İMTİYAZ SAHİBİ

Prof. Dr. Ahmet BURAN

EDİTÖRLER

Prof. Dr. Ahmet BURAN

Prof. Dr. Ercan ALKAYA

EDİTÖR YARDIMCISI

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEREN

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Ahmet BURAN (Fırat Ü.)

Prof. Dr. Ercan ALKAYA (Fırat Ü.)

Prof. Dr. Ramiz ASKER (Azerbaycan)

Prof. Dr. Erhan AYDIN (İnönü Ü.)

Prof. Dr. Nergis BİRAY (Pamukkale Ü.)

Prof. Dr. Viktor BUTANAYEV (Hakas Özerk Cumhuriyeti)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)

Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ege Ü.)

Prof. Dr. Feyzi ERSOY (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Figen GÜNER DİLEK (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Balkiya KASIM (Kazakistan)

Prof. Dr. M. Fatih KİRİŞÇİOĞLU (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (ABD)

Prof. Dr. Abdullah KÖK (Akdeniz Ü.)

Prof. Dr. M. Vefa NALBANT (Pamukkale Ü.)

Prof. Dr. Nevzat ÖZKAN (Erciyes Ü.)

Prof. Dr. Flera SAYFULİNA (Tataristan)

Prof. Dr. Vahit TÜRK (İstanbul Kültür Ü.)

Prof. Dr. Ahat ÜSTÜNER (Fırat Ü.)

Doç. Dr. Ayhan ÇELİKBAY (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan)

Doç. Dr. Erkin EMET (Ankara Ü.)

Doç. Dr. Fatih ÖZEK (Fırat Ü.)

Doç. Dr. Maral TAGANOVA (Türkmenistan)

Doç. Dr. Nadejda TIDIKOVA (Altay Özerk Cumhuriyeti)

Doç. Dr. S. Kaan YALÇIN (Fırat Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Birol İPEK (Fırat Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Çimen SANAÇ ÖZÇAM (Fırat Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖZEREN (Fırat Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer YILDIRIM (Fırat Ü.)

Dr. Öğr. Üyesi Nurdin USEYEV (Manas Ü.)


YAYIN DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ahmet B. ERCİLASUN (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Günay KARAAĞAÇ (İstanbul Aydın Ü.)

Prof. Dr. Leylâ KARAHAN (Gazi Ü.)

Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ (Maltepe Ü.)

Prof. Dr. Taşpolot SADIKOV (Kırgızistan)

Prof. Dr. Dursun YILDIRIM (Emekli Öğretim Üyesi)

Prof. Dr. Ferit YUSUPOV (Tataristan)

Prof. Dr. Elfiye YUSUPOVA (Tataristan)

GENEL KOORDİNATÖR

Prof. Dr. Ercan ALKAYA

YABANCI DİL SORUMLULARI

Doç. Dr. Seda ARIKAN

Dr. Öğr. Gör. Zülheccegül ABDUREŞIT UYGUR

Öğr. Gör. Rakhat ABDIEVA

Arş. Gör. Bilgit SAĞLAM

Arş. Gör. Naciye SAĞLAM

DÜZELTME SORUMLULARI

Arş. Gör. Veysel KARACA

Arş. Gör. Bilgit SAĞLAM

Arş. Gör. Murat AKA

Arş. Gör. Yelda YEŞİLDAL

Okt. Cemile UZUN

KAYNAKÇA SORUMLULARI

Arş. Gör. Murat AKA

Arş. Gör. Yelda YEŞİLDAL

Okt. Remzi ÇALIŞIR

BASKI SORUMLULARI

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet ÖZEREN

Uzm. Nadir GÜR

Uzm. Yavuz TANYERİ

SANAT DANIŞMANI

Uzm. Nadir GÜR

Uzm. Yavuz TANYERİ

DIŞ TEMSİLCİLER

Prof. Dr. Balkiya KASIM (Kazakistan)

Prof. Dr. Ferit YUSUPOV (Tataristan)

Prof. Dr. Kadıralı KONKOBAYEV (Kırgızistan)

Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan)

Prof. Dr. Peter ZIEME (Almanya)

Prof. Dr. Ramiz ASKER (Azerbaycan)

Prof. Dr. Takashi OSAWA (Japonya)

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU (Amerika Birleşik Devletleri)

Doç. Dr. Altangerel ENKHTUR (Moğolistan)

Doç. Dr. Berdi SARIYEV (Türkmenistan)

Doç. Dr. Masoumeh DAEI (İran)

Prof. Dr. Juliboy ELTAZAROV (Özbekistan)

Doç. Dr. Yuliya İVANOVA (Ukrayna)

Nadejda TIDIKOVA (Altay Özerk Cumhuriyeti)

Lindita Xanari LATİFİ (Arnavutluk) 

DERGİ HAKKINDA

ULUSLARARASI TÜRK LEHÇE ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, Dünyada Çağdaş Türk yazı dilleri ve edebiyatları başta olmak üzere Türklük bilimi (Türkoloji)  alanında çalışan araştırmacıların, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarını yayımlayabilecekleri, uluslararası, hakemli bir dergidir. TÜRKLAD, Türk yazı dillerinden herhangi biriyle yazılmış yazılara özgün dil ve alfabesiyle yer veren Türk dünyasının ortak bilimsel yayınıdır. 

Uluslararası Türk Lehçe Araştırmaları Dergisi, Fırat Üniversitesi  İnsanî ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümündeki öğretim üyelerinin öncülüğünde, çoğunluğu Türkiye ve Türk dünyası coğrafyasından olmak üzere uluslararası bir ekip tarafından çıkarılmaktadır.  

 TÜRKLAD'ın temel misyonu, Türklük biliminin "millî ve yerli" malzemesini bilimin evrensel ilke, değer ve yöntemleriyle  ele alan çalışmaları  yayımlayarak Türklük bilimine hizmet  etmektir.