Year 2017, Volume 1, Issue 1, Pages 1 - 16 2017-08-30

AVRUPA KOMİSYONUNUN AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME / A Review About The European Commission’s Roles In The European Union Enlargement
A REVIEW ABOUT THE EUROPEAN COMMISSION’S ROLES IN THE EUROPEAN UNION ENLARGEMENT / Avrupa Komisyonunun Avrupa Birliği Genişlemesindeki Rollerine İlişkin Bir Değerlendirme

Seven ERDOĞAN [1]

273 777

Avrupa Birliği’ni (AB) kendine özgü kılan özelliklerinden biri de ulusüstü ve hükümetlerarası kurumlar arasında mükemmel bir dengeye dayanan kurumsal yapısıdır. Bu denge sayesinde AB eş zamanlı olarak hem üye devletlerin çıkarlarına hizmet edebilmekte hem de Avrupa’daki bütünleşmeyi daha ileri noktalara taşınması hedefine katkıda bulunabilmektedir. AB kurumları arasındaki güç dengesi Birliğin müdahil olduğu politika alanları itibariyle değişiklik göstermektedir. AB dış politikasının en önemli bileşenlerinden biri olarak kabul edilen genişleme politikası da AB kurumları arasında zaman içinde yeniden tanımlanabilen bir dengeye dayanmaktadır. Tüm kararların oybirliği ile alındığı ve bu yüzden hükümetlerarası boyutu baskın olan genişleme politikası, çalışma kapsamında ulusüstü AB kurumlarından biri olan Avrupa Komisyonunun genişleme sürecinde oynadığı rollere odaklanılarak alternatif bir yaklaşımla incelenmektedir. İki bölümden oluşan çalışmada ilk olarak Avrupa Komisyonunun genel özellikleri tanımlanarak Birlik içindeki konumu üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın odak noktasını oluşturan ikinci bölümde ise Avrupa Komisyonu tarafından genişleme politikası kapsamında yerine getirilmekte olan roller üzerinde durulmaktadır. Çalışmanın temel iddiası AB genişleme politikasının Avrupa Komisyonunun politika kapsamındaki yerine getirdiği roller dikkate alınmadan tam olarak anlaşılamayacağı yönündedir.

One of the aspects which makes the European Union (EU) sui-generis is its institutional setting basing on a perfect balance between supranational and intergovernmental institutions. Thanks to this balance, the EU can serve simultaneously to the member states’ interests and the ideal of advancing the integration attempt in Europe. The balance between the EU institutions varies significantly across the policy fields. The enlargement, commonly considered as the crown in the EU foreign policy, also incorporates a balance between different EU institutions that can be redefined in time. Without challenging the general idea about the dominant position of the intergovernmental institutions and member states in the enlargement process, this study aims to provide an alternative reading of the enlargement process by focusing on the role played by the European Commission in the enlargement process. The study will include two main parts. In the first part, the general characteristics of the European Commission are provided with a specific reference to its place in the EU integration. The second part, which constitutes main focus point of the study, identifies and elaborates on the roles played by the European Commission in the enlargement process. The study argues that it is not possible to fully grasp the gist of the EU enlargement without considering the roles played by the European Commission in this process. 

 • Avrupa Birliğini Kuran Antlaşma, (2007), Lizbon.
 • Avrupa Birliği Zirvesi, (1997), Başkanlık Bildirisi, Lüksemburg.
 • Bailer, Stefanie ve Gerald Schneider, (2000), “The Power of Legislative Hot Air: Informal Rules and the Enlargement Debate in the European Parliament”, Journal of Legislative Studies, Cilt. 6, No. 2, s. 19-44.
 • Bauer, Michael W. ve Stefan Becker, (2015), “Absolute Gains Are Still Gains: Why the European Commission Is a Winner of the Crisis and Unexpectedly So. A Rejoinder to Eugénia da Comceição-Heldt”, Journal of European Integration, Cilt. 38, No. 1, s. 101-106.
 • Bilgin, A. Aslı, “Avrupa Komisyonu”, Belgin Akçay ve İlke Göçmen (der.), Avrupa Birliği: Tarihçe, Teoriler, Kurumlar ve Politikalar, Seçkin Yayıncılık, 2012, s. 179-197.
 • Deckarm, Renke, (2016) “Assessing the Effect of the European Elections’ Spitzenkandidaten Procedure on the Constitution of the European Commission”, European Politics and Society, s. 1-19.
 • Deckarm, Renke, (2017), “The Countries They Know Best: How National Principals Influence European Commissioners and their Cabinets”, Journal of European Public Policy, Cilt. 24, No. 3, s. 447-466.
 • Egeberg, Morten, (2014), “The European Commission: From Agent to Political Institution”, Public Administration, Cilt. 92, No. 1, s. 240-246.
 • Fabbrini, Sergio, (2013), “The Parliamentary Election of the Commission President: Constraints on the Parliamentarization of the European Union”, LUISS School of Government Working Paper, No 9.
 • Grabbe, Heather, (2003), “Europeanization Goes East: Power and Uncertainty in the EU Accession Process”, K. Featherstone ve C.M. Radaelli (der.), The Politics of Europeanisation, Oxford University Press, s. 303–327.
 • Hillion, Christophe, (2002), “Enlargement of the European Union: A Legal Analysis”, Anthony Arnull ve Daniel Wincott (der.), Legitimacy and Accountability in the European Union, Oxford University Press, s. 401-418.
 • Hillion, Christophe, (2010) “The Creeping Nationalisation of the EU Enlargement Policy”, SIEPS Paper, No 6.
 • Hooghe, Liesbet, (2001), The European Commission and The Integration of Europe, Cambridge University Press.
 • Jakovleski, Velibor, “Changing from Within? The Intra-Organizational Dynamics of EU Enlargement”, Europolity, Cilt. 9, No. 2, 2015, s. 83-110.
 • Kelemen, R. Daniel, (2014), “Wider and Deeper? Enlargement and Integration in the European Union”, Journal of European Public Policy, Cilt. 21, No. 5, s. 647-663.
 • Larsen, Henrik, (2010), “The Challenges of European Enlargement: Implications for the Political System of the EU”, (http://polsci.ku.dk/english/ international_students/present_international_students/taking_exams/past_papers/the_challenges_of_european_enlargement.pdf, Erişim tarihi: 3 Mart 2017).
 • Miles, Lee, (2004), “Theoretical Considerations”, N. Nugent (der.), European Union Enlargement, Palgrave Macmillan, s. 253-265.
 • Nugent, Neill, (2001), The European Commission, Palgrave Macmillan.
 • Neill Nugent ve Mark Rhinard, (2016), “Is the European Commission Really in Decline”, Journal of Common Market Studies, Cilt. 54, No. 5, s. 1199-1215.
 • Peterson, John ve Andrea Birdsall, (2007), “The European Commission: Enlargement as Reinvention”, 10th Biennial Conference of the European Union Studies Association, Montreal.
 • Pollack, Mark A., (1997), “The Commission as an Agent”, Neill Nugent (der.), At the Heart of the Union: Studies of the European Commission, Palgrave Macmillan, s. 109-128.
 • Pollack, Mark A., (2005), “Theorizing the EU Policy-Making”, Helen Wallace, Mark A. Pollack ve Alasdair R. Young (der.), Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 6. Baskı, s. 13-48.
 • Poole, Peter A., (2003), Europe Unites: The EU’s Eastern Enlargement, Praeger.
 • Riddervold, Marianne ve Guri Rosén, (2016), “Trick and Threat: How the Commission and the European Parliament Exert Influence in EU Foreign and Security Policies”, Journal of European Integration, Cilt. 38, No. 6, s. 687-702.
 • Schafer, Günther F., (2000), “Linking Member States and European Administrations-The Roles of Committees and Comitology”, Mads Andenas ve Alexander Türk (der.), Delegated Legislation and the Role of Committees in the EC, Kluwer Law International.
 • Schimmelfennig, Frank, (1999), “The Double Puzzle of EU Enlargement: Liberal Norms, Rhetorical Action, and the Decision to Expand to the East”, ECSA Sixth Biannual International Conference.
 • Sedelmeier, Ulrich, (2005), “Eastern Enlargement: Towards a European EU”, Helen Wallace, William Wallace ve Mark A. Pollack (der.), Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 5 Baskı, s. 401-428.
 • Spence, David, (1997), “Staff and Personnel Policy in the Commission”, Geoffrey Edwards ve David Spence (der.), The European Commission, Cartermill Publishing, 2.Baskı, s. 68-102.
 • Voorst, Stijn Van, (2017), “Evaluation Capacity in the European Commission”, Evaluation, Cilt. 23, No. 1, s. 24-41.
 • Welsh, Michael, (1996), Europe United? The European Union and the Retreat from Federalism, Palgrave Macmillan.
Subjects Economics
Journal Section RESEARCH ARTICLES
Authors

Orcid: 0000-0001-9991-2074
Author: Seven ERDOĞAN
Country: Turkey


Dates

Publication Date: August 30, 2017

APA ERDOĞAN, S . (2017). AVRUPA KOMİSYONUNUN AVRUPA BİRLİĞİ GENİŞLEMESİNDEKİ ROLLERİNE İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME / A Review About The European Commission’s Roles In The European Union Enlargement. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 1 (1), 1-16. DOI: 10.29216/ueip.329525