Aim

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi eğitim, öğretme ve bilim ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip, güncel konuları kapsamlı bir şekilde ele alacak disiplinler arası çalışmaları yayımlamayı bu sayede bilimin ve bilim eğitiminin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

UBED farklı alanlarda çalışan bilim insanlarını bir araya getirerek yapıcı etkileşimler sağlamak, bilim insanları arasında iş birliğini geliştirmek, nitelik açısından akademisyenlerin çalışmalarına ve araştırmalarına en üst düzeyde katkı sağlamak, disiplinler arası çalışma ortamı meydana getirmek ve yeni bakış açılarının oluşmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

Dergi, toplumu oluşturan bireylerin ve gelecek nesillerin topluma ve dünyaya yararlı olabilecek, bilimsel ve teknolojik olayları takip edip anlayabilecek, eleştirel yaklaşıp analiz edebilecek, yorumlayabilecek ve çıkarımlarda bulunarak kendini geliştirebilecek potansiyel ve yeteneğe sahip olmaları için kaliteli ve nitelikli eğitim uygulamaları ve bilimsel bakış açısı kazanmalarının önemine dikkat çekerek bu alandaki bilgi birikime katkı sağlayan araştırma çalışmalarını teşvik etmekte, bilim ve eğitim alanındaki çalışmaları yayınlamak için bir platform oluşturmaktadır.

Scope

Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi aşağıdaki alanlarla sınırlı olmamak üzere, bilim ve eğitim kapsamında yer alan ilgili tüm araştırma alanlarında yayın yapmaktadır:


21. yy Becerileri Eğitimi

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Birleştirilmiş Sınıflarda Öğretim

Biyoloji Eğitimi

Coğrafya Eğitimi

Çağdaş Öğretim Yöntemleri

Değerler Eğitimi

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi

Eğitimde Girişimcilik ve Yenilik

Eğitimde Güncel Yaklaşımlar

Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Eğitim ve Öğretim Sorunları

Felsefe Grubu Eğitimi

Fen Bilgisi Eğitimi

Fizik Eğitimi

Görsel Sanatlar Eğitimi

Halk Sağlığı Eğitimi

Hayat Bilgisi Öğretimi

Kimya Eğitimi

Lisansüstü Eğitim

Matematik Eğitimi

Mesleki ve Teknik Eğitim

Müzik Eğitimi

Okul Öncesi Eğitim ve Okula Hazırlık

Öğretmenler İçin Uygulamadan İyi Örnekler

Öğretmen Yetiştirme ve İstihdam

Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Sanat ve Tasarım Eğitimi

Sınıf Eğitimi

Sosyal Bilgiler Eğitimi

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Eğitimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Sağlık Eğitimi

Sanat Eğitimi

Tarih Eğitimi

Teknoloji ve Materyal Tasarlama

Teknoloji ve Tasarım Eğitimi

Temel Eğitim

Tıp Eğitimi

Türkçe Öğretimi

Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi

Uzaktan Eğitim

Yabancı Diller Öğretimi

Yabancı Diller Eğitimi

Yabancılara Türkçe öğretimi

Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaşam Boyu Öğrenme

Diğer

 

Yayın Dili: Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir

Yayın Sıklığı: UBED Uluslararası hakemli bir dergidir Yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır.

Yayın Ücreti: UBED çevrimiçi, açık erişimli ve ücretsiz bir dergidir.