Sahibi

Prof.Dr. Fatih ÜNAL

Turkey
fatih2unalan@yahoo.com
Subjects: Social Science
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Editorial Board

Prof.Dr. Fatih ÜNAL

Turkey
fatih2unalan@yahoo.com
Subjects: Social Science
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dr. Murat ÖZKAN

Turkey
murtozkan@hotmail.com
Subjects: Social Science

Dr. Mesut KARAKULAK

Turkey
mesut.karakulak@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Ordu Üniversitesi

Language Editorial Board

Dr. Hakan GÜNGÖR

Turkey
hakangungor490@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ

Danışma Kurulu

Prof.Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Turkey
telliogluibrahim@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İlhami DURMUŞ

Turkey
ilhamidurmus@gmail.com
Subjects: General Turkish History,Ancient History
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Kemal ÖZCAN

Turkey
kozcan@konya.edu.tr
Subjects: Social Science

Prof.Dr. Nuri YAVUZ

Turkey
nyavuz@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science

Hakem Kurulu

Prof. Elfine SİBGATULLİNA

Russian Federation
alfina2003@yandex.ru
Subjects: Social Science
Institution: Rusya Bilimler Akademisi Şarkıyat Enstitüsü, Dünya Edebiyatları Enstitüsü.

Prof.Dr. İbrahim TELLİOĞLU

Turkey
telliogluibrahim@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. İlhami DURMUŞ

Turkey
ilhamidurmus@gmail.com
Subjects: General Turkish History,Ancient History
Institution: ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Prof.Dr. Kemal ÖZCAN

Turkey
kozcan@konya.edu.tr
Subjects: Social Science

Prof.Dr. Nuri YAVUZ

Turkey
nyavuz@gazi.edu.tr
Subjects: Social Science

Assoc.Prof.Dr. Erkan GÖKSU

Turkey
erkangoksu@hotmail.com
Subjects: Medieval History
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

Prof.Dr. Fatih ÜNAL

Turkey
fatih2unalan@yahoo.com
Subjects: Social Science
Institution: ORDU ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Assoc.Prof.Dr. İsmail TÜRKOĞLU

Turkey
ismail.turkoglu@msgsu.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Muhammed ÇELİK

Turkey
bcelik@sakarya.edu.tr
Subjects: General Turkish History
Institution: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

Assoc.Prof.Dr. Nevzat TOPAL

Turkey
nevzattopal@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: NIGDE OMER HALISDEMIR UNIVERSITY

Assoc.Prof.Dr. Ranetta GAFFAROVA

Turkey
ranetta@bk.ru
Subjects: Social Science,Linguistics,Linguistics
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Abdullah ÜSTÜN

Turkey
abdustun@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ, TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

Assoc.Prof.Dr. Cihad CİHAN

Turkey
ccihan@aku.edu.tr
Subjects: Turkish Cultural History,History of Central Asia,Pre-islamic Turkish History
Institution: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Asst.Prof.Dr. Ebubekir GÜNGÖR

Turkey
ebubekir_66@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Dr. İsmail BÜLBÜL

Turkey
ismailbulbul_@hotmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Mustafa Kemal Üniversitesi

Asst.Prof.Dr. Kansu EKİCİ

Turkey
kansuekici@sdu.edu.tr
Subjects: History of Seljuk,Social Science
Institution: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Asst.Prof.Dr. Muhammet ŞEN

Turkey
tardu61@gmail.com
Subjects: Social Science
Institution: Ege Üniversitesi

Assoc.Prof.Dr. Mustafa KALKAN

Turkey
kalkan12@hotmail.com
Subjects: Art History,Social Science,Archaeology
Institution: Karatekin Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü . ÇANKIRI

Dr. Lecturer Oktay BERBER

Turkey
oktayberber@gmail.com
Subjects: Turkish Cultural History,Turkish Society and Community,Turkish Savannah Culture,History of Central Asia,Pre-islamic Turkish History,General Turkish History
Institution: ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sekreterya

Res.Assist. Harun ARSLANTÜRK

Turkey
harunarslanturk@ardahan.edu.tr
Subjects: Social Science
Institution: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ