Author Guidelines


BAŞLIK

Yazının Türkçe ve İngilizce başlıkları 12 punto, koyu, büyük harflerle yazılmalıdır. 

 

YAZAR ADI

Başlığın altında sağ tarafta, ad küçük ve soyadı büyük harflerle, koyu ve italik yazılmalı; unvan, görev yapılan kurum ve e-posta adresi bir yıldız işareti ile soyadına dipnot düşülerek ilk sayfanın altında verilmelidir.  

Makale yazarı, adını ve soyadını, görev yaptığı kurumu ve akademik unvanını açıkça belirtmelidir. Yazar, kendisiyle iletişim kurulabilecek açık adres, telefon numarası ve elektronik posta adresini Yayın Kuruluna bildirmelidir.


ORCID

ORCID, Open Researcher ve Contributor ID’nin kısaltması olup, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneden oluşan numaralı bir URI'dir. Bu numara uluslararası dizinlerin önemli bir tarama ölçütüdür.

Dergimizde, bilimsel araştırmalarda yazarların isim veya kurum bilgilerindeki benzerlik, soyadı değişiklikleri, Türkçe karakterle yazılmış isimlerinden oluşabilecek sorunların engellenmesi için uluslararası araştırmacı kimlik numarası olan ORCID zorunlu duruma getirilmiştir.

Bu numarayı ücretsiz olarak https://orcid.org/register linkinden kısa sürede edinmek mümkündür. Sistemimize yazı yüklenirken gerekli yere ORCID numarası girilmelidir. Ayrıca ORCID numarası ilk sayfanın altındaki dipnotta yer alan unvan, görev yapılan kurum, el-mek adresi bilgilerinin alt satırına eklenmelidir.

            Örnek: ORCİD ID: https://orcid.org/0000-000x-xxxx-xxxx 


ÖZET

Yazının başında, Türkçe ve İngilizce özet (en fazla 200 kelime) mutlaka bulunmalıdır. Özet içinde kaynak, şekil, çizelge vb. bulunmamalıdır. Özetin hemen altında en fazla beş kelimelik anahtar kelimeler yer almalıdır. Özet ve anahtar kelimeler Times New Roman yazı karakteriyle, 11 punto, tek satır aralığıyla Türkiye Türkçesi ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Yazının çağdaş Türk lehçelerinden birisiyle olması durumunda önce yazılan lehçede başlık ve özet, daha sonra Türkiye Türkçesi ile başlık ve özet, İngilizce başlık ve özet sıralaması yer almalıdır.

 

MAKALE METNİ

Yazılar, A4 boyutundaki kâğıtlara, MS Word programında Times New Roman yazı karakteriyle, 11 punto, tek satır aralığıyla, paragraf girintisi 1.25, paragraf araları Önce 6nk-Sonra 0nk, sayfa kenarlarında 3’er cm. boşluk bırakılarak ve sayfalar numaralandırılmadan yazılmalıdır. Metinde geçen örnekler eğik harflerle, anlamlar tırnak içinde ve düz olmalıdır. Yazılarda Türk Dil Kurumunun yazım kuralları ve kısaltmaları geçerlidir (En Son Yayımlanmış Yazım Kılavuzu). Yazar özel bir font kullandıysa, yazıyla ile birlikte bu fontları da göndermelidir. Ayrıca yazıda kullanılan resim, şekil vb. için numaralar verilmelidir.

Dergimize gönderilen yazılar diğer Türk lehçeleri ile yazılmışsa bu durumda o lehçenin yazım ve imla kuralları korunacaktır.


BAŞLIKLARDAKİ BÜYÜK - KÜÇÜK HARF KULLANIMI

MAKALENİN ADI

12 punto, tamamı büyük harflerle, koyu ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır. 

Özet - Abstract - Аннотация

Sadece baş harfleri büyük olacak şekilde koyu ve sayfaya ortalanmış olarak yazılmalıdır.

Anahtar KelimelerSadece baş harfleri büyük olacak şekilde koyu ve paragraf hizasında sola dayalı olarak yazılmalıdır. Ancak kelimeler koyu olmamalıdır.

Giriş ve İç Başlıklar: Sadece baş harfleri büyük olacak şekilde koyu ve paragraf hizasında sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Kısaltmalar: Sadece baş harfleri büyük olacak şekilde koyu ve paragraf hizasında sola dayalı olarak yazılmalıdır.

Kaynakça: Sadece baş harfleri büyük olacak şekilde koyu ve paragraf hizasında sola dayalı olarak yazılmalıdır.


KAYNAK GÖSTERME

Metin içinde atıflar soyadı, tarih: sayfa numarası olarak parantez içinde (Buran, 2015: 81) şeklinde gösterilmelidir. Üç satırdan az alıntılar satır arasında ve tırnak içinde; üç satırdan uzun alıntılar ise satırın sağından ve solundan birer santimetre içeride, blok hâlinde, 9 puntoyla, tek satır aralığıyla verilmelidir. Atıfta bulunulan tezlerin hangi üniversitede, hangi akademik derece için ve hangi tarihte yapıldığı belirtilmelidir. Dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilmeli (9 punto) ve sadece açıklamalar için kullanılmalıdır.

Bibliyografik künye sistemi olarak APA kullanılmalıdır. Yayın türlerine göre bibliyografik künyeler aşağıda açıklama ve örnekleriyle gösterilmiştir.

 

Kitaplarda

Metin içinde:

(Buran, 2015: 81)

Eserin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

BURAN, A. (2010). Türklük Bilimi Terimleri Sözlüğü. Ankara: Akçağ Yayıncılık.

 

Makalelerde

Metin içinde:

(Alkaya, 2015:168)

Makalenin kaynaklara yazımı şu şekilde olmalıdır:

ALKAYA, E. (2015). Tatar Türkçesinin Ağızlarında Fin-Ugor Alıntıları. TÜRÜK Uluslararası Dil, Edebiyat ve Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, Y. 3, S. 6, s. 49-63.

 

Tezlerde

Metin içinde:

(Şengül, 2011: 65)

Tezin kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

ŞENGÜL, M. (2011). İlköğretim II. Kademe Türkçe Öğretiminde Yazma Becerilerine Yönelik Öğretim ve Ölçme Değerlendirme Yaklaşımlarındaki Etkililiğin Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 

Ağ Sayfasında

Metin içinde:

(“İnternette 1 saniyede”, 2017)

Kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

İnternette 1 saniyede neler oluyor?. (2017, 4 Ocak). Erişim adresi: http://www.ntv.com.tr/galeri/teknoloji/internette-1-saniyede-neleroluyor,XUH_UVqM80GODfAK20z__Q/mfBzmt1kgUm2CCL1b5iFfg

 

Sosyal medyada

Facebook, Twitter gibi sosyal medya ortamlarındaki gönderilere/kaynaklara atıf verme kuralları:

Metin içinde: Aşağıdaki gibi (Tonta, 2014) şeklinde belirtildikten sonra facebook ya da twitter paylaşımının ekran görüntüsüne de yer verilmelidir. Ekran görüntüsü altına şekil numarası eklenmelidir.

(Tonta, 2014)

Ekran Görüntüsü

 

Şekil 1. Örnek 1'de gösterilen künyenin Facebook/Tweet paylaşımı

Kaynaklarda yazımı şu şekilde olmalıdır:

Tonta, Y. [Yaşar]. (2014, 8 Kasım). Vatikan yazmaları açık erişim: http://t.co/dUKv03jC9G Kraliçe de yazmalarını erişime açıyor mu diye merak edenlerin kulakları çınlasın [Facebook durum güncellemesi]. Erişim adresi: https://www.facebook.com/yasartonta/posts/10152885884812668

 

TABLO VE ŞEKİLLER

Tablo Numaraları ve açıklamaları tablonun üstünde Tablo 1:…………………… şeklinde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır.

Tablo içi metinler 9 punto, satır aralığı tek, paragraf aralığı 0 nk olmalıdır. Tablo sayfaya ortalanmalıdır.

Şekil numaraları ve açıklamaları şeklin altında Şekil 1: ………………… biçiminde 10 punto ile yazılmalı ve ortalanmalıdır. Şekil sayfaya ortalanmalıdır.

 

MAKALELERİN GÖNDERİLMESİ

Yukarıdaki ilkelere uygun olarak hazırlanmış makaleler, MAKALE TAKİP SİSTEMİ üzerinden gönderilmelidir.

MAKALE TAKİP SİSTEMİ’nden makale göndermek için:

* Makale takip sistemine üye olduktan sonra, kullanıcı adı (sisteme kaydedilen e-mail adresi) ve şifre ile sayfaya girilmelidir.

* Açılan sayfada "makale gönder" bölümü açılarak ilgili boşluklar doldurulmalıdır.

* Makale MS Word dosyası hâlinde sisteme yüklenmelidir.

 

AÇIK ERİŞİM SİSTEMİ

Bu dergi, kullanıcı veya kurumların içeriği bedelsiz olarak kullanabildiği açık erişimli bir dergidir. Kullanıcıların tam metinlerin içeriğini okuma, yükleme, kopyalama, arama ve bağlantı yaparken yayıncı veya yazardan önceden izin almasına gerek yoktur.