Year 2018, Volume 3, Issue 1, Pages 55 - 68 2018-09-14

Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma

Ümit POLAT [1] , Oğuz KOÇ [2]

44 100

Bu araştırmanın amacı, 2017-2018 eğitim öğretim yılında Niğde ilinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin geleceğe yönelik mesleki beklentilerini ortaya konmasıdır. Araştırma nitel araştırma yönteminde ve Olgubilim deseni kullanılarak yapılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örnekleme yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örneklemesi kullanılmıştır.  2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında Niğde ilinde görev yapan farklı mesleki deneyime sahip, merkez ve kırsalda çalışan 30 öğretmen ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu, geleceğe yönelik mevcut politikalar ve öğrenciler hakkında olumsuz beklentilere sahip olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin; gelecekte haklarının iyileştirilmesine, eğitim ve öğretmen niteliklerinin geliştirilmesine yönelik beklentilerinin olduğu bulunmuştur. Özlük hakları konusunda ise iyileştirme beklentilerinin olduğu görülmüştür.   Öğretmenlerin gelecekte sahip olması gereken özellikler ilgili görüşlerde Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliliklerinde yer alan yeterlilik alanlarının (mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler) genel olarak öğretmenler tarafından ifade edildiği görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, bulgular ve sınırlılıklar çerçevesinde tartışılmıştır.

Öğretmen, Öğretmen Beklentisi
  • Akdemir ,A. S., (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12), 15-28.Alıç, M. (1996). Eğitim sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesinde eğitim yöneticisinin işlevleri. Çağdaş Eğitim Dergisi, 217, 12-16.Aslan, Z. T. (2012). Öğretmenlerin mevcut konumları, algıları ve beklentileri üzerinden sınıfsal bir çözümleme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.Balcı, A. (2004). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.Can, G. (1987). Öğretmenlik meslek anlayışı üzerine bir araştırma. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 159-170.Kağıtçıbaşı, Ç. (2012). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Basım Yayım.Kavcar, C. (2002). Cumhuriyet dönemi dal öğretmeni yetiştirme. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 35(1-2), 1-14.Milli Eğitim Bakanlığı (2017). Öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri. 28.01.2018 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/11115355_YYRETMENLYK_MESLEYY_GENEL_YETERLYKLERY.pdf adresinden erişilmiştir.Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2), 1-19. Ulutaş, P. (2017). Öğretmenlerin bakış açısından öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Mersin Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.Varış, F. (1988). Eğitimde program geliştirme. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: SeçkinYayıncılık.
Primary Language tr
Subjects
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ümit POLAT
Country: Turkey


Author: Oğuz KOÇ (Primary Author)

Bibtex @research article { turksosbilder430224, journal = {Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2528-9772}, eissn = {2528-9772}, address = {Eğitim Bilimleri Araştırmaları Derneği}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {55 - 68}, doi = {}, title = {Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {POLAT, Ümit and KOÇ, Oğuz} }
APA POLAT, Ü , KOÇ, O . (2018). Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi, 3 (1), 55-68. Retrieved from http://dergipark.org.tr/turksosbilder/issue/39145/430224
MLA POLAT, Ü , KOÇ, O . "Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018): 55-68 <http://dergipark.org.tr/turksosbilder/issue/39145/430224>
Chicago POLAT, Ü , KOÇ, O . "Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 (2018): 55-68
RIS TY - JOUR T1 - Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma AU - Ümit POLAT , Oğuz KOÇ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 68 VL - 3 IS - 1 SN - 2528-9772-2528-9772 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %A Ümit POLAT , Oğuz KOÇ %T Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma %D 2018 %J Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi %P 2528-9772-2528-9772 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD POLAT, Ümit , KOÇ, Oğuz . "Niğde İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Geleceğe Yönelik Mesleki Beklentileri Üzerine Bir Araştırma". Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi 3 / 1 (September 2018): 55-68.