Author Guidelines

1. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, makalelerin Türkçe ve İngilizce özetlerini yayınlamaktadır. Bu nedenle, makalelerde 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde birer Özet ve Abstract bulundurulması gerekmektedir.

2. Makalelerin indekslenebilmesi açısından, özetlerin altına, 4-5 kelimelik Anahtar Kelimeler, Türkçe ve İngilizce olarak eklenmelidir.

3. Makele içerisinde, yazarla ilgili herhangi bir isim veya kurum bilgisi yer almamalıdır. Dergimiz Kör Hakemlik Sistemi kullanacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.

4. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, Açık Dergi Sistemleri Yazılımı kullanmaktadır. Açık Dergi Sistemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için Bkz. http://pkp.sfu.ca/ojs/. Dergiye makale yüklemek için öncelikle kayıt olmanız gerekmektedir. Kaydınızı gerçekleştirdikten sonra sistem üzerinden "Yeni Gönderi" başlığı altından makalenizi sisteme yükleyebilirsiniz. Makalenin hakem ve yayın aşamaları ile ilgili süreci Kullanıcı Panelinizden takip edebilirsiniz.

5. Dergiye gönderilen makalelerin daha önceden yayınlanmamış olması veya aynı anda başka bir derginin değerlendirme sürecinde olmaması gerekmektedir. Sempozyum bildirileri ise bu hususun bildirilmesi şartıyla dergimizde yayınlanabilir.

6. Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi bilimsel etik dışı kullanımların önüne geçmek için iThenticate intihal tespit yazılımı kullanmaktadır. Bilimsel etik kuralları gereğince, başka bir yayınla % 25'in üzerinde bir oranda benzerlik görülmesi durumunda, makaleler hakeme gönderilmeksizin yazarına iade edilecektir.

7. Yazarlar, makalelerini aşağıdaki sayfa düzenine uygun bir şekilde hazırlamalıdır:

- Kağıt Boyutu: ZARF C5 Dikey

- Kenar Boşlukları: Üst (2,5 cm), Alt (2,5 cm), Sol (2,5), Sağ (2,5)

- Paragraf Başı: 0,5 CM

- Blok Alıntı: İki yandan 0,5 cm.

- Yazı Tipi: Calibri

- Satır Aralığı: Tek

- Yazı Boyutu: 11 Punto (Kaynakça ve Blok Alıntı: 10 Punto, )

- Paragraf Aralığı: Alt ve Üst 6 nk


KAYNAKÇA

Makalede kullanılan kaynaklar “Kaynakça” başlığı altında yer alacaktır. Kaynakçada yer alan eserler, 10 punto olarak aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gösterilecektir. 

Kitaplar: 
- ALPARGU, Mehmet, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007.

Makaleler: 
- ÜNAL, Fatih, “Kudüs Yolcusu A. Koptev’in İstanbul Hatıraları (1887)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 34/ S. 57, 2015, s.159-198.

Tezler:

- ÖZKAN, Murat, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.

 Gazeteler: 

- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868.
- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910.
The Times, 03 Haziran 1867.

Arşiv Belgeleri: 
BOA. HR. SYS. 36/77.
F. O. 424/210.

 

DİPNOT VE KAYNAK GÖSTERİMİ

Dipnotlar sayfa altında yer alacaktır. Dipnotta yer alacak kaynaklar, ilk geçtikleri yerde aşağıda verilen örneklerdeki gibi olacaktır. 

Kitaplar: 
Dipnot numarası, yazar adı ve soyadı, kitap adı, basıldığı şehir, yayın tarihi, referans alınan sayfa numarası. 

- Mehmet Alpargu, Nogaylar, Değişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 65.

Makaleler: 
- Fatih Ünal, “Kudüs Yolcusu A. Koptev’in İstanbul Hatıraları (1887)”, Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 34/ S. 57, 2015, s.165.

Tezler: 
- Murat Özkan, 87/5 Numaralı Rusya Ahkam Defterinin Transkripsiyon ve İncelemesi (s. 1-95) Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012, s. 76.

Gazeteler: 
- Namık Kemal, “Hasta Adam”, Hürriyet, 7 Ekim 1868, s. 3.
- “Araplar ve Türkler”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5.
The Times, 03 Haziran 1867, s. 1.

Arşiv Belgeleri: 
BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise).
F.O. 424/217, Ramsay’dan Hindistan Valisine, 19 Ekim 1908, Bağdat, No. 54, PRO.

Aynı Kaynağa Yeniden Başvurma: 

- Daha önce atıfta bulunulmuş kitap, tez ve makalelerde: yazar soyadı, yayının ilk birkaç kelimesi, sayfa numarası: 

- Özkan, 87/5 Numaralı Rusya…, s. 45. 
- Ünal, “Kudüs Yolcusu…”, s. 30.

Arşiv Belgelerinde: Her seferinde tam künye. 
BOA. İ. DUİT. 8/14 (Lef: Var ise). 

Gazetelerde: 
-Le Figaro, 25 Temmuz 1908, s.1. (Gazete haberi) 
- “Araplar…”, Tanin, 8 Nisan 1910, s. 5. (Yazarı belli olmayan gazete yazısı) 

- Ali Suavi, “Civan…”, Ulum Gazetesi, 16 Şubat 1870, s. 2.