İlkeler

1. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Bahar ve Güz olmak üzere yılda iki sayı çıkarılan uluslar arası hakemli akademik süreli bir yayın organıdır. Makalelerin pdf biçimli tam metinleri Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi adresinde yayımlanır.

2. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanacak yazılar; Türk Dünyası Tarihi, Kültürü alanlarında yazılmış ve daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış, araştırmaya dayalı özgün makaleler olmalıdır. Her sayıda ayrıca, değerlendirme sürecinden geçmek şartıyla başka bir yerde yayımlanmamış sempozyum bildirileri ile derleme, çeviri ve kitap tanıtımı yazılarına da yer verilir. Bildirilerde kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilmelidir. Çeviri yazılarda çevirisi yapılan özgün metin de gönderilmelidir.

3. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir, ancak her sayıda derginin üçte birini geçmeyecek şekilde İngilizce ve Rusça yazılara da yer verilebilir.

4. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne gönderilen yazılar, önce bilim kurulunca dergi ilkelerine uygunluk acısından incelenir ve uygun bulunanlar, o alandaki çalışmalarıyla tanınmış iki hakeme gönderilir. Hakemlerin isimleri gizli tutulur ve raporlar beş yıl süreyle saklanır. Hakem raporlarından biri olumlu, diğeri olumsuz olduğu takdirde, yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Yazarlar, hakemlerin görüş ve önerileri doğrultusunda düzeltmeleri yaparlar. Editör ve Bilim Kurulu gerektiği durumlarda yazıların yazım şekli üzerinde değişiklik yapabilir. Yayıma kabul edilmeyen yazılar için yazarlara bilgilendirme yapılır.

5. Baskısı yapılan her bir sayının birer nüshası; belli başlı kütüphane, kurum ve kuruluşlara gönderilir.

6. Bilim Kurulu tarafından yayımlanması uygun bulunan makalelerin telif hakkı Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi'ne aittir; başka bir yerde yayımlatılamaz. Yazarlara telif ücreti ödenmez.

7. Kurallar dahilinde dergimizde yayımlanmak üzere gönderilen yazıların her türlü hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazar/yazarlarına aittir.

8. Makaleler açık dergi sistemiyle yayımlanır. Açık dergi sistemi programına makalesini yükleyemeyen yazarlarımız makalelerini turktarihiarastirmalari@gmail.com adresine gönderebilirler. Gönderilen makaleler hakkında yazarlar kendilerine ait şifreleri kullanarak dergi otomasyon programı üzerinden bilgi alabilirler.