Year 2019, Volume 2, Issue 1, Pages 35 - 49 2019-04-30

İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma
Second Chances: A Qualitative Study About Formal Undergraduate Students that Already have Higher Education Degrees in Advance

İsmail Burak Malkoç [1]

51 84

Türkiye üniversitelerinde açılan örgün lisans programlarına kaydolan öğrenciler arasında önceden bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuş öğrencilerin oranı giderek artmaktadır. Literatürde bu öğrencilere ilişkin araştırmalarsa yok denecek kadar azdır. Bu araştırma bu öğrencilerin; öncelikle kim olduklarını, demografik, ekonomik ve toplumsal niteliklerini betimlemeyi, ardından önceki eğitimlerini, kariyerlerini neden geride bıraktıklarını ve yeni disiplinlerini hangi amaçlarla tercih ettiklerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Niteliksel ve betimsel bir yöntem benimsenen bu araştırmada; ikinci defa üniversite okuma kararının öğrencinin sahip olduğu ekonomik ve toplumsal sermaye ile ilişkili olduğu ortaya konmuş ve önceki yükseköğretim disiplinlerine dair tercihlerini "yanlış" olarak değerlendiren öğrencilerin bu tercihlerinde çoğunlukla eğitime dair hâkim toplumsal bakış açısını suçladıkları anlaşılmıştır. Bu öğrencilerin yeni yükseköğretim disiplinlerine dair tercihleriyse; idealindeki mesleğin eğitimini almak, kendini geliştirmek ve iş olanakları yüksek bir alana geçmek olarak ortaya çıkmıştır.

Among all the students enroll the undergraduate programs of Turkey, the number of students that already have higher education degrees in advance is growing gradually. However, in the literature, there is almost no research about these students. This study aims; to describe who these students are, their demographic, economic, and social qualities, and to reveal why they left their former educations and careers behind, and what their motivations are to prefer their current departments. Adopting qualitative and descriptive methods, this study revealed that the decision of enrolling university for the second time associated with the economic or social capital of the student and found out that the students principally blame the dominant perception of the society about education, for their "wrong" preference of their former departments. Further, the motivations of the students for the preferences of the current departments emerged as; to study for the dream occupation, to improve oneself, and to find better job opportunities.

 • Bean, J.P., & Metzner, B.S. (1985). A conceptual model of nontraditional undergraduate student attrition. Review of Educational Research, 55(4), 485-540.
 • Beydağ, K.D., Gündüz, A., & Özer, F.G. (2008). Sağlık meslek yüksekokulu öğrencilerinin eğitimlerine ve mesleklerine bakış açıları, meslekten beklentileri. Pamukkale Tıp Dergisi, 1(3), 137-142.
 • Bottomore, T. (1971). Sosyoloji açısından eğitim. H. Topçuoğlu vd. (Ed.), Eğitim sosyolojisi (kaynak metinler) içinde (ss. 32-57). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J.F. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for sociology education (pp. 46-58). Westport, Conn: Greenwood Press.
 • Bourdieu, P. (2012). The school as a conservative force: scholastic and cultural inequalities. In J. Eggleston (Ed.), Contemporary Research in the Sociology of Education (pp. 32-46). London: Routledge.
 • Bourdieu, P. (2015). Ayrım beğeni yargısının toplumsal eleştirisi. (D.F. Şannan ve A.G. Berkkurt, Çev.). Ankara: Heretik Basın Yayın.
 • Bourdieu, P., & Wacquant, L. (2016). Düşünümsel bir antropoloji için cevaplar (8. Baskı). (N. Ökten, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bozkurt, V., & Baştürk, Ş. (2016). Bilgi toplumu ve Türkiye. M. Zencirkıran, (Ed.)., Dünden Bugüne Türkiye'nin Toplumsal Yapısı içinde (ss. 405-420). Bursa: Dora Basım Yayın.
 • Collins, R. (2011). Credential Inflation and the Future of the Universities, Italian Journal of Sociology of Education, 2, 228-251.
 • Durkheim, E. (1956). Education and sociology. New York: The Free Press.
 • Durkheim, E. (2014). Sosyolojik yöntemin kuralları. (Ö. Doğan, Çev.). Ankara: Doğu Batı Yayınları.
 • Durkheim, E. (2013). İntihar bir toplumbilim incelemesi. (Z.Z. İlkgelen, Çev.). İstanbul: Pozitif Yayıncılık.
 • Finn, J.D. (1989). Withdrawing from school. Review of Educational Research, 59(2), 117-142.
 • Fortin, A., Sauve, L., Viger, C., & Landry, F. (2016). Nontraditional student withdrawal from undergraduate accounting programmes: A holistic perspective. Accounting Education, 25(5), 237-478.
 • Güllüpınar, F. (2017). Kamusallığın çöküşü ve bireyin sorumlulaştırılması olarak 'yaşam boyu öğrenme': eğitim ve istihdam politikalarının eleştirisine bir katkı. Amme İdaresi Dergisi, 50(1), 67-84.
 • Jordan, W.J., Lara, J., & McPartland, J.M. (1994). Exploring the complexity of early dropout casual structures. Baltimore: Center for Research on Effective Schooling for Disadvantaged Students.
 • Karakaş, N.M., & Özçelik, E.U. (2014). Evde hasta bakımı öğrencilerinin eğitimleri ve mesleğin geleceği ile ilgili görüşleri ve evde hasta bakımı programını tercih etme nedenleri. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2(2), 22-28.
 • Kember, D. (1990). The use of a model to derive interventions which might reduce drop-out from distance education courses. Higher Education, 20(1), 11-24.
 • Kızılçaoğlu, A. (2003). Necatibey Eğitim Fakültesi sosyal bilgiler öğretmeni adaylarının profili. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(10) 87-105.
 • Long, M., Ferrier, F., & Heagney, M. (2006). Stay, play or give it away? Students continuing, changing or leaving university study in first year. Clayton, VIC: Centre for the Economics of Education and Training, Monash University.
 • Meyer, M., & Marx, S. (2014). Engineering dropouts: A qualitative examination of why undergraduates leave engineering. Journal of Engineering Education, 103(4), 525-548.
 • Özbudak Akça, Y.B., Çakır Aydın, D. ve Halifeoğlu, F.M. (2018). Mimarlık mesleğine ulaşılabilirlikte farklı bir arayış denemesi: Dicle Üniversitesi örneği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 67(17), 1147-1158.
 • Parsons, T. (1959). The school class as a social system: Some of its functions in American Society. Harvard Educational Review, 29(4), 297-318.
 • Rumberger, R.W. (2001, Jan). Why students drop-out of school and what can be done. Dropouts in America: How severe is the problem? What do we know about intervention and prevention? conference, Harvard University.
 • Şimşek, H. (2013). University students’ tendencies toward and reasons behind dropout. Journal of Technical and Educational Sciences, 6(2), 242-271.
 • Tezcan, M. (1985). Eğitim sosyolojisi (4. Baskı). Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları.
 • Tezcan, M. (2002). Postmodern ve küresel toplumda eğitim. Ankara: Anı Yayınevi.
 • Tinto, V. (1975). Dropout from higher education: A theoretical synthesis of recent research. Review of Educational Research, 45(1), 89-125.
 • Tinto, V. (1982). Limits of theory and practice in student attrition. Journal of Higher Education, 53(6), 687-700.
 • Winter, P.A., & Harris, M.R. (1999). Community college reverse transfer students: A field survey of a nontraditional student group. Community College Review, 27(1), 13-29.
 • Withey, L., Fox, C.L., & Hartley, J. (2014). “I cannot mess this up anymore”: The experiences of undergraduates who withdraw and start again elsewhere. Psychology Teaching Review, 20(1), 78-89.
 • Yorke, M., & Longden, B. (2008). The first-year experience of higher education in the UK - final report. York: Higher Education Academy.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Original Article
Authors

Orcid: 0000-0001-8550-3085
Author: İsmail Burak Malkoç (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 30, 2019

Bibtex @research article { uad508556, journal = {Üniversite Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-7459}, address = {Durmuş GÜNAY}, year = {2019}, volume = {2}, pages = {35 - 49}, doi = {10.32329/uad.508556}, title = {İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Malkoç, İsmail Burak} }
APA Malkoç, İ . (2019). İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 2 (1), 35-49. DOI: 10.32329/uad.508556
MLA Malkoç, İ . "İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma". Üniversite Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 35-49 <http://dergipark.org.tr/uad/issue/44899/508556>
Chicago Malkoç, İ . "İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma". Üniversite Araştırmaları Dergisi 2 (2019): 35-49
RIS TY - JOUR T1 - İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma AU - İsmail Burak Malkoç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.32329/uad.508556 DO - 10.32329/uad.508556 T2 - Üniversite Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 49 VL - 2 IS - 1 SN - -2636-7459 M3 - doi: 10.32329/uad.508556 UR - https://doi.org/10.32329/uad.508556 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of University Research İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma %A İsmail Burak Malkoç %T İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma %D 2019 %J Üniversite Araştırmaları Dergisi %P -2636-7459 %V 2 %N 1 %R doi: 10.32329/uad.508556 %U 10.32329/uad.508556
ISNAD Malkoç, İsmail Burak . "İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma". Üniversite Araştırmaları Dergisi 2 / 1 (April 2019): 35-49. https://doi.org/10.32329/uad.508556
AMA Malkoç İ . İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 35-49.
Vancouver Malkoç İ . İkinci Şanslar: Bir Yükseköğretim Programını Tamamlamış ve Yeniden Örgün Lisans Eğitimine Başlamış Öğrenciler Üzerine Niteliksel Bir Araştırma. Üniversite Araştırmaları Dergisi. 2019; 2(1): 49-35.