALIŞMALARIN BİBLİYOGRAFYASI -TÜRKİYE’DE-
  Pages 160 - 206
  Dogukan ÖZEY
 15. YALÇIN, SÜLEYMAN KAAN (2018). AZERBAYCAN TÜRKÇESİ GRAMERİ, İSTANBUL: KESİT YAYINLARI, ISBN 978-6059408-94-3, 448 SAYFA
  Pages 207 - 211
  Murat AKA
DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.