Year 2019, Volume 1, Issue 2, Pages 78 - 90 2019-03-13

Kök metinlerin çağımız anlayışıyla okunması ve değerlendirilmesi son zamanlardaki ilginç akımlardan birisidir. Bu yazıda tarihimizdeki en önemli metinlerden biri olan Dede Korkut Hikâyeleri insan yetiştirme, eğitim ve beceri (hüner) kazandırma açısından bir okumaya tabi tutulmuştur. Elimizde tek bir sabit metnin olmaması, günümüz söyleyişine çevrildiğinde çok farklı metinlerin oluşması karşımıza bir sorun olarak çıkmıştır. Gene de güvenilir nüshalardan bir okuma gerçekleştirip hikâyeleri toplu olarak Oğuzların inancı, çocuk eğitimi, özgüven ve övgü, gençlik grupları, kadınlar (analar ve eşler) konularında değerlendirdik. Ayrıca Dede Korkut Hikâyeleri’nin çağımız gençleri için yeniden üretilmesi konusunda öneriler yaptık.

: Dede Korkut, insan yetiştirme
 • Aghdam, A.A. (2015), İran Anlatı Geleneğinin Kaynakları Üzerine Bir İnceleme, (Yayınlanmamış doktora tezi), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aral, A.E. (2015), Uygulamalı Halk Bilimi Açısından Eğitim Sürecinde Dede Korkut, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15(2), 123-138.
 • Bayat, F. (2016), Mitten Tarihe, Sözden Yazıya Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat
 • Brosset, M.-F. (2003). Gürcistan Tarihi: Eski çağlardan 1212 yılına kadar, (Hrand D. Andreasyan, Çev.). Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.
 • Ergin, M. (1958, 1974). Dede Korkut Kitabı I. Giriş – Metin – Faksimile, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Ergün, M. (2018). Nitel Verilerin ve Yorumların Güvenirliği Felsefesi, Electronic Journal of Education Sciences, 7(13), 29-44.
 • Genç, İ., Kılıç, A. & Aksoyak, İ.H. (2014). Dede Korkut Kitabı, Han’ım Hey. Ankara: TOBB yayınları
 • Gökyay, O. Ş. (1973, 2000). Dedem Korkud’un Kitabı, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 3409.
 • Hakkoymaz, S. & Uygun, N. (2017), Dede Korkut Hikâyelerindeki Üstün Yetenekli Çocuklar, Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi (EKUAD), 3 (2), 22-34 Kırzıoğlu, M.F. (1992). Yukarı Kür ve Çoruk Boylarında Kıpçaklar, İlk Kıpçaklar MÖ.8.yy-MS.6.yy, Son Kıpçaklar MS.1118-1195, Ortodoks Kıpçak Atabekler 1267-1578, Ankara: Türk tarih Kurumu Yay.
 • Kırzıoğlu, M.F. (2000). Dede-Korkut Oğuznameleri, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları
 • Özçelik, S. (2005). Dede Korkut. Araştırmalar, Notlar / Dizin / Metin, Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Özdemir, C. (2017). Dede Korkut Kitabında Saygı, Dil ve Edebiyat Araştırmaları, Güz (16), 7-29.
 • Özel, H. (2015). Dede Korkut Destanlarında Oğuzların Düşmanları Kimlerdi? Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15(2), 181-184.
 • Özsoy, B.S. (2006). Dede Korkut Kitabı (Transkripsiyon – İnceleme – Sözlük), Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Savran, H. (2004). Dede Korkut Kitabı’nda anne-çocuk ilişkisi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(2), 89-103.
 • Tezcan, S. & Boeschoten, H. (Haz) (2012). Dede Korkut Oğuznameleri, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Yücel Çetin, A. 2015, Dede Korkut Kitabı’nda Baba, Oğul ve Baba-Oğul İlişkisi? Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 15(2), 55-63.
 • Zeyrek, Y. (2015). Dede Korkut Kitabı, İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Mustafa Ergün (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date: March 13, 2019

Bibtex @review { ubed520361, journal = {Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi}, issn = {}, eissn = {2667-4122}, address = {Gürbüz OCAK}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {78 - 90}, doi = {}, title = {Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme}, key = {cite}, author = {Ergün, Mustafa} }
APA Ergün, M . (2019). Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 1 (2), 78-90. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ubed/issue/43862/520361
MLA Ergün, M . "Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 1 (2019): 78-90 <http://dergipark.org.tr/ubed/issue/43862/520361>
Chicago Ergün, M . "Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 1 (2019): 78-90
RIS TY - JOUR T1 - Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme AU - Mustafa Ergün Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 90 VL - 1 IS - 2 SN - -2667-4122 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of International Science and Education Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme %A Mustafa Ergün %T Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme %D 2019 %J Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi %P -2667-4122 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Ergün, Mustafa . "Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme". Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi 1 / 2 (March 2019): 78-90.
AMA Ergün M . Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2019; 1(2): 78-90.
Vancouver Ergün M . Dede Korkut Hikayelerindeki İnsan Yetiştirme. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi. 2019; 1(2): 90-78.